Saradnja MKI, MUP-a, UP i Mašinskog fakulteta: Izradiće dva strateška dokumenta u cilju unapređenja stanja na putevima

"Procjena najnovijih istraživanja ukazuje da troškovi saobraćajnih nezgoda čine oko dva odsto bruto domaćeg proizvoda", navodi se u saopštenju

4941 pregleda 1 komentar(a)
Foto: MKI
Foto: MKI

Ministarstvo kapitalnih investicija će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom policije i Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, izraditi dva strateška dokumenta, odnosno mjerenju indikatora performansi bezbjednosti saobraćaja na putevima i mjerenju stavova učesnika u saobraćaju na osnovu Memoranduma o saradnji.

Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić je održao sastanak sa predstavnicima MUP-a i Uprave policije, dekanom Mašinskog fakulteta UCG Igorom Vušanovićem sa saradnicima i direktorom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore Borisom Šabanom, na temu trenutnog stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori i mjerama i aktivnostima u cilju unapređenja stanja.

"Saobraćajne nezgode i njihove posljedice prethodnih decenija i danas predstavlјaju neprihvatlјivo visok društveni, ekonomski i zdravstveni problem širom svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), godišnje u svijetu u saobraćajnim nezgodama na putevima pogine oko 1.35 miliona lјudi, što ih čini jednim od najznačajnih uzroka smrtnosti u svijetu. Na području Crne Gore u 2021. godini je u saobraćajnim nezgodama poginulo 55, a povrijeđeno 3.003 lica. Procjena najnovijih istraživanja ukazuje da troškovi saobraćajnih nezgoda čine oko dva odsto bruto domaćeg proizvoda. Imajući u vidu date činjenice, na globalnom i nacionalnom nivou su pokrenute inicijative i formirani strateški okviri za unapređenje bezbjednosti saobraćaja na putevima", navodi se u saopštenju.

Ovi indikator, kako se navodi, predstavljaju kvantitativne i kvalitativne vrijednosti koje su u velikoj mjeri povezane sa nastankom saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica.

"Njihovom primjenom moguće je pratiti stanje bezbjednosti saobraćaja i prije nego što se dogode saobraćajne nezgode, što omogućava da se proaktivno uoče određeni problemi i pruži prilika da se izvrše određena poboljšanja u funkcionisanju sistema bezbjednosti saobraćaja", navodi se u saopštenju.

U skladu sa preporukama Evropske komisije i Metodologiji za mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori u 2022. godine izvršiće se mjerenje ključnih indikatora na cijeloj teritoriji Crne Gore.

"Lista indikatora obuhvata one koji se odnose na ponašanje učesnika u saobraćaju (brza vožnja, upotreba sigurnosnog pojasa i dječijih auto-sjedišta, vožnja pod uticajem alkohola, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, ponašanje pješaka), nivo bezbjednosti vozila, putne infrastrukture, kao i učinak sistema zdravstvenog zbrinjavanja poslije saobraćajne nezgode", dodaje se u saopštenju.

Ističe se da će inicijalna lista indikatora bezbjednosti saobraćaja, zajedno sa podacima o saobraćajnim nezgodama i njihovim posljedicama, kao i stavovima učesnika u saobraćaju će formirati osnovu za kvalitetnu ocjenu stanja bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori, definisanje strateških ciljeva i mjera unapređenja bezbjednosti saobraćaja, kao i poređenje rezultata na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Ovo će omogućiti razmjenu iskustva i znanja i dobre prakse rada u oblasti prevencije saobraćajnih nezgoda.