očekuje se prihod od 17,10 miliona, rashodi projektovani na 14,95

Finansijski plan CBCG za 2022. godinu: Očekuje se dobit od 2,15 miliona

Finansijski plan CBCG za 2022. godinu je parlamentu dostavljen radi upoznavanja

9981 pregleda 5 komentar(a)
Negativne posljedice pandemije uračunali u plan: Radoje Žugić, Foto: BORIS PEJOVIC
Negativne posljedice pandemije uračunali u plan: Radoje Žugić, Foto: BORIS PEJOVIC

Centralna banka (CBCG) očekuje u ovoj godini dobit od 2,15 miliona eura što je oko 780 hiljada više u odnosu na prošlogodišnji plan kojim je projektovana dobit od 1,37 miliona eura.

To je navedeno u Finansijskom planu CBCG za 2022. godinu, koji je parlamentu dostavljen radi upoznavanja.

Prema planu očekuje se prihod od 17,10 miliona, dok su rashodi projektovani na 14,95 miliona. Obje stavke su povećanje u odnosu na plan za prošlu godinu kada je prihodi projektovani na 15,92 miliona, a rashodi na 14,54 miliona.

Bez prihoda od kamata na depozite

CBCG je finansijski plan za 2022. godinu pripremila na osnovu izvršenja finansijskog plana za deset mjeseci prošle godine, projekcije očekivanih prosječnih stanja plasmana i depozita, predviđanja kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu u ovoj godini, očekivanog obima poslova platnog prometa i broja izvršenih transakcija, prihoda od kontrole banaka, od pretrage kreditnog registra, projekcije finansijskih rashoda, troškova zaposlenih, administrativnih, operativnih i drugih troškova poslovanja...

”S obzirom na specifičnosti nastavka poslovanja u vanrednim okolnostima izazvanih koronavirusom tokom ove godine i pored porasta procenta imunizacije ukupne populacije i preduzimanja brojnih mjera za ublažavanje negativnih efekata, u planirane veličine prihoda i rashoda su implementirani i dalje prisutni negativni uticaji pandemije”, objašnjeno je iz CBCG.

CBCG za razlog za uvećanje prihoda u ovoj u odnosu na prošlu godinu navodi u većem planiranom ostvarivanju prihoda od kamata na hartije od vrijednosti koje su projektovane na 3,082 miliona.

”Planiranje prihoda od kamata bazirano je na pretpostavkama da će nivo ukupnih međunarodnih rezervi, odnosno obim raspoloživih sredstava za investiranje, iznositi prosječno oko 1,075 milijardi i da će se navedena sredstva formirati iz kapitala, depozita Ministarstva finansija i računa klijenata”, navodi CBCG.

Prihodi od kamate na depozite nijesu planirani za 2022. godinu.

Od ostalih prihoda od poslovanja CBCG očekuje 13,9 miliona i u njima je najveća stavka prihod od naknada koji je projektovan na 13,046 miliona. Riječ je o naknadama za usluge platnog prometa, usluge od operacija sa gotovim novcem, za sprovođenje prinudne naplate, za kontrolu poslovanja banaka, pretrage kreditnog registra...

Na rashodnoj strani najveće učešće imaju troškovi poslovanja koji su planirani na nivou od 12,08 miliona, što je za dva odsto više od plana za 2021. godinu. Ove troškove čine troškovi naknada, troškovi zaposlenih, administrativni troškovi, operativni troškovi poslovanja...

Smanjen trošak za bruto zarade

”Tokom 2021. godine su sprovođene mjere racionalizacije u okviru svih troškova poslovanja, pa su za deset mjeseci 2021. godine troškovi poslovanja realizovani u iznosu koji je niži od planiranih za 10 odsto, pri čemu su kategorije iz ove grupe troškova niže od plana, i to troškovi zaposlenih tri odsto, administrativni troškovi za 28 odsto, operativni troškovi niži za 30 odsto, a drugi troškovi poslovanja su niži za 28 odsto”, navode iz vrhovne monetarne institucije kojom rukovodi guverner Radoje Žugić.

Bruto zarade zaposlenih planirane su u iznosu od 7,87 miliona, što je za jedan odsto manje od plana za 2021. godinu. Iz CBCG su kazali da je obračunska vrijednost koeficijenta, kao osnovni input za obračun zarada ostala nepromijenjena, kao doprinos sprovođenju mjera interne ekonomije i racionalizacije troškova poslovanja u dužem vremenskom periodu.

”Prilikom projektovanja troškova zarada uzeti su u obzir i drugi elementi koji utiču na formiranje visine ovog troška kao što su obračunska vrijednost koeficijenta zarada, visina startnog osnova, troškovi poreza i doprinosa, procenti minulog rada zaposlenih. Projekcija troškova bruto zarada za 2022. godinu uzima u obzir predložene izmjene poreskog opterećenja rada definisane programom “Evropa sad” koji podrazumijeva uvođenje neoporezivog dijela zarade od 700 eura na bruto osnovicu, uvećane stope poreza na dohodak od 15 odsto na bruto osnovicu iznad 1.000 eura i ukidanje obaveze plaćanja doprinosa na obavezno zdravstveno osiguranje (ukudanje stope doprinosa na teret i zaposlenog i poslodavca)”, objasnili su u CBCG.

Administrativni troškovi planirani su u iznosu od 651.500 eura i manji su za dva odsto u odnosu na plan za 2021. godinu. Ovi troškovi obuhvataju: troškove kancelarijskog materijala, troškove energije, komunalne usluge, nematerijalne usluge i naknade drugim fizičkim licima.

“Evropa sad” bi trebalo da poveća tražnju za kreditima

Centralna banka (CBCG) je planirala da prihoduje oko 551 hiljadu eura od naknade za usluge pretrage Kreditnog registra, što je za oko 10 odsto više od plana u prošloj godini.

Podatke iz Kreditnog registra koriste banke u postupcima odboravanja kredita, a taj trošak plaćaju klijenti banaka.

”Saglasno odluci o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja CBCG utvrđen je jedinstven iznos tarife za usluge pretrage Kreditnog registra za kreditno-depozitne institucije, pravna lica i preduzetnike i fizička lica. Ako se realizuje program “Evropa sad”, bilo bi za očekivati povećanje potražnje za dodatnim kreditnima zbog rasta platežne moći stanovništva, te samim tim i većeg broj upita u kreditnom registru”, piše u dokumentu CBCG.