o predlogu Kapitalnog budžeta

Prijestonica: Raditi zajedno u interesu građana, ostaviti partijske interese po strani

Iz Prijestonice su kazali da je ta lokalna samouprava već godinu u stalnoj komunikaciji sa MFSS i sa Upravom javnih radova vezano za sve aspekte kapitalnog budžeta koji joj po osnovu Zakona o Prijestonici pripada

1688 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Prijestonica Cetinje
Foto: Prijestonica Cetinje

Prijestonica Cetinje pozvala je sve političke aktere na lokalnom i nacionalnom nivou da ostave po strani pojedinačne partijske interese prilikom odlučivanja o pitanjima koja se tiču građana, te da uvijek zajedno, sinergijski djeluju i rade u opštem interesu.

Kazali su da je ta lokalna samouprava već godinu u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i sa Upravom javnih radova vezano za sve aspekte kapitalnog budžeta koji joj po osnovu Zakona o Prijestonici pripada. Navode da bi se, prateći aktivnosti pojedinih političkih aktera na Cetinju, mogao steći pogrešan utisak o zanemarivanju interesa lokalne zajednice u postupanjima nosilaca vlasti u Prijestonici.

Gradonačelnik Aleksandar Kašćelan je, kako je saopšteno, u ponedjeljak 13. decembra uputio pismo premijeru Zdravku Krivokapiću i ministru finansija i socijalnog staranja Milojku Spajiću u kojem ih upozorava da se predlogom Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2022. grubo krše prava Prijestonice Cetinje koja joj pripadaju shodno Zakonu o Prijestonici, a posebno prava propisana članom 30 Zakona.

Kašćelan je, kako navode, u pismu posebno ukazao na to da se Predlogom kapitalnog budžeta nameću Prijestonici, kao i prošle godine, obaveze koje nije preuzela Ugovorom o izgradnji fudbalskog stadiona na Cetinju.

"Naime, Prijedlogom Zakona o budžetu za 2022. godinu, na Programu 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj, odnosno u Potprogramu 15 030 K01 – Razvojni projekti Prijestonice Cetinje, za izgradnju fudbalskog stadiona na Cetinju opredijeljen je iznos od 2.234.000,00 €, što nije u skladu sa Ugovorom o realizaciji projekta „Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju“, broj 01-031/14-1557 od 26. 12. 2014. godine, i Anexom I Ugovora broj 01-361/17-856 od 07. 08. 2017. godine, potpisanog između Vlade Crne Gore, Prijestonice Cetinje i Fudbalskog saveza Crne Gore", pojasnili su iz Prijestonice.

Kašćelan je, kako su kazali, više puta u pisanoj i neposrednoj komunikaciji saopštio predstavnicima Vlade da Programom razvoja Prijestonice Cetinje za 2022. nisu predviđena sredstva za fudbalski stadion, već da su opredijeljena ovogodišnjim (shodno Ugovoru) i da su ispunjeni svi uslovi za njihovo namjensko trošenje. Taj stav gradonačelnik Cetinja je, dodaju, predočio i članovima Senata na sjednici na kojoj je usvojen Program razvoja za 2022. godinu.

U pismu premijeru i ministru finansija Kašćelan je naveo i da Predlogom kapitalnog Budžeta nije opredijeljen iznos sredstava koji omogućuje realizaciju projekata iz Programa razvoja za 2022. godinu - jer je opredijeljen iznos od 3.9 miliona eura, dodaju iz Prijestonice.

Kašćelan je, kako navode, od premijera i Spajića zatražio da se izvrši korekcija i izmijeni pozicija 15 030 K01 - Razvojni projekti Prijestonice Cetinje prema Zakonu o Prijestonici i opredijeli sedam miliona eura, saglasno Programu razvoja koji je usvojio Senat Prijestonice, u kojem uz ministra Spajića sjede još dva člana Vlade.

Podsjećaju i da se pitanjem budžeta lokalnih uprava za 2022. bavila i Zajednica opština Crne Gore, u kojoj Prijestonica Cetinje aktivno učestvuje, a koja je na više sastanaka sa različitim akterima, pa i sa ministrom Spaićem, pokretala to značajno pitanje za lokalne samouprave.

"Dodatno sa sadržajem pisma, gradonačelnik Kašćelan upoznao je i Klub poslanika Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore, kako bi se i sa tog nivoa pokušalo uticati na donosioce odluka da izvrše intervencije na kapitalni budžet prije donošenja konačne odluke."

"Još jednom apelujemo na sve političke aktere na lokalnom i nacionalnom nivou da ostave po strani pojedinačne partijske interese prilikom odlučivanja o pitanjima koja se tiču građana, te da uvijek zajedno, sinergijski, djelujemo i radimo u opštem interesu. Ovo je posebno važno za lokalne sredine, u kojima se svi politički akteri bave istim lokalnim temama koje se tiču svih građana", zaključuje se u saopštenju.