Primjedbe uputio Bojaniću

Jokić traži povlačenje koncesije za kamenolom

Prvi čovjek Kotora zatražio od Ministarstva kapitalnih investicija da povuče i odustane od nacrta koncesionog akta ležišta kamena Platac u grbaljskom selu Krimovici kompanije “Carinvest”

21588 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Facebook
Foto: Facebook

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić zatražio je od Ministarstva kapitalnih investicija da povuče i odustane od nacrta koncesionog akta ležišta kamena “Platac” u grbaljskom selu Krimovici, navodeći da nije u skladu sa planskim dokumentima, te da šteti interesima lokalne zajednice.

To piše u primjedbama koje je prvi čovjek Kotora uputio na ardesu resora na čijem je čelu Mladen Bojanić.

Resorno ministarstvo stavilo je na javnu raspravu nacrt koncesionog akta koji je izazvao buru u javnosti. Povlačenje dokumenta prvo je zatražila Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, a potom i Mjesna zajednica “Savina” u Donjem Grblju.

Ministarstvo je nacrt izradilo, kako su “Vijesti” ranije objavile, na incijativu kotorske kompanije “Carinvest” koja je do skoro bila u vlasništvu gradonačelnika Budve Marka Bata Carevića, a koja je aktuelni koncesionar kamenoloma. Carevići punih deceniju i po na tom lokalitetu imaju kamenolom, a nacrtom koncesionog akta predviđeno je da se koncesija izda za 30 godina.

Kamenolom “Platac” plan
Kamenolom “Platac” planfoto: -

”Uvidom u navedeni nacrt konstatovali smo da je u izradi koncesionog akta navedeno mišljenje Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i porostorno planiranje Opštine Kotor od 10. februara ove godine. Koncesioni akt je urađen suprotno navedenom mišljenju. U mišljenju su date koordinantne tačke i površina koncesionog područja predviđene Prostorno urbanističkim planom (PUP) opštine Kotor, a u koncesionom aktu površina koncesionog područja je znatno uvećana, sa čime nijesmo saglasni”, piše u primjedbama.

Kako se dodaje, uvidom u koncesioni akt na priloženim skicama prikazano područje koncesije nije u saglasnosti sa namjenama zadatim PUP- om ni mišljenjem resornog sekretarijata koje je upućeno ministarstvu.

”Koncesiono područje nalazi se u bafer zoni zaštićenog područja UNESCO-a, te u mjerama zaštite propisano područje za koncesiju, a površina u koncesionom aktu odstupa od površine date u mjerama. Smatramo da je prije izrade koncesionog akta bilo neophodno pribaviti urbanističko tehničke uslove koji sadrže i konzervatorske uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Koncesiono područje na način na koji ste ga prikazali u koncesionom aktu siječe lokalni put”, navodi Jokić u dopisu.

Podsjeća da su stanovnici Grblja preko svojih mjesnih zajednica u procesu donošenja PUP-a opštine Kotor više puta izražavali protivljenje otvaranju novih kamenoloma na prostoru Grblja, proširivanju postojećih ili davanju novih koncesija.

”S tim u vezi lokalno stanovništvo je preko Mjesne zajendice ‘Savina’ potpisalo peticiju kojom se protivi ovakvom predlogu koncesionog akta. Opština Kotor je i u ranijem periodu, a i sada u potpunosti podržavala ovakve građanske incijative. Imajući sve u vidu, smatramo da ovakav koncesioni akt nije u skladu sa planskim dokumentima, nije ispunio sve potrebne preduslove da se i u formi nacrta razmatra, te da šteti interesima lokalne zajednice, pa pozivamo Ministarstvo kapitalnih investicija da uvaži naše primjedbe i odustane od ovog nacrta koncesionog akta”, zaključuje se u dopisu.

Mjesna zajednica “Savina” upozorila je Ministarstvo kapitalnih investicija da se protivi usvajanju koncesionog akta ležišta kamena “Platac” u Krimovici, upozorivši da kamenolom ugorožava život ljudi, ne isključujući proteste ukoliko Vlada aminuje ovaj dokument.

”Napomenućemo da se Mjesna zajednica i ranije dopisima obraćala Vašem ministarstvu i izrazila nezadovoljstvo i protivljenje za bilo kakvo buduće otvaranje kamenoloma, deponija i sličnog na prostoru Grblja, a što očigledno niste uzeli u razmatranje, prilikom sačinjavanja ovog nacrta akta. Prije svega, postojeći kamenolom, već sada, mještanima naše mjesne zajednice ugrožava životnu egzistenciju, smanjuje kvalitet života, a o čemu svjedoči sama slika podneblja, kamena prašina, potresi izazvani miniranjem, povećana buka i ostalo. Ovim nacrtom koncesije predviđeno je proširenje kamenoloma, pa bi isti u ukupnoj površini iznosio 368 376 m2, što bi dodatno uticalo na zagađenje biodiverziteta, kao i na povećanje štetnih uticaja na život čovjeka prije svega”, navodi se u dopisu koji potpisuje predsjednik Savjeta MZ “Savina” Stevan Midorović.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je Ministarstvo kapitalnih investicija da sa javne rasprave povuče predlog koncesionog akta za vađenje kamena sa lokacije Platac na Krimovici, dok se ne utvrdi stanje na terenu usljed korišćenja kamenoloma od kompanije Carinvest.