Dvije kompanije sada imaju novac da same plate rate

Barska i Crnogorska plovidba poboljšale poslovanje i obavijestile Vladu da će sami platiti rate od devet miliona dolara

11159 pregleda 33 reakcija 19 komentar(a)
Foto: www.marinetraffic.com
Foto: www.marinetraffic.com

Crnogorske državne brodarske kompanije Barska i Crnogorska plovidba ove godine će moći same iz svojih prihoda da plate rate za kupovinu brodova, koje im je do sada najčešće plaćala Vlada iz državnog budžeta. Po dva broda za ove kompanije kupljena su prije desetak godina u Kini i tada je Vlada garantovala za ove kredite kod kineske Eksim banke.

Kompanije godišnje plaćaju po dvije rate u januaru i julu, koje ukupno iznose oko devet miliona dolara jer je u toj valuti tada dogovoren kredit, što je sada oko 7,9 miliona eura.

Novi menadžmenti ovih pomorskih kompanija su prošle godine sa istim ili novim zakupcima brodova, uz podršku resornog Ministarstva kapitalnih investicija, dogovorili značajno veće cijene zakupa koje im omogućuju da plaćaju sve svoje troškove. To bi mogla biti i najava izlaska iz dugogodišnje nelikvidnosti.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) očekuje da dvije kompanije izmire ovogodišnje svoje obaveze. Po osnovu ugovora o kreditu za nabavku teretnih brodova između kineske Eksim banke i Crnogorske plovidbe AD Kotor i Barske plovidbe AD Bar, u 2022. godini dospijevaju po dvije rate kredita na naplatu, i to 21. januara i 21. jula ove godine. Ukupan iznos rata iznosi 9.007.554,34 američkih dolara (USD), od čega se iznos od 3.799.128,9 USD odnosi na ratu za Barsku plovidbu (1.910.305,19 USD za januarsku ratu i 1.888.823,71 USD za julsku ratu), dok se iznos od 5.208.425,44 USD odnosi na ratu za Crnogorsku plovidbu (2.624.158,54 USD za januarsku ratu i 2.584.266,9 USD za julsku ratu). Crnogorska plovidba i Barska plovidba su preko resornog Ministarstva kapitalnih investicija informisale Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da će navedena sredstva za 2022. godinu biti izmirena od ove dvije kompanije”, saopštili su “Vijestima” iz ovog Ministarstva na pitanje da li će ove godine rate platiti brodarske kompanije ili Vlada kao njihov “žirant”.

U januaru prošle godine, zbog gubitaškog poslovanja obje kompanije jer su tadašnji ugovoreni iznosi zakupa brodova bili manji od troškova poslovanja, prijetio je pad garancija i da država odmah plati cijelokupni preostali iznos plus kamate i troškove. Ministarstvo je uspjelo da u pregovorima sa Eksim bankom izbjegne pad garancija i dogovori da Vlada plati obje rate koje su dospijevale u 2021. godini prema redosljedu, a da zatim kompanije mogu nastaviti plaćanja ukoliko se poboljša poslovanje.

Tokom proteklih godina tadašnje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je uplaćivalo cijeli ili djelimičan iznos kompanijama da plate ove rate, a zatim su ti iznosi prebijani mimo zakonskih mehanizama za državnu pomoć i bez jasnog osnova.

Prošlogodišnji iznos koje je Vada uplatila kineskoj banci sada se vodi kao dug ovih kompanija prema državi.

”O načinu izmirenja dugovanja državi Crnoj Gori, nastalih u 2021. godini, razgovara se sa resornim ministarstvom za oblast ovih preduzeća i predstavnicima kompanija. Dosadašnja dugovanja Barske plovidbe državi Crnoj Gori, po osnovu izmirenja dospjelih rata Eksim Kina banci iz 2021. godine, iznose 3.238.350,22 eura. Dosadašnja dugovanja Crnogorske plovidbe državi Crnoj Gori, po istom osnovu, iznose 4,488,285.25 eura”, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Prema tome ukupna dugovanja Crnogorske plovidbe i Barske plovidbe državi Crnoj Gori iznose 7.726.635,47 eura, koja se uvećavaju za zateznu kamatu do dana izmirenja obaveza.

”Rad ove Vlade je obilježilo i to što se za samo godinu, od naslijeđene teške situacije i pada državnih garancija za rate u 2021. godini, došlo do toga da ove kompanije, za koje je država u prošlosti garantovala vraćanje kredita, pokazuju da mogu imati odgovorniji odnos prema budžetu Crne Gore u izmirivanju sopstvenih obaveza”, naveli su iz Ministarstva finansija.