DRI kontrolisala 17 državnih preduzeća

Uvesti red u rad revizorskih odbora državnih firmi

DRI je utvrdila neefikasnost u radu revizorskih odbora, čiji je zadatak i da kontrolišu trošenje novca državnih firmi

15634 pregleda 2 komentar(a)
Od 17 revizorskih odbora samo dva su imala godišnji plan rada: (ilustracija), Foto: Shutterstock
Od 17 revizorskih odbora samo dva su imala godišnji plan rada: (ilustracija), Foto: Shutterstock

Državna revizorska institucija (DRI) uradila je reviziju efikasnosti rada revizorskih odbora u kojima država ima većinsko vlasništvo i kojom je utvrđeno da njihov rad nije efikasan zbog čega je jedna od preporuka resornom Ministarstvu finansija i socijalnog staranja da se što prije izmijeni i dopuni zakon o reviziji kako bi se regulisala brojna pitanja o radu ovih odbora.

Revizorski odbor neke firme, prema Zakonu o reviziji, zadužen je da prati postupak finansijskog izvještavanja, reviziju godišnjih izvještaja, daje preporuke skupštini akcionara o izboru ovlašćenih revizora, razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole...

DRI je ocijenila da kod četiri preduzeća nije formiran revizorski odbor, kod 11 rad odbora za reviziju nije efikasan, kod četiri preduzeća rad odbora je djelimično efikasan i kod četiri imaju efikasan rad odbora za reviziju sa potrebom dodatnih poboljšanja

U radu ovih odbora je godinama zabilježena neefikasnost i oni su uglavnom korišćeni da bi pojednici prikupili značajne naknade koje su se kretale, kako je konstatovalo bivše Ministarstvo finansija, kojim je rukovodio ministar Darko Radunović, od 100 do 600 eura na mjesečnom nivou, a dešavalo se i da su pojedinci bili u više odbora tih firmi.

Analiza bivšeg ministarstva iz marta 2020. godine je pokazala da u većini državnih preduzeća u revizorskom odboru nije imenovan predstavnik većinskog vlasnika - države, kao i da su u pojedinim firmama za članove tog tijela imenovane starješine državnih organa ili članovi pojedinih upravnih odbora.

Revizija DRI je obuhvatila period od januara 2018. godine do januara 2021. godine, a kontorlisani su - Institut za crnu metalurgiju, Monteput, Radio-difuzni centar, Barska plovidba, Željeznički prevoz Crne Gore, Montenegro bonus, Montekargo, Marina Bar, Luka Bar, Željeznička infrastruktura, Budvanska rivijera, Rudnik uglja, Crnogorska plovidba, Crnogorski elektroprenosni sistem, Crnogorski elektrodistributivni sistem, Elektroprivreda, Održavanje željezničkih voznih sredstava.

DRI je ocijenila da kod četiri preduzeća nije formiran revizorski odbor, kod 11 rad odbora za reviziju nije efikasan, kod četiri preduzeća rad odbora je djelimično efikasan i kod četiri imaju efikasan rad odbora za reviziju sa potrebom dodatnih poboljšanja.

Revizijom je rukovodio senator Branislav Radulović, dok je drugi član kolegijuma bio član Senata Zoran Jelić.

DRI je utvrdiio da se kod jednog broja preduzeća statutom ne precizira koji je organ nadležan za imenovanje revizorskog odbora, pa je preporučeno da se to koriguje.

”Najveći broj revizorskih odbora (14 od 17) je donio poslovnik o svom radu, međutim u određenom broju slučajeva on ne propisuju obavezu izvještavanja odbora direktora. Revizorski odbori nijesu, kod 70 odsto preduzeća obuhvaćenih revizijom, izvještavali organ upravljanja. Uz to, kod polovine kontrolisanih odbora predsjednik odbora nije imao obavezu da informiše organ upravljanja o zaključcima odbora sa svake sjednice”, konstatovano je u reviziji.

Samo dva revizorska odbora, od ukupno 17 obuhvaćenih revizijom su donosili godišnji plan rada što je negativno uticalo, konstatovao je DRI na efikasnost rada revizorskih odbora.

Ministarstvu finansija je preporučeno da predloži Vladi izmjene i dopune Zakona o reviziji u cilju potpunije normiranosti nadležnosti, načina funkcionisanja, izbora i opoziva članova odbora i drugih pitanja od značaja za rad revizorskih odbora, kao i da prate postupak izvještavanja od strane revizorskih odbora.

”Zakon o reviziji propisuje samo obaveznost imenovanja revizorskih odbora, sastav i njegove nadležnosti, bez dalje razrade, odnosno, uređenja drugih važnih pitanja, koja zbog neuređenja proizvode ili različito interno regulisanje i primjenu ili nijesu uopšte regulisana aktima ovim preduzeća. Zbog toga imamo da su pitanja kao što su mandat članova revizorskog odbora, izvještavanje menadžmenta, način vođenja sjednice, kvorum, većina za glasanje, nadoknade za rad odbora i druga pitanja, ostala u opsegu internih akata preduzeća koja ili nijesu uredila ova pitanja ili su neadekvanto uređena”, objasnio je Radulović “Vijestima”.

On je kazao i da je potrebno urediti način na koji Skupština akcionara ili drug nadležni organ koji vrši izbor može svojom odlukom opozvati člana revizorskog odbora prije isteka njegovog mandata, utvrditi razloge za opoziv, te normirati nadležnosti i izbor predsjednika odbora.