"Bolje sestre" hitno zaštititi

DRI preporučila da resorna ministarstva i uprave osmisle i uspostave efikasniji oblik zaštite vodoizvorišta od nekontrolisane eksploatacije šljunka, a tužilaštvo i sudovi da pokrenu postupke i sankcionišu osobe za tu nelegalnu radnju

12243 pregleda 0 komentar(a)
Vodoizvorište Bolje sestre, Foto: BORIS PEJOVIC
Vodoizvorište Bolje sestre, Foto: BORIS PEJOVIC

Državni organi treba da osmisle i uspostave efikasniji oblik zaštite prirodnih bogatstava od svake nelegalne ili nekontrolisane aktivnosti i preduzmu sve zakonske mjere radi zaštite vodoizvorišta “Bolje sestre”, a tužilaštvo i sudovi da pokrenu postupke i sankcionišu osobe za nelegalnu eksploataciju prirodnih dobara, preporuka je Državne revizorske institucije (DRI).

Ova preporuka je data nakon završene revizije finansijskog poslovanja državnog Regionalnog vodovoda za 2020.godinu. Preporuka je data ministarstvima poljoprivrede, ekologije i ekonomskog razvoja, kao i upravama za vode, inspekcijske poslove i policije.

Kolegijumom za reviziju je rukovodio član Senata Zoran Jelić, dok je drugi član kolegijuma bio predsjednik Senata DRI Milan Dabović.

”Nelegalna i nekontrolisana eksploatacija šljunka u užoj i široj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta “Bolje sestre”, predstavlja opasnost za opstanak i zagađivanje sistema regionalnog vodosnabdijevanja. Ove nelegalne aktivnosti zahtijevaju odlučnu i hitnu akciju države u rješavanju. Da bi se obezbijedila adekvatna zaštita vodoizvorišta i infrastrukture, potrebna je sinergija svih državnih organa”, navodi DRI.

U izvještaju je ukazano da se slabosti u nadzornoj funkciji nadležnih inspekcijskih organa, očitavaju se u nedostatku potrebnih ljudskih resursa i autoriteta državnih organa i zahtijevaju formiranje nove službe koja će biti sposobna da zaštiti prirodna bogatstva i spriječi njihovu nelegalnu eksploataciju.

”Potrebna je i odgovarajuća aktivnost tužilaštva i sudskih organa, koja će se ogledati u pokretanju postupaka i

sankcionisanju osoba za nelegalnu eksploataciju prirodnih dobara”, navodi DRI.

Vrhovna revizija je dala negativno mišljenje na finansijsko poslovanje Regionalnog vodovoda i uslovno na reviziju pravilnosti koja je pokazala da državna firma nije uskladila poslovanje sa zakonima o radu, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, kao i nizom pravilnika.

Negativno mišljenje na finansijsko poslovanje je zbog pogrešne evidencije troška za ulaganja u cjevovod regionalnog vodovodnog sistema.

”Revizija je pokazala da se 233,479 hiljada odnosi na ulaganja u cjevovod regionalnog vodovodnog sistema, na dionici PK Tivat – PS Podkuk, te da je tim ulaganjem uvećana vrijednost cjevovoda i istom je produžen vijek trajanja. Zbog toga ga je trebalo evidentirati na računu koji se odnosi na postrojenja i opremu. Pošto je ovo ulaganje evidentirano na stavci troškovi vodovoda račun je precijenjen za taj iznos, dok je račun opreme potcijenjen za isti iznos. Kompanija, ni nakon kontrolne revizije 2019. godine, nije realizovala ovu preporuku, što predstavlja grešku koja se ponavlja.

DRI je utvrdio da Ministarstvo finansija duži Regionalni vodovod po osnovu “service charge” (naknade za povučena sredstva) i provizije Centralne banke u ukupnom iznosu od 588,314,78 eura, ali kompanije nijesu evidentirale ovaj dug i nijesu usaglašeni dužničko-povjerilački odnosi sa Ministarstvom finansija, zbog čega se revizor nije mogao izjasniti o uticaju na finansijske iskaze Regionalni vodovod po ovom osnovu.

U reviziji su konstatovana zapošljavanja putem Agencije za privremeno ustupanje radnika, iako je za tim radnim mjestima iskazana potreba u sistematizaciji firme.

Pronaći model vodosnabdijevanja koji bi bio prihvatljiv svima

DRI navodi da je lokalna vodovodna preduzeća (Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi) informisala da smatraju da je u sistemu regionalnog vodosnabdijevanja neophodno uspostaviti bolju saradnju između lokalnih vodovodnih preