omogućavaju visok stepen interaktivnosti i personalizovanog pristupa

Razvoj turizma sve više uslovljen implementacijom digitalnih rješenja

„NTO je posvećena promociji crnogorske destinacije i zbog pandemije smo pokrenuli novu globalnu kampanju kojom želimo da istaknemo prirodne ljepote naše zemlje, apostrofiramo vezu između ljudi i prirode i prezentujemo sve to u digitalnom svijetu“, objasnila je Maksimović

2813 pregleda 1 komentar(a)
Foto: PKCG
Foto: PKCG

Digitalna rješenja, ako se koriste na „pametan“ način, stvaraju novi koncept - smart turizam, omogućavajući visok stepen interaktivnosti i personalizovanog pristupa, što je jedan od vodećih zahtjeva savremenog turiste, saopštili su predstavnici Privredne komore (PKCG).

Vršiteljka dužnosti predsjednice PKCG, Nina Drakić, kazala je da je pandemija koronavirusa negativno uticala na turizam, ali i otvorila mogućnosti za neke nove oblike poslovanja.

„Kriza može dovesti do brže transformacije turizma u smjeru održivog razvoja, uz nove tehnologije i rješenja smart odnosno pametnog turizma“, rekla je Drakić na webinaru na temu Pametni turizam.

Webinar je organizovala PKCG u saradnji sa Ambasadom Izraela i uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i Nacionalne turističke organizacije (NTO). Događaj je otvorio mogućnosti korišćenja interneta i tehnologija smart turizma u cilju boljeg razumjevanja savremenih aktuelnosti i promjena na turističkom tržištu.

„S obzirom da kvalitet turističke ponude, prije svega, zavisi od nivoa i kvaliteta turističkih proizvoda, interakcije turističkih poslenika i turista, te turista i destinacije, jasno je da je kvalitetna sinergija svih činilaca od presudnog značaja za stvaranje konkurente turističke slike Crne Gore“, navela je Drakić.

Ona je, kako je saopšteno iz PKCG, dodala da je razvoj turističke industrije sve više uslovljen implementacijom digitalnih rješenja.

Amabasador Izraela Yahel Vilan zahvalio je Komori na izvanrednoj dosadašnjoj saradnji koja će se sigurno nastaviti na projektima u narednoj godini.

„Ambasada u Crnoj Gori je nerezidentna i fokus našeg rada je na kulturi, podršci ekonomiji i startapovima. Snažno podržavamo sve inicijative u pravcu jačanja preduzetništva, start up zajednice i inovacija“, rekao je Vilan.

On je apostrofirao ulogu turizma kao glavnog pokretača crnogorske pirvrede

„Vaša zemlja je popularna destinacija za turiste iz Izraela i smatram da će direktna avio-linija između Tel Aviva i Tivta snažno doprinijeti njihovoj još većoj posjeti“, rekao je Vilan.

Predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja, Ivana Bulatović, podsjetila je da je Crna Gora prva zemlja van Evropske unije (EU) koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije (S3) još 2019. godine, čiji je jedan od prioriteta održivi i zdravstveni turizam.

Ona je naglasila da Crna Gora, kao IPA partner, učestvuje u sprovođenju projekta SMARTMED - Empower Mediterranean for SMART Tourism, čiji je cilj razvoj Mediterana kao atraktivne, pametne i inkluzivne destinacije.

„Glavni izazovi sa kojima treba da se suoči projekat SMARTMED jesu izražena sezonalnosti i nedostatak efektivne saradnje između glavnih turističkih aktera. Glavni rezultat projekta SMARTMED je definisanje novog poslovnog modela SMART turizma, koji će se izraditi na osnovu sprovedenih analiza, konsultacija sa turističkim akterima, testiranja kroz pilot projekte kao i povećanje kapaciteta za njihovo sprovođenje“, rekla je Bulatović.

Ona je navela da Ministarstvo ulaže velike napore i u kreiranje Strategije razvoja turizma do 2025. godine.

„Strategijom su definisani strateški i operativni ciljevi koji iz njih proizilaze, jer moramo raditi na diverzifikaciji turističkog proizvoda, unapređenju usluga, razvoju ljudskih resursa, digitalizaciji i inovacijama“, poručila je Bulatović.

Zamjenica direktorice NTO-a Aleksandra Maksimović je, predstavljajući crnogorske turističke potencijale, navela da Crna Gora u kontinuitetu investira u turizam, kako na primorju tako i na sjeveru, jer je riječ o jednoj od strateških grana razvoja.

„NTO je posvećena promociji crnogorske destinacije i zbog pandemije smo pokrenuli novu globalnu kampanju kojom želimo da istaknemo prirodne ljepote naše zemlje, apostrofiramo vezu između ljudi i prirode i prezentujemo sve to u digitalnom svijetu“, objasnila je Maksimović.

Moderatorka Sanja Marković kazala je da je turistička industrija blisko povezana i zavisna od razvoja informacione tehnologije i interneta.

„Digitalna tranformacija je trend u turizmu koji traje već godinama i uticala je na svaki aspekt turizma, i iz perspektive korisnika i pružatelja usluge, a pandemija uzrokovana koronavirusom samo je ubrzala proces. Trenutna situacija u turizmu navodi mnoge turističke privrednike da revidiraju svoje poslovanje kroz digitalnu transformaciju, kako bi efikasnije koristili svoje potencijale i resurse“, rekla je Marković.

Ona je dodala da internet pruža nove mogućnosti zajedničkog djelovanja fizičkog i digitalnog svijeta.

„Internet omogućava direktniju i aktivniju interakciju između turista, turističkih proizvoda i destinacija. Kreativnost i inovacije donijeli su nova rješenja. Digitalizacija je pojam koja će svakako obilježiti turistički sektor u narednim godinama, a sve pod imperativom smart turizma, koji pruža pogodnost i interaktivnost i nudi personalizovane usluge turistima“, zaključila je Marković.

Tokom webinara gosti iz Izraela upoznali su učesnike sa mogućnostima koje informaciono komunikacione tehnologije nude kroz smart turizam i predstavili aktuelnosti i nove trendove i način kako da se što spremnije prođe kroz digitalnu transformaciju turizma.

U radu seminara učestvovali su i crnogorski privrednici koji su kroz komunikaciju sa prezenterima upoznati sa detaljima primjene digitalnih rješenja u turizmu i mogućnostima za unapređenje njihovog poslovanja.

Preporučujemo za Vas