Rođacima Brana Mićunovića oprostili 12.000 eura duga za vez jahti

Bivši DPS-SD menadžment kotorske firme na dan svog odlaska sklopio aranžman sa rodbinom Brana Mićunovića, novi traži reviziju ugovora

45512 pregleda 22 komentar(a)

Bivše rukovodstvo Luke Kotor, koja se suočava sa velikom finansijskom krizom u poslovanju zbog potpune obustave ili drastične redukcije obavljanja svoje osnovne djelatnosti zbog koronavirusa, sklopilo je u aprilu ugovor o vansudskom poravnanju sa dvojicom podgoričkih biznismena Nikolom i Petrom Vukotićem, časteći ih pritom godinu dana besplatnim vezom za njihove dvije jahte.

To piše u notarskom zapisu o potvrdi privatne isprave - vansudskog poravnanja, koji je 9. aprila ove godine sačinjen pred notakom Irenom Kovačevič u Kotoru i u koji “Vijesti” imaju uvid.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Vukotići su bliski srodnici biznismena Branislava Mićunovića.

Sporazum

Sporazum su sklopili Luka Kotor kao povjerilac i Vukotići kao dužnici. Po odredbama tog aranžmana, Luka Kotor je Vukotićima pristala da da rok od godinu dana da izmire ukupna svoja dugovanja u iznosu od 27.382,7 eura prema Luci, ali da ih istovremeno i oslobodi plaćanja usluga veza za dvije jahte koje oni drže u marinskom dijelu Luke Kotor u periodu u kojem oni moraju da otplate dug.

”Tuženi (Vukotići) u cjelosti treba da solidarno izmire 27.382,79 eura za koji ih tužilac (Luka Kotor) duži na ime trošova za pružene lučke usluge za period od 1. januara 2018. pa do 15. aprila 2021.godine, najkasnije do 15. aprila. 2022. godine. Tužilac je saglasan da do perioda dospjelosti predmetnog potraživanja, predmetna plovila mogu boraviti u marinskom dijelu Luke Kotor, bez naknade, u kom periodu su tuženi dužni da iste nude na prodaju, kako bi iz postignute cijene, isplatili dugovanje”, piše, pored ostaloga, u vansudskom poravnanju koje je uz dvojicu Vukotića, potpisao tadašnji izvršni direktor Luke Kotor Marko Radulović (DPS).

Po odredbama sporazuma skopljenog na dan kada je umjesto dotadašnjeg DPS-SD Odbora direktora Luke Kotor, izabran novi na čelu sa predsjednicom Ljiljanom Popović-Moškov (URA) i članovima iz redova Demokrata i DNP-a kao predstavnicima većinskog vlasnika te kompanije - Opštine Kotor, Vukotići su praktično čašćeni sa 11.902 eura koliko bi oni inače, morali da plate za smještaj dvije svoje jahte u marinskom dijelu Luke Kotor, dok joj otplaćuju svoj dug nastao od početka 2018. do aprila ove godine.

Kao sredstvo obezbjeđenja, dogovoreno je da se na jednoj od jahti upiše hipoteka u korist Luke Kotor u visini njenog potraživanja od 27,3 hiljade eura, te zabrana otuđenja ili opterećenja tog plovila bez saglasnosti hipotekarnog povjerioca.

Bez uplata

Vukotići sa po 50 odsto su suvlasnici jahti-jedrilica “Beauty and the Beast” i “Ocean`s 11& half”, a koje su od septembra 2009. vezane u marinskom dijelu Luke Kotor. Od početka 2018. oni nisu plaćali usluge veza za te dvije jahte, pa je Luka Kotor angažovala javnog izvšitelja da naplati dug, ali su Vukotići preko Osnovnog suda u Podgorici, uspjeli da obustave taj postupak prinudne naplate. Pred istim sudom potom je Luka Kotor pokrenula tužbu za naplatu svojih potraživanja, ali je spor riješen vansudskim poravnanjem postignutim odmah na početku tog procesa, paralelno sa zadnjim danima upravljanja bivšeg DPS-SD Odbora direktora.

Sudski vještak i procjenitelj pomorsko-saobraćajne struke Zoran Božović, procijenio je da jedrilica “Ocean`s 11& half” građena 2007. na koju je Luka Kotor stavila hipoteku kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja duga Vukotića, vrijedi 61.000 eura. Ta procjena vrijednosti broda rađena je 12.maja 2020. skoro godinu dana prije što je sklopljen i pred notarom ovjeren sporazum o vansudskom poravnanju.

