"u što skorijem roku mora biti revidiran"

Problem "neradne nedjelje" riješiti prije početka ljetnje turističke sezone

U njihovom zajedničkom saopštenju navode da je fokus sastanka bio član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini koji predviđa neradnu nedjelju u sektoru trgovine, kao i potreba da se u što skorijem roku to rješenje upodobi realnim potrebama privrede i ekonomskih aktivnosti, naročito u toku trajanja turističke sezone

5322 pregleda 33 reakcija 26 komentar(a)
Foto: UPCG
Foto: UPCG

Neradna nedjelja je institut koji je u Crnu Goru uveden nasuprot volji velikog dijela privrednika iz sektora trgovine i u što skorijem roku mora biti revidiran i izmijenjen tako da odgovori na realne potrebe i poslodavaca i zaposlenih, a da hitnost djelovanja po ovom pitanju prije svega diktira dolazeća ljetnja turistička sezona.

To je saopšteno na sastanku predstavnika Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) i predstavnika „Grupacije malih prehrambenih objekata“.

Oni su razgovarali o perspektivama i mogućnostima dalje saradnje u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta za preduzetnike i kompanije koje posluju u sektoru trgovine.

U njihovom zajedničkom saopštenju navode da je fokus sastanka bio član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini koji predviđa neradnu nedjelju u sektoru trgovine, kao i potreba da se u što skorijem roku to rješenje upodobi realnim potrebama privrede i ekonomskih aktivnosti, naročito u toku trajanja turističke sezone.

Predstavnici UPCG predstavili su svoje aktivnosti u vezi sa ovom temom koje su provođene od samog početka, odnosno od 2019. godine kada je došlo do uvođenja neradne nedjelje, podnošenje Inicijative za ispitivanje ustavnosti predmetne odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini i veći broj inicijativa donosiocima odluka da se jedno ovakvo rješenje treba i mora modifikovati tako da bude u interesu poslodavaca i zaposlenih, a u krajnjem i države.

Takođe, saopštili su svoja očekivanja da će se nastaviti razmatranje ovog pitanja kroz mehanizme tripartitnog socijalnog dijaloga među predstavnicima poslodavaca, zaposlenih i Vlade, budući da se na taj način najlakše može doći do rješenja koje je prihvatljivo za sve.

"Predstavnici malih trgovina iznijeli su svoje stanovište da se u cilju regulisanja rada nedjeljom za sektor trgovine treba pozvati na uporedna rješenja iz zemalja Evropske unije, pri čemu su posebno apostrofirali model koji se održivim pokazao u Sloveniji, a koji podrazumijeva dozvolu da nedjeljom rade trgovački objekti manji od 100m2 površine pri čemu se nedjeljom u trgovinama angažuju lica koja nijesu u radnom odnosu sa tim privrednikom", navodi se u saopštenju.