Tužilaštvo osam godina istražuje državne garancije za KAP

Vijećanje do vječnosti o 170 miliona eura

Građani su, suprotno propisima, platili 170 miliona eura, za koje još niko ne odgovara

38950 pregleda 13 komentar(a)
Stečaj uveden na zahtjev države zbog duga od 24,5 miliona: Kombinat aluminijuma, Foto: Savo Prelević
Stečaj uveden na zahtjev države zbog duga od 24,5 miliona: Kombinat aluminijuma, Foto: Savo Prelević

Državno tužilaštvo ni nakon osam godina nije utvrdilo da li neko treba da odgovara zbog nepravilnosti koje je Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila u Izvještaju o reviziji državnih garancija za 2010. i 2011. godinu.

U Izvještaju koji je DRI objavila krajem aprila 2013. godine utvrđeno je da su garancije KAP-u, u iznosu od 137 miliona, date bez detaljne analize finansijskog položaja tog preduzeća i ekonomske održivosti programa restrukturiranja, kao i bez odgovarajuće procjene mogućih posljedica koje bi aktiviranje garancija moglo imati po državni budžet. Godinama unazad znamo da su državne garancije KAP-u, date 2009, 2010 i 2011. godine, pale na teret poreskih obveznika. I da nas je to, skupa sa kamatama, koštalo oko 170 miliona.

Potpise na sporne ugovore o državnim garancijama, bez procjene opravdanosti te pomoći i kontragarancija, stavili su u ime Vlade tadašnji ministri finansija i ekonomije Igor Lukšić i Branko Vujović. Premijer u tom periodu bilo je Milo Đukanović, aktuelni predsjednik države.

Šta je konstatovano

DRI je u izvještaju ocijenila da tri subjekata revizije (ministarstva ekonomije i finansija i Komisija za kontrolu državne pomoći) nijesu sa potrebnom pažnjom procijenili finansijsku situaciju KAP-a i nijesu dovoljno cijenili nalaze komercijalnih revizora.

”Finansijski pokazatelji poslovanja ukazivali su da subjekt revizije ne može iz sopstvenih izvora finansiranja uredno servisirati kredite, kao i da je doveden u pitanje nastavak njegovog poslovanja. KAP je na kraju 2008. godine imao akumulirani gubitak od 284,3 miliona eura koji je bio mnogostruko veći od osnovnog kapitala od 53,6 miliona, a ukupne obaveze su iznosile 408,4 miliona”, navodi se u izvještaju DRI.

Skupštinski Odbor za ekonomiju je zaključcima iz juna 2013. godine, a na predlog tadašnjeg predsjednika odbora Aleksandra Damjanovića, tražio od tužilaštva da preduzme odgovarajuće mjere u vezi sa izvještajem DRI, jer je država pretrpjela značajnu štetu.

U skladu sa zaključcima skupštinskog Odbora za ekonomiju, Vrhovno državno tužilaštvo je nakon analize, izvještaj DRI dostavilo Odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina, kao nadležnom tužilaštvu. U skladu sa Zakonom o Specijalnom državnom tužilaštvu, nakon njegovog formiranja u julu 2015. godine, ovo tužilaštvo preuzelo je predmete koji su bili u nadležnosti Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina. Među njima i slučaj spornih garancija izdatih Kombinatu aluminijuma. Odluku SDT-a još čekamo.

Ni DRI se nikada nije zvanično oglasila u vezi sa postupanjem tužilaštva u ovom predmetu. Reviziju garancija je otvorio nekadašnji predsjednik Senata DRI Miroslav Ivanišević nakon čije ostavke su posao završili senatori Branislav Radulović i Dragiša Pešić.

Radulović nam je, početkom novembra, kazao da je DRI u skladu sa zaključcima Skupštine izvršila i 29. aprila 2013. objavila revizuju državnih garancija datih za pet preduzeća (KAP, Željezara, Željeznička infrastruktura, Željeznički prevoz i “Pobjeda”) koje su izdate u 2010. i 2011. godini.

”U navedenom predmetu istraga je i dalje u toku, a više podataka i informacija nije moguće saopštiti radi zaštite interesa postupka”, saopšteno nam je 8. novembra iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Tako su izostali odgovori na naša pitanja - da li je SDT završilo izviđaj u predmetu formiranom zbog davanja garancija KAP-u, da li je donijeta odluka (kakva) i ako nije, koje mjere i radnje postupajući tužilac još treba da preduzme kako bi donio odluku.

Posljednju zvaničnu informaciju iz tužilaštva u vezi sa ovim slučajem saopštio je bivši vrhovni tužilac Ivica Stanković u maju 2019. godine, nakon što je to tražio tadašnji poslanik Aleksandar Damjanović. Ta informacija je, u suštini, bila vrlo slična onoj koju smo dobili i dvije i po godine kasnije.

”Taj predmet se nalazi u fazi izviđaja i traženo je dopunsko vještačenje sudskih vještaka ekonomsko-finansijske struke”, saopštio je Stanković.

Šture informacije

Od formiranja predmeta iz tužilaštva u javnosti stižu samo informacije tipa “da vještaci ekonomsko-finansijske struke rade vještačenje” ili da “tužilaštvo od vještaka traži dodatna vještačenja”.

”U SDT-u je formiran predmet povodom provjera zakonitosti postupka izdavanja državnih garancija Vlade KAP-u tokom 2010. i 2011. godine. U dosadašnjem toku postupka prikupljena je potrebna dokumentacija i podaci od nadležnih državnih organa, angažovana stručna lica radi davanja stručnog nalaza i potrebnih obavještenja. Angažovani su sudski vještaci ekonomsko-finansijske struke radi davanja nalaza i mišljenja u vezi sa izdavanjem garancija. Od sudskih vještaka, a nakon analize dostavljenog nalaza, traženo je dopunsko izjašnjenje, predmet se nalazi u fazi izviđaja - analizi prikupljene dokumentacije i podataka, nalaza i mišljenja sudskih vještaka ekonomsko-finasijske struke, te prikupljanja potrebnih obavještenja od strane određenog broja lica”, kazao je Stanković u odgovoru Damjanoviću u maju 2019. godine.

Da li su vještačenja ekonomsko-finansijske struke pokazala kolika je stvarna šteta nastupila tim poslom i ako jesu o kojoj cifri je riječ iz SDT-a nam nije odgovoreno.

Nezvanični izvori “Vijesti” iz SDT-a su u aprilu ove godine saopštili da je ovim poslom država oštećena za desetine miliona i da se očekuje otvaranje istrage protiv više osoba.

Zbog tajnosti postupka, sagovornik iz SDT-a nije precizirao ko je na spisku osumnjičenih specijalne tužiteljke Lidije Vukčević, ali je kazao da su među sumnjivim “zvučna imena” iz nekadašnje Vlade i članovi njenih komisija.

Do danas nije poznato ko su vještaci ekonomsko-finansijske struke, advokati koji su uključeni u ovaj predmet, svjedoci, eventualno osumnjičeni, kao ni ko je od njih eventualno saslušavan.

Kontaktirali smo tadašnje ministre Vujovića i Lukšića, ali oni nijesu bili dostupni. Lukšić nije želio da komentariše slučaj dok Vujović nije odgovorio na poziv.

Dok je postupanje tužilaštva u vezi sa KAP-om obavijeno velom tajne, neki slični slučajevi, u kojima je iznos štete po državu mnogo manji, rađeni su bez velike diskrecije. Jedan od njih je postupak koji je tužilaštvo pokrenulo zbog pada državnih garancija datih preduzeću “Melgonija Primorka” sredinom 2010. godine.

Tužilaštvo sumnjiči 15-ak osoba da su u tom slučaju budžet oštetili za više od četiri miliona eura, ali i da je privatnom licu, istvoremeno, nezakonito pripala državna imovina vrijedna oko 15 miliona eura. Zbog toga su, pred kamarama, u tužilaštvo privođeni i saslušavani nekadašnji Lukšićev savjetnik Predrag Stamatović, nekadašnji predsjednik Komisije za kontrolu dodjele državne pomoći Mitar Bajčeta, tadašnji pomoćnik ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Darko Konjević, bivši direktor NLB banke Črtomir Mesarič, aktuelni Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić... Prva saslušanja obavljena su 2015, osumnjičeni su privođeni u aprilu 2017, a sredinom naredne godine podignuta je optužnica protiv 16 osoba.

Slučaj KAP-a mora biti prioritet za SDT

Damjanović je za nas početkom novembra kazao da slučaj KAP-a treba da bude prioritet u radu tužilaštva zbog protoka vremena od kada je predmet formiran, njegove finansijske težine i zbog toga što je formiran na osnovu izvještaja DRI.

”Zato očekujem da u najskorijem roku tužilaštvo donese odluku u vezi sa ovim predmetom”, naglasio je Damjanović.

On je objasnio da se postupak mora zaokružiti do kraja jer ovo nijesu jedine garancije koje su pale, već ih, u međuvremenu, ima još.

”Zbog činjenice da garancije za KAP nijesu jedine garancije koje su pale, kao i da postoji niz trenutno važećih garancija koje mogu doživjeti sličnu sudbinu, veoma je važno i da se kroz rješavanje ovog predmeta pošalje jasna poruka da se mora snositi i pravna i politička odgovornost za štete koje se prave državnom budžetu”, poručio je Damjanović.

Damjanović navodi primjer Atlas i IBM banke, kao i da “vise u vazduhu” garancije za brodarske kompanije Crnogorsku i Barsku plovidbu. On smatra da je insistiranje na odgovornosti naročito bitno u slučajevima kada nijesu poštovane zakonske norme u vezi sa ispunjavanjem uslova za izdavanje državnih garancija pojedinim kompanijama, bez obzira jesu li one državno ili privatno vlasništvo.

U KAP je 8. jula 2013. godine uveden stečaj na zahtjev Ministarstva finansija zbog duga od 24,5 miliona eura, a stečajni postupak je okončan rješenjem Privrednog suda 30. avgusta ove godine. Do danas nije poznato da li se i u kojem iznosu država kao povjerilac naplatila u ovom stečajnom postupku.

Radulović: DRI ispunio svoje obaveze

Senator DRI Branislav Radulović kaže da su uz izvještaj u vezi sa garancijama tužilaštvu predali kompletnu dokumentaciju koju su imali.

DRI je u skladu sa zaključcima Odbora za ekonomiju iz juna 2013. godine, a nakon razmatranja izvještaja DRI koji je odbor podržao, VDT-u 4. jula 2013. godine, pored konačnog izvještaja dostavio i kompletnu dokumentaciju na kojoj je zasnovana revizija”, kazao je Radulović.

Prema informacijama koje su “Vijesti” dobile iz DRI prije dvije godine, u pitanju je 12 dokumenata na osnovu kojih je rađena revizija.

Radulović je naglasio da je DRI u potpunosti, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, sproveo sve aktivnosti iz tih zaključaka. “Kada su u pitanju dalja postupanja drugih državnih organa, vjerujemo da se od istih može dobiti cjelovita informacija o sprovedenim daljim aktivnostima”, rekao nam je Radulović.

Tekst je nastao uz podršku Fonda otpornosti Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Mišljenja i stavovi izneseni u njima su isključiva odgovornost Društva profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) i ne odražavaju nužno stavove donatora.