opština je od januara do septembra ostvarila oko 80 odsto prihoda planiranih za ovu godinu

Kolašin: Od šuma naplatili svega 50.000 eura

Na tekuće izdatke, tokom tri kvartala, potrošeno je 1,6 milona eura. Najviše, oko 690.000 na bruto zarade zaposlenih u lokalnoj upravi. Od planiranih 1,2 miliona eura za kapitalne izdatke, do sada je potrošeno svega oko 200.000 eura. Potrošeno je oko blizu 13.000 eura na jednokratne socijalne pomoći građanima i oko 12.000 na ugovore o djelu. Približno toliki je iznos potrošen i na stavku “ostali transferi pojedincima”.

1985 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Dragana Šćepanović
Foto: Dragana Šćepanović

Opština Kolašin je od januara do septembra ostavrila oko 80 odsto prihoda planiranih za ovu godinu, to jest, oko 3,7 od planiranih 4,6 miliona. Od svih poreza u opštinsku kasu slilo se za devet mjeseci 1,1 milon eura, od čega čak 634.000 od poreza na dogodak fizičkih lica.

Samo 60 odsto, ili 257.000 eura naplaćeno je od planiranog iznosa od poreza na nepokretnosti. Međutim, porez na promet nepokretnosti za devet mjeseci premašio je za 44 odsto iznos planiran za cijelu godinu.

Manje od polovine godišnjih planiranih prihoda, to jest, 406.000 eura, naplaćeno je od različitih vrsta naknada. Recimo, od naknade za korišćenje šuma Opština je prihodovala svega 50.000 eura, što je tek četvrtina godišnjeg planiranog prihoda. Od januara do septembra nije bilo transfera iz državnog budžeta, ali je od Egalizacionog fonda kolašinskoj Opštini pripalo 1,2 milona eura.

Na tekuće izdatke, tokom tri kvartala, potrošeno je 1,6 milona eura. Najviše, oko 690.000 na bruto zarade zaposlenih u lokalnoj upravi. Od planiranih 1,2 miliona eura za kapitalne izdatke, do sada je potrošeno svega oko 200.000 eura. Potrošeno je oko blizu 13.000 eura na jednokratne socijalne pomoći građanima i oko 12.000 na ugovore o djelu. Približno toliki je iznos potrošen i na stavku “ostali transferi pojedincima”.

Opštinski funkcioneri i službenici su, ponovo, bili štedljivi prilikom novca namijenjenog za reprezentaciju, službena putovanja i gorivo. Na službena putovanja ukupno je potrošeno manje od 3.000 eura, a za tu namjenu na godišnjem nivou je planirano 14.000. Potrošeno je tek nešto više od polovine od 8.000 eura namijenjenih za reprezentaciju, odnosno, 22.000 eura za gorivo.

Preporučujemo za Vas