PRIVREDNA KOMORA:

Projekat Solari prvi važan korak u procesu energetske tranzicije

"Crna Gora zaista ima ogroman energetski potencijal i sa ovim projektom građanima želimo da približmo cjelokupnu priču o energetskoj tranciziji, kao i samu prozvodnju elektične energije iz obnovljivih izvora, te dopremo do samog potrošača kako bi shvatio svoju ulogu u ovom procesu i zadovoljio potrebe koje ima za energijom“

2886 pregleda 6 komentar(a)
Foto: PKCG
Foto: PKCG

Projekat Solari 3000+ i 500+, koji realizuju Elektroprivreda (EPCG) i Eko-fond, predstavlja prvi važan korak u procesu energetske tranzicije, ocijenjeno je u Privrednoj komori (PKCG).

Menadžer projekta Solari i izvršni rukovodilac Funkcionalne cjeline (FC) Proizvodnja u EPCG, Bojan Đordan, je na sjednici Odbora Udruženja energetike i rudarstva PKCG kazao da se finansiranje i subvencioniranje korisnika za kupovinu i ugradnju fotonaponskih sistema odnosi na snage do deset kilovati (kW) za individualne stambene objekte, odnosno do 30 kW za preduzeća i pojedince vlasnike poslovnih objekata.

Đordan je naveo da će EPCG za učesnike u ovom projektu omogućiti otplatu na rate koje će biti u visini dosadašnjeg prosječnog računa korisnika, a periodi otplate za segment 500+ biće od četiri do šest godina.

Subvenciju od 20 odsto, kako je saopšteno iz PKCG, obezbijediće Eko-fond a kompletnu logističku i administrativnu operativu EPCG.

"S obzirom na to da EPCG pruža svu logističku podršku, ovo će biti veoma isplativo, posebno imajući u vidu da nakon isplate sistema korisnik u najmanje narednih deset godina ima priliku da besplatno obezbjeđuje električnu energiju za sopstvene potrebe“, rekao je Đordan.

Takođe, biće omogućeno da ostvareni višak energije, u skladu s važećom regulativom Crne Gore, korisnik vraća u distributivnu mrežu i prodaje ga EPCG.

Đordan je naveo da će se nedostajuća energija povlačiti iz mreže po istim uslovima, što će rezultirati mogućnošću da od potrošača i kupca električne energije, korisnik fotonaponskog sistema postane i proizvođač, što će u znatnoj mjeri uticati na rasterećenje kućnog ili budžeta firme, ukoliko se radi o sistemu instaliranom na nekom poslovnom objektu ili manjem pogonu.

On je predstavio i glavne korake u realizaciji ovog projekta koji se odnose na prijavu korisnika, obilazak lokacije, pripremu prethodne dokumentacije i ishodovanje potrebnih saglasnosti i dozvola, izvođenje i zaključivanje ugovora o radovima, te izradu i reviziju glavnog projekta.

"Crna Gora zaista ima ogroman energetski potencijal i sa ovim projektom građanima želimo da približmo cjelokupnu priču o energetskoj tranciziji, kao i samu prozvodnju elektične energije iz obnovljivih izvora, te dopremo do samog potrošača kako bi shvatio svoju ulogu u ovom procesu i zadovoljio potrebe koje ima za energijom“, poručio je Đordan.

On je pozvao sva preduzeća i pojedince koji ispunjavaju uslove učešća u projektu Solari da se prijave na javni poziv kako bi se uvjerili u sve benefite koje donosi ovakav jedan sistem.

Inženjerka u Službi za nestandarne priključke i distribuirane izvore u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS), Anja Čanović, predstavila je tehničke uslove za priključenje elektrana koje funkcionišu po principu proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe, instalisane snage do 30 kW.

Ona je objasnila da distribuirana proizvodnja postaje sve privlačnija sa tačke gledišta potrošača električne energije, te da krajnji korisnici sistema prelaze iz pasivne uloge potrošača u aktivnu, što im omogućava da korišćenjem novih tehnologija upravljaju svojim profilom potrošnje.

"Na ovaj način se stvara nova kategorija korisnika distributivnog sistema, kupci – proizvođači. Posebno je važno to što potrošači mogu uštedjeti novac proizvodnjom električne energije za sopstvene potrebe, dok nepotrošeni višak električne energije plasiraju u mrežu“, kazala je Čanović.

Obaveza operatora distributivnog sistema je da obezbijedi sigurnu i pouzdanu distribuciju električne energije i da garantuje rad i sigurnost distributivnog sistema i nakon priključenja izvora na mrežu.

Čanović je kazala da se, prema dosadašnjim istraživanjima o obnovljivim izvorima energije, može zaključiti da Crna Gora posjeduje značajne resurse koji pružaju povoljne mogućnosti za njihovo energetsko iskorišćavanje.

Ona je dodala da posljednjih godina vlada veliko interesovanje za izgradnju solarnih elektrana i da je CEDIS do sada izdao preko 20 saglasnosti za priključenje. Očekuje se da će do njihove realizacije doći do kraja naredne godine.