Bivši predsjednik parlamenta pozvan da 11. novembra dođe u Fond PIO

Počinje novi postupak o penzionisanju Ranka Krivokapića

Iz Fonda PIO kažu da je Ministarstvo finansija poništilo njihovo rješenje iz formalnih razloga, a da novi postupak počinje saslušanjem Krivokapića 11. novembra

23474 pregleda 13 komentar(a)
Krivokapić, Foto: Savo Prelević
Krivokapić, Foto: Savo Prelević

Bivši predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić pozvan je da 11. novembra dođe u Fond PIO kako bi se upoznao sa stanjem u spisima predmeta i razlozima za poništavanje rješenja kojim je stekao pravo na penziju, kao i da se o svemu izjasni u pisanom obliku ili na zapisnik jer je predmet zakonitosti rješenja o njegovom penzionisanju vraćen na ponovno odlučivanje”, kazao je vršilac dužnosti direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Ranko Aligrudić.

Poslanik SDP-a Raško Konjević u Skupštini je prije dva dana rekao da je Ministarstvo finansija poništilo rješenje Fonda PIO kojim je Krivokapiću ukinuto pravo na penziju.

”Nesporno je da je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja poništilo rješenje Fonda PIO - Odsjek za inostrano osiguranje od 24. 8. 2021. godine kojim je ukinuto pravo na penziju Ranku Krivokapić, bivšem predsjedniku Skupštine Crne Gore. Nesporno je da je rješenje poništeno iz čisto formalnih razloga i da je predmet vraćen javnopravnom organu na ponovni postupak i odlučivanje. Nesporno je da je Fond PIO, kao prvostepeni javnopravni organ, uputio poziv g-dinu Ranku Krivokapiću, odnosno njegovom punomoćniku, da dođe u INO službu dana 11. 11. 2021. godine radi upoznavanja sa stanjem u spisima predmeta i razlozima za poništavanje rješenja kojim je stekao pravo na penziju, kao i da se o svemu izjasni u pisanom obliku ili na zapisnik. Nesporno je da penzija g-dinu Ranku Krivokapiću nije vraćena i ista se neće isplaćivati do donošenja novog rješenja u skladu sa obavezujućim uputstvima drugostepenog organa, odnosno do okončanja postupka pokrenutog po službenoj dužnosti, jer žalba u konkretnom slučaju ne odlaže izvršenje rješenja”, naveo je Aligrudić “Vijestima”.

Bivše rukovodstvo krilo rješenje: Fond PIO
Bivše rukovodstvo krilo rješenje: Fond PIOfoto: BORIS PEJOVIC

On je objasnio da je prethodna uprava Fonda PIO donijela dva rješenja o priznavanju prava na penziju Krivokapiću 4. i 15. decembra na osnovu člana 108 Zakona o sprečavanju korupcije, čija je ustavnost osporena tri i po godine ranije 30. juna 2017. godina kada je Ustavni sud ukinuo ovaj član Zakona. Sporna rješenja o penzionisanju donijeta su kada je izabrana nova Vlada, ali još nije došlo do promjene uprave Fonda PIO.

”Nesporno je da se radilo o jednoj od najvećih penzija koju je Fond isplaćivao. Nesporno je da je 14. 6. 2021. godine bivše rukovodstvo Fonda, prilikom svog zvaničnog odgovora na zahtjev za slobodan pristup informacijama, pokušalo da sakrije podatak da je Ranko Krivokapić korisnik penzije od decembra 2020. godine, obmanjujući time kako podnosioca zahtjeva tako i Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Nesporno je da je INO služba Fonda PIO u više navrata pozivala gospodina Ranka Krivokapića, kao i njegovog punomoćnika, da uzme učešće u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, što je on ignorisao skoro dva mjeseca”, naveo je Aligrudić.

On je kazao da Konjević nije diplomirani pravnik, ali “da bi na nivou elementarne logike morao da zna da je nemoguće pravno osnažiti bilo koje rješenje koje je donijeto na osnovu odredbi zakona koje je Ustavni sud proglasio neustavnim tri i po godine prije nego što je samo rješenje donijeto”.

”Za pouku svima nama: Članom 152 Ustava Crne Gore propisano je da kad Ustavni sud utvrdi da zakon ili drugi propis nije u saglasnosti sa Ustavom, taj zakon ili drugi propis prestaje da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda. Zakon ili drugi propis, odnosno pojedine njihove odredbe, za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nijesu saglasne sa Ustavom ili zakonom, ne mogu se primjenjivati na odnose koji su nastali prije objavljivanja odluke Ustavnog suda ako do tog dana nijesu pravosnažno riješeni. Nesporno je, na kraju, podsjetiti na jednu narodnu mudrost koju je Valtazar Bogišić pretočio u pravničku izreku: ‘Što se grbo rodi - vrijeme ne ispravi. Što je s početka nezakonito, to samim protekom vremena zakonito ne postaje’”, naveo je Aligrudić.

Osoba koja je odredila penziju od preko 2.000 eura naknadno priznala “propust”

Ovlašćeno lice Fonda PIO, koje je donijelo oba sporna rješenja o penzionisanju Ranka Krivokapića, u svojoj pisanoj izjavi naknadno je navela: ‘Zbog propusta koji je napravljen, predlažem da se u skladu sa zakonskim mogućnostima po službenoj dužnosti pokrene postupak poništenja donijetog rješenja i odluči po zahtjevu primjenom pozitivnog zakonodavstva’”, kazao je Aligrudić.

On nije naveo koja osoba je donijela sporna rješenja o penzionisanju Krivokapića, ali prema Zakonu direktor Fonda donosi sva prvostepena rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Direktorica Fonda PIO tada je bila Jadranka Milošević (DPS), koja je na tu funkciju postavljena spornim rješenjem pet dana prije izbora nove Vlade i koja je do tada bila v.d. direktorica. Prvo rješenje o spornom penzionisanju Krivokapića potpisano je istog dana kada je i izabrana nova Vlada.

O spornom određivanju penzije Krivokapiću na iznos od nešto preko dvije hiljade, obaviješteno je i tužilaštvo koje je pokrenulo izviđaj.

”Nesporno je da je u ovom predmetu Fond PIO odreagovao i prema nadležnim institucijama da, u okviru svojih nadležnosti, preispitaju da li u postupanjima pojedinih službenika Fonda ima elemenata bića krivičnog djela. Vjerujemo da će nadležni organi dati svoj sud o ovom postupku”, kazao je Aligrudić.