Popović-Moškov “Vijestima” je kazala da uprkos sklopljenom sporazumu, od 15. aprila do sredine jula nije bilo uplata dugovanja od Vukotića.

”Da li je bilo uplata nakon 15. jula, ne mogu odgovoriti, jer nikakve informacije o poslovanju (prihodu, rashodu, prilivu novca, odlivu i slično) od sredine jula do danas od strane bivšeg direktora Vlada Vukasovića i njegovih najbližih saradnika, Odbor direktora nije dobio. Uz to, nijesmo dobili ni informaciju što je od oko 450.000 eura nenaplaćenih potraživanja na prvi januar ove godine do sada naplaćeno, sa napomenom da je najveći dužnik kompanija “Alegra” iz Bara i čiji dug datira iz 2019 godine, kada su postojali sasvim regularni uslovi poslovanja i naplate usluga”- kazala je Popović-Moškov.

Ona je istakla da je od ranije upoznata da se sa Vukotićima “godinama vodio sudski proces, da je u procesu angažovan advokat, da se uradilo sudsko poravnanje pri kojem je u zalog stavljeno plovilo i čija je procijenjena vrijednost bila 61.000 eura”.

”To je višestruko veće od duga koji iznosi 27.382 eura, te da je dat rok od godinu dana za prodaju tog plovila, iz kojih bi se sredstava naplatio dug. Ako do prodaje ne dođe, plovilo bi prešlo u vlasništvo Luke Kotor. Nalog za naplatu duga, pored ovog zaloga, dat je i na cjelokupnu imovinu ovih lica. Prema aktu o poravnanju, dozvoljen je boravak u marini do prodaje, odnosno do isteka roka za prodaju”, istakla je Popović-Moškov.

Ona je naglasila da je aktuelni menadžment Luke Kotor kontaktirao i da čeka ponudu specijalizovanih revizorskih kuća u Crnoj Gori, “kako bi sproveli zvaničnu reviziju ne samo ovog ugovora, već i svih ostalih ugovora i radnji (davanja povlastica, davanje odloženog plaćanja bez uporišta u internim aktima kompanije, nenaplaćivanje potraživanja, zapošljavanja i slično) koje je Luka Kotor AD sklapala u poslednjih 10 godina.”

”Na to smo se obavezali koalicionim ugovorom o vršenju vlasti u Opštini Kotor, po kojem sve firme i institucije čiji je osnivač Opština, trebaju da sprovedu istu aktivnost. Stav Odbora direktora je da će svaka zloupotreba biti sankcionisana bez obzira o kojem menadžmentu se radi i iz kojeg perioda ona datira. U međuvremenu pozvali smo i nadležne inspekcijeske organe kako bi vidjeli i njihove nalaze”, zaključila je predsjednica Odbora direktora.

Allegra:Sva dinamika plaćanja duga je ispoštovana

Iz pomorske agencije “Allegra” iz Bara koja je zastupnik brojnih stranih brodarskih kompanija koje preko nje dovode svoje kruzere u Luku Kotor, kazali su “Vijestima” da ne žele da “ih miješaju u njihova prepucavanja i unutrašnje problem” u kompaniji Luka Kotor.

”Vijesti” su pitale za komentar navoda Popović-Moškov da je “Allegra” najveći dužnik Luke Kotor i da njene obaveze datiraju iz 2019. kada se u kruzing industriji regularno poslovalo prije pojave koronavirusa.

Iz “Allegre” su poručili da je “potpuno normalno da su njihova dugovanja bila najveća kada je u 2019. godini “Allegra” dovela najviše putnika u Luku Kotor”.

”Moramo da naglasimo da su sva dugovanja i dinamika plaćanja ispoštovani u dogovorenom roku sa Lukom Kotor i iskreno, ne razumijemo ovakvu poslovnu etiku prema partneru koji im donosi najviše dobitka, zaključili su iz “Allegre”.

Aktuelni menadžment Luke Kotor čeka ponudu specijalizovanih revizorskih kuća u Crnoj Gori kako bi sproveli zvaničnu reviziju svih ugovora i radnji (davanja povlastica, davanje odloženog plaćanja bez uporišta u internim aktima kompanije, nenaplaćivanje potraživanja, zapošljavanja i slično) koje je Luka Kotor sklapala u poslednjih 10 godina