saradnja ministarstva i međunarodne organizacije rada

"Intenzivira se rad na Garanciji za mlade na Zapadnom Balkanu"

Po uzoru na slične šeme u državama članicama EU, Garancija za mlade opredijeljena je da podrži svaku osobu mlađu od 30 godina koja nije zaposlena, na školovanju ili obuci

2983 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ministarstvo ekonomskog razvoja i Međunarodna organizacija rada (MOR) sarađivaće, u okviru Garancije za mlade u Crnoj Gori, na strukturnim reformama i inovacijama koje će dovesti do kreiranja novoh karijernih mogućnosti za mlade.

„Kako je Ministarstvo ekonomskog razvoja nosilac aktivnosti na implementaciji Garancije za mlade u Crnoj Gori, uz ekspertsku pomoć MOR-a nastaviće posvećen rad na savladavanju izazova u pogledu nezaposlenosti mladih koje je pandemijska kriza dodatno akcentirala“, navodi se u zajedničkom saopštenju Ministarstva i MOR-a.

Po uzoru na slične šeme u državama članicama EU, Garancija za mlade opredijeljena je da podrži svaku osobu mlađu od 30 godina koja nije zaposlena, na školovanju ili obuci (takozvani NEETs).

„Ova šema mladim ljudima omogućava kvalitetnu ponudu zapošljavanja, pripravništva, učenja uz rad ili kontinuiranog osposobljavanja i obuke tokom četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla“, navodi se u saopštenju.

Evropska komisija (EK) je prošle sedmice, zajedno sa MOR-om, Evropskom fondacijom za obuku (EFT) i predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana pokrenula prvu fazu procesa koje će dovesti do formulisanja Plana implementacije Garancije za mlade u svim zemljama Zapadnog Balkana do juna naredne godine.

„Taj događaj uslijedio je nakon usvajanja Deklaracije Zapadnog Balkana o obezbjeđivanju održive integracije mladih na tržište rada na sastanku ministara EU i Zapadnog Balkana o zapošljavanju i socijalnim pitanjima u julu, po uspostavljanju Instrumenta EU/MOR-a za tehničku pomoć za Garanciju za mlade“, navodi se u saopštenju.

U okviru Instrumenta EU/MOR-a za tehničku pomoć, relevantne institucije i akteri sa Zapadnog Balkana dobiće podršku MOR-a i Evropske trening fondacije (ETF) prilikom koncipiranja, implementacije i unapređenja šema Garancije za mlade.

Sastanku sa partnerima sa Zapadnog Balkana prisustvovali su Matje Buske iz Generalne direkcije Evropske komisije za susjedsku politiku i politiku proširenja, Luis Prats iz Direkcije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, viši stručnjak za zapošljavanje MOR-a, Danijela Zampini i direktor ETF-a, Cesare Onestini.

Onestini je čestitao predstavnicima Zapadnog Balkana na posvećenosti unapređenju politika za prelazak mladih u svijet rada, što je ključan izazov u regionu gdje je nezaposlenost i dalje velika, a situaciju je dodatno pogoršala epidemija koronavirusa.

Buske je kazao da mu je drago što vidi napredak.

„Neki od vas već su formirali grupu sa učešćem različitih aktera, imenovali odjeljenje koje će djelovati kao koordinator Garancije za mlade i u taj proces uključili različite partnere. Sjeverna Makedonija već napreduje na implementaciji, takođe uz podršku EU”, rekao je Buske.

Zampini je podsjetila na složenost implementacije šema Garancije za mlade kao značajne inovacije u okviru politike zapošljavanja mladih, koja je u ranijem periodu predstavljala izazov za države članice EU na više frontova.

Prats je naveo da, imajući u vidu poteškoće sa kojima se suočavaju neke države članice EU, ovaj put su otišli korak dalje i obezbijedili pristup tehničkoj pomoći ETF-a i MOR-a kroz Instrument za tehničku pomoć.

U okviru Instrumenta EU/MOR-a za tehničku pomoć, institucije zemalja na Zapadnom Balkanu imaju pristup ekspertskoj pomoći i savjetima o politici zasnovanoj na potražnji, koji se realizuju u kratkom roku.

„Stručne misije MOR-a i ETF-a koje je moguće organizovati u kratkom roku podržaće pregled stanja, mapiranje, pripremu dokumenata i analitičke aktivnosti, kao i tehničke seminare, istraživanja i naprednu obuku“, navodi se u saopštenju.

MOR i ETF, kako se dodaje, omogućiće više razmjena stručnih znanja, kao i razmjenu politika na nivou regiona i zemalja o konkretnim tehničkim dimenzijama Garancije za mlade.

„Ovaj instrument politike je osnovni prioritet u okviru Ekonomsko- investicionog plana EU za region. Kao takav, može biti katalizator za ostvarivanje mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi u zelenoj, digitalnoj i kreativnoj ekonomiji, kao i sektoru njege“, zaključuje se u saopštenju.