Privredni sud uputio dopis

Opština Budva da se izjasni o tužbi

Privredni sud tražio od opštinskih vlasti da saopšte hoće li se priključiti NVO “Građanska akcija” koja je podnijela tužbu za utvrđivanje ništavosti Sporazuma o prenosu akcija sa “Budvanske rivijere” na Vladu iz 1997. godine

5742 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Privredni sud uputio je dopis Opštini Budva da se izjasni da li se priključuje tužbi budvanskog nevladinog udruženja “Građanska akcija” koje je podnijelo tužbu za utvrđivanje ništavosti Sporazuma o prenosu akcija sa HTP “Budvanske rivijere” na Vladu iz 15. maja 1997.godine.

”Vijestima” je u lokalnoj upravi rečeno da će razmotriti spise, ali u svakom slučaju spremni su da sami pokrenu tužbu da se poništi sporni ugovor i Opštini vrati imovina.

Predsjednik Građanske akcije Božidar Vujičić je ranije “Vijestima” saopštio da je sporazum ništavan jer je zaključen suprotno članu 2 zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

”Podnio sam i krivičnu prijavu tužilaštvu protiv potpisnika sporazuma. Obzirom da je državnu imovinu u iznosu od oko 160 miliona njemačkih maraka u “Budvansku rivijeru “uložila Opština Budva, odnosno njeni građani plaćanjem u opštinski budžet poreza, doprinosa, taksi, naknada, ustupanjem opštinske zemlje, novca od samodoprinosa..., akcije koje su predstavljale državni kapital u “Budvanskoj rivijeri” morale su biti prenijete na Opštinu Budva ne na Vladu koja nije ulagala državnu imovinu kojom raspolaže u “Budvansku rivijeru”, naveo je Vujičić.

On je dodao da je uputio preko suda obavještenje predsjedniku Opštine Budva Marku Careviću i predsjedniku SO Budva Krstu Radoviću da ako smatraju da opština ima pravni interes u sporu, stupe u parnicu na strani tužioca kao umješači.

Kako je naglasio u razvoj “Budvanske rivijere”, na osnovu odluka lokalnog parlamenta Opština je uložila državni kapital, zemljište, komunalije, takse, novac od samodoprinosa i drugo u iznosu oko 100 miliona eura, što je definisano i ugovorom potpisanim koji su potpisali direktor “Budvanske rivijere” i predsjednik Opštine Budva, kao i zapisnikom Narodne banke Jugoslavije.

Na osnovu tada važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi, kako je pojasnio, lokalna samouprava je imala pravo da raspolaže, koristi i vrši svojinska ovlašćenja nad dobrima u opštoj upotrebi i prirodnim bogatstvima na svom području.

”Sporazumom o prenosu akcija “Budvanske rivijere” na Vladu akcije koje su predstavljale državni kapital koji je u preduzeće uložila Opština prenesene su suprotno zakonu na Vladu”, rekao je Vujičić.

Prema njegovim riječima iz opštinskog budžeta, a na osnovu odluka lokalnog parlamenta, uplaćivan je novac, ustupano građevinsko zemljište, državna imovina, u “Budvansku rivijeru”, da bi sporazumom ta državna imovina, kojom pravo raspolaganja i korišćenja ima opština Budva, bila prenijeta na Vladu.

”Vlada je najveći broj hotela rasprodala, novi vlasnici su nerijetko ogradili hotele i javne staze uknjižili kao interne staze tako da su građani Budve na kraju postupkom Vlade izgubili javne puteve”, kazao je Vujičić.

On je istakao da je iz opštinskog budžeta izdvojen ogroman novac za otkup zemlje od vlasnika hotela za izgradnju bulevara kroz Budvu.

”Vlasnici hotela su skupo prodavali tu zemlju za izgradnju bulevara, onu istu koju je Opština bez naknade uložila u “Budvansku rivijeru”. Nezavisno sudstvo bi na prvom ročištu odlučilo da je sporazum ništav kao i sve pravne posljedice poništavanja sporazuma, ugovori o prodaji hotela u bescijenje, rasprodaja druge imovine”, rekao je Vujičić.

Smatra da bi poništenjem sporazuma o prenosu akcija i prenosom akcija Budvanske rivijere sa Vlade na opštinu Budva, opština lagano izmirila sve obaveze prema Vladi i ostalo bi joj još dovoljno akcija za unapređuje i organizovanje uslova života lokalnom stanovništvu i turistima.

Država sa Fondom PIO i Zavodom za zapošljavanje ima skoro 58,5 odsto akcija “Budvanske rivijere” (Vlada ima 41,65 odsto), dok 30,4 odsto kacija ima srbijanski biznismen Miodrag Kostić.