"Omogućeno kreiranje okvira za unapređenje kontrole i nadzora nad upravljanjem javnim finansijama i potrošnjom"

Klarić je, kako je saopšteno iz parlamenta, informisao sagovornike o aktivnostima koje je Skupština realizovala u prethodnom periodu, kako u pogledu jačanja njene zakonodavne i nadzorne uloge, tako i u pogledu jačanja transparentnosti i javnosti rada"

1918 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: Skupština Crne Gore
Sa sastanka, Foto: Skupština Crne Gore

Saradnja parlamenta i Državne revizorske institucije (DRI) je, uz podršku partnera, omogućila kreiranje okvira za unapređenje sistema kontrole i nadzora nad upravljanjem javnim finansijama i javnom potrošnjom.

Generalni sekretar Skupštine, Aleksandar Klarić, sa saradnicima, sastao se danas sa predstavnicima programa SIGMA Timom Ligijem i Bjankom Breteše i predstavnicom DRI Marijom Žugić.

Klarić je, kako je saopšteno iz parlamenta, informisao sagovornike o aktivnostima koje je Skupština realizovala u prethodnom periodu, kako u pogledu jačanja njene zakonodavne i nadzorne uloge, tako i u pogledu jačanja transparentnosti i javnosti rada.

"Klarić se osvrnuo i na produktivan rad i saradnju parlamenta i DRI, kao i podršku partnera, koji su omogućili kreiranje okvira za unapređenje sistema kontrole i nadzora nad upravljanjem javnim finansijama i javnom potrošnjom", navodi se u saopštenju.

U tom pogledu posebno je istaknut značaj Protokola o saradnji Skupštine i DRI, te Akcionog plana za realizaciju obaveza iz Protokola.

Eksperti SIGMA su pozdravili napredak koji je Skupština ostvarila, naročito u pogledu transparentnosti njenog rada i dostupnosti svih informacija o radu Skupštine građanima, što je doprinijelo boljem razumijevanju nadležnosti i aktivnosti Skupštine u ovoj oblasti.

"Ističući zadovoljstvo zbog uspješne dosadašnje saradnje sa parlamentom, predstavnici SIGMA su ukazali na pravce budućeg zajedničkog djelovanja, posebno u svjetlu nalaza i preporuka monitoring izvještaja o Crnoj Gori, koji je objavljen u novembru prošle godine", dodaje se u saopštenju.

Kada je parlament u pitanju, u ovom analitičkom dokumentu o procesu kreiranja javnih politika, kao i koordinacije između državnih organa i unutar državne uprave, poseban akcenat je stavljen na odnos DRI i Skupštine, te korišćenje izvještaja DRI od Skupštine i radnih tijela i praćenje sprovođenja preporuka.

Na sastanku su takođe sagledani dosadašnji rezultati saradnje Skupštine, DRI i SIGMA-e, te su, u pogledu nastavka uspješne podrške SIGMA-e, identifikovani mogući ciljevi, aktivnosti i dinamika buduće saradnje.