"prirodni resursi su dobra svih građana"

MPŠV: Odluka Vrhovnog suda potvrdila opravdanost oduzimanja koncesije Vektri Jakić

"Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odlučno je u namjeri da u saradnji sa drugim nadležnim organima u potpunosti zaustavi dalju deastaciju prirodnih bogatstava Crne Gore"

4121 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) saopštilo je da je odluka Vrhovnog suda "potvrdila opravdanost oduzimanja koncesije kompaniji Vektra Jakić.

"Vijeće Vrhovnog suda potvrdilo je rješenje Upravnog suda kojim je odbijen zahtjev Vektre Jakić D.O.O.Pljevlja za odlaganje izvršenja rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Vektra Jakić D.O.O. Pljevlja tražila je od Vrhovnog suda izdavanje privremene mjere ili poništenje rješenja kojim je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ovom privrednom društvu oduzelo koncesiju. Smatrajući da će oduzimanjem koncesije nastupiti štetne posljedice po to preduzeće, Vektra Jakić D.O.O.je, nakon podnošenja tužbe, Upravnom sudu podnijela zahtjev za odlaganje izvršenja rješenja do okončanja spora", navodi se u saopštenju (MPŠV).

Dodaju da je prilikom donošenja odluke vijeće Vrhovnog suda smatralo da nijesu pruženi dokazi da bi izvršenjem rješenja Ministasrtva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno oduzimanjem koncesije, došlo do nenadoknadive štete tom preduzeću.

U presudi je, kako je saopšteno, navedeno da koncesionar u dužem vremenskom periodu nije ispunjavao ugovorne obaveze, zbog čega je i došlo do oduzimanja koncesije.

"Podsjećamo da je ugovor između "Vektra Jakić" D.O.O. Pljevlja i Uprave za šume zaključen 2007. godine, na period od 30 godina, predmet koncesije 13 gazdinskih jedinica u Područnoj jedinici Pljevlja, ugovorena drvna masa na godišnjem nivou ukupno 140.000 m3 (četinara 104.000 m3 i lišćara 36.000 m3), pri čemu koncesionar nije dostavljao validnu garanciju za izvršenje Ugovora, na način kako je to predviđeno. Bez obzira na to, Uprava za šume je dodjeljivala koncesionaru drvnu masu prilozima ugovora, sve do 2018. godine. Takvim postupanjem je ostao nezaštićen javni interes i omogućeno je koncesionaru izbjegavanje plaćanja koncesione naknade".

Iz MPŠV navode da su u martu 2021. godine podnijeli SDT-u dokumentaciju u kojoj je naznačeno da su predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić, bivši direktori Uprave za šume Nusret Kalač, Mirsad Nurković i Radoš Šućur, bivši ministari poljoprivrede Milutin Simović, Petar Ivanović, Tarzan Milošević, bivši državni sekretar za šumarstvo Milosav Anđelić, te sudije Privrednog suda Dragan Vučević, Marina Đurović, Nataša Sekulić i Borjanka Zogović "svojim protivpravnim postupanjem u slučaju “Vektre Jakić” nanijeli višemilionsku štetu državi".

"Osnov podnošenja prijave predstavlja niz nezakonitih postupanja koja su prekoračenjem ovlašćenja i nevršenjem službene dužnosti oštetili državu za više od 12 miliona eura na ime neplaćanja koncesione naknade, neodržavanja šumskih saobraćajnica, nespovođenja sanitarne sječe i nevršenja uzgoja šuma u skladu sa zakonom i zaključenim koncesionim ugovorom. Vlada nije dala saglasnost za zaključenje ugovora, već se naknadno saglasila sa ugovorom koji je Uprava za šume potpisala sa kompanijom. Uprava za šume je više puta mijenjala priloge ugovora i umanjivala iznose u rješenjima o obračunatoj koncesionoj naknadi bez obrazloženja i pribavljene saglasnosti Vlade, dok je “Vektra Jakić” više puta kršila odredbe ugovora i nije plaćala koncesionu naknadu, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja za sve vrijeme trajanja ugovora nikada nije izvršilo upravni nadzor nad radom Upravom za šume", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da "Vektra Jakić" nije plaćala koncesionu nadoknadu u dužem vremenskom periodu od maja 2009. godine do maja 2011. godine, kao i od kraja 2011. godine do 2018. godine, ali da im je Uprava za šume i "pored toga uredno dodjeljivala novu drvnu masu, umjesto da raskine ugovor i oduzme koncesiju, što joj je bila obaveza".

"Na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Privredni sud je početkom marta ukinuo privremenu mjeru kojom je bilo zabranjeno Upravi za šume da ometa kompaniju "Vektru Jakić" u korišćenju šuma, uz obrazloženje da "Vektra Jakić" ne plaća koncesionu naknadu i da država trpi štetu jer ne ostvaruje prihod na korišćenje državne imovine. Ukidanjem privremene mjere I oduzimanjem koncesije, ta kompanija trajno je izgubila pravno na koncesiju. "Vektra Jakić" ima obaveze prema državi po osnovu koncesione naknade od 6,39 miliona eura po osnovu glavnog duga i 2,38 miliona na ime obračunate kamate".

Iz MPŠV poručuju da su prirodni resursi dobra svih građana Crne Gore.

"Dužni smo da prirodna dobra ostavimo našoj djeci na korišćenje radi sigurnije budućnosti i kvaliteta života. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odlučno je u namjeri da u saradnji sa drugim nadležnim organima u potpunosti zaustavi dalju deastaciju prirodnih bogatstava Crne Gore", zaključuje se u saopštenju.