Odbijen zahtjev za gradnju benzinske pumpe

Šire imperiju: Careviću zeleno svjetlo za poslovni kompleks

Dobili saglasnost na idejno rješenje velikog kompleksa koji namjeravaju da grade u grabaljskom mjestu Glavati u blizini magistralnog puta Budva-Tivat.

19894 pregleda 19 komentar(a)
Foto: -
Foto: -

Vršilac dužnosti Glavnog državnog arhitekte Mirko Žižić dao je saglasnost kotorskoj kompaniji “Carinvest”, vlasništvo Milana Carevića sina gradonačelnika Budve Marka Carevića, na idejno rješenje budućeg velikog poslovno industrijskog kompleksa koji namjeravaju da grade u grabaljskom mjestu Glavati u blizini magistralnog puta Budva Tivat.

To piše u rješenju u koje su “Vijesti” imale uvid.

Kompaniji, koju je stariji Carević od skoro prepisao na starijeg sina, glavni državni arhitekta nije dao saglasnost da gradi benzinsku pumpu.

Riječ je industrijsko-poslovnom kompleksu koji se sastoji od dva objekta, ukupne bruto građevinske površine 13.408 kvadrata, čija bi gradnja išla u dvije faze. Carevićeva kompanija je u Glavatima vlasnik zemljišnog kompleksa od 9.270 kvadrata na kome je predviđena gradnja buduće industrijsko-poslovnih objekata.

”Projekat je urađen prema važećim propisima i standardima u Crnoj Gori, poštujući dobru internacionalnu praksu. Planirani urbanistčki koncept podrazumijeva dva objekata locirana u skladu sa propisanim građevinskim linijama, i međusobno organizovanih u jednu funkcionalnu i urbanističku cjelinu. Prvi je poslovno komercijalni objekat spratnosti podruma prizemlje i dva sprata, nadzemne bruto površine 3180,65 kvadrata, namjenjen servisiranju teretnih vozila sa pripadajućim poslovno-administrativnim i skladišnim prostorima i pripadajućim prilaznim platoom sa parkingom za individualna putnička vozila i autobuse. Drugi je dvospratni servisno-komercijalni objekat, nadzemne bruto površine 4989,03 kvadrata, sa pratećim parkingom. Ovaj objekat je koncipiran kao muiltifunkcionalni sklop u kome je organizovana funkcionalna podzona za praonicu vozila, servisiranje, i tehnološka linija za obavljanje tehničkog pregleda vozila. U trećini osnove prizemlja planirana je pumpna stanica, sa pripadajućim poslovno administrativnim i komercijalnim djelom. U okviru njega planiran je i ugostiteljski sadržaj sa kuhinjskim blokom. Na spratovima objekta organizovan je prostor prevashodno namjenjen komercijalnoj djelatnosti uz mogućnost reorganizacije u komplementarnu poslovno administrativnu namjenu”, piše u idjenom rješenju u koje su “Vijesti” imale uvid.

Kompanija “Carinvest”, registrovana za drumski prevoz terete.Vlasnik je ogromne građevnske operative, desetak poslovnih prostora, stanova i magacina, ali i velikog poljoprivrednog gazdinstva u Krimovici.

Upravo na dvije deceije od kada je osnovao kompaniju Marko Carević ju je nedavno prepisao na sina, čime mu je povjerio rukovođenje milionskim biznisom.

Ipak, gradonačelnik Budve ostaje dijelom u građevinskom biznisu, jer mu je nedavno budvanski Glavni arhitekta dao saglasnost da na mjestu kuće koje posjeduje u naselju uz gradski bulevar naspram Turističkog naselja “Slovenska plaža” gradi manju četvorospratnu zgradu sa četiri luksuzna stana.

I dok mu je u Budvi odobrena gradnja, Carevićevoj kompaniji “Carinvest”, što su “Vijesti” nedavno objavile, urbanističko-građevinska inspekcija zabranila je gradnju štale na poljoprivrednom gazdinstvu koje posjeduje u rodnom selu Krimovice u kotorskoj opštini.

Naime, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje odbacio je žalbu kotorske kompanije “Carinvest”, te potvrdio rješenje urbanističko građevinske inspekcije koja je zabranila Carevićevoj firmi da na državnoj zemlji u selu Krimovice gradi pomoćni objekat u osnovi 600 kvadrata.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS je još u februaru prošle godine prijavila je da je poljoprivredno gazdinstvo izgrađeno na uzurpiranoj držćavnoj imovini, te da upakos prijavi carevićeva firma I dalje nelegalno gradi. Carević je u više navrata isticao da nije izvršio uzurpaciju, da je to zemlja koja je uvijek pripadala njegovoj porodici, ali i da je sve što se na tom lokalitetu radilo bilo u skladu sa zakonom i procedurama države.