dri uradila kontrolu realizacije preporuka u održavanju puteva

MKI i Uprava za saobraćaj nisu sproveli sve preporuke

Revizija je urađena u aprilu prošle godine i odnosi se na period dok su ovim dvjema institucijama rukovodili predstavnici bivše vlasti. Revizija je pokazala da postojeći sistem redovnog i investicionog održavanja državnih puteva nije u dovoljnoj mjeri efikasan, Uprava za sabraćaj i bivše Ministarstvo saobraćaja nijesu izradili srednjoročni program razvoja...

8089 pregleda 3 komentar(a)
Izostala kontrola izvođenja radova na putevima:(ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC
Izostala kontrola izvođenja radova na putevima:(ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC

Državna revizorska institucija (DRI) uradila je kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji uspjeha “Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva” koja je pokazala da subjekti revizije (Ministarstvo kapitalnih investicija i Uprava za saobraćaj) od 14 ukupno izdatih preporuka nijesu u najvećem broju realizovali preporuke ili se državni revizor nije mogao uvjeriti u status preporuke na osnovu izjašnjenja subjekata revizije.

MKI i Uprava za saobraćaj imaju obvavezu da DRI dostaviti nove izvještaje u utvrđenom roku od 30 dana za nerealizovane preporuke i u fazi realizacije. Državni revizor će izvršiti dodatnu kontrolu za preporuke za koje se nije mogao utvrditi status, sačiniti zapisnik i izvijestiti nadležni kolegijum u roku od 60 dana. Kolegijum su činili članovi Senata DRI Branislav Radulović (predsjednik kolegijuma) i Zoran Jelić.

Revizija je urađena u aprilu prošle godine i odnosi se na period dok su ovim dvjema institucijama rukovodili predstavnici bivše vlasti. Revizija je pokazala da postojeći sistem redovnog i investicionog održavanja državnih puteva nije u dovoljnoj mjeri efikasan, Uprava za sabraćaj i bivše Ministarstvo saobraćaja nijesu izradili srednjoročni program razvoja i održavanja puteva za period od četiri godine što im je bila zakonska obaveza, u godišnjim planovima za održavanje puteva nema liste prioriteta za investiciono održavanje, kriterijuma na osnovu kojih se biraju putevi koji će se održavati, izvještaji Uprave za saobraćaj nemaju precizne informacije o potrošenom novcu za održavanje, te tenderskim postupcima neizvršenju ugovorenih obaveza, raskidu ugovora....

Radulović je objasnio “Vijestima” da je DRI unaprijedio postupak praćenja realizacije datih preporuka kroz primjenu inoviranih Smjernica za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI.

”Postupak unapređenja praćenja i kontrole realizacije preporuka dio je EU projekta koji će biti razrađen kroz elektronski registar. On će sadržati informacije o planiranim aktivnostima i rokovima za realizaciju preporuka (akcioni plan), realizovanim aktivnostima (Izvještaj subjekta revizije o realizaciji preporuka), ocjeni subjekta revizije o statusu realizacije preporuke i ocjene državnog revizora nakon kontrole realizacije preporuka”, kazao je Radulović.

U skladu sa Protokolom o saradnji Skupštine i DRI izrađenim u saradnji sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju DRI će, kaže Radulović skupštinskim odborima dostavljati sve izvještaje o realizaciji preporuka na upoznavanje kako bi se dodatno unaprijedila kontrolna i nadzorna uloga Skupštine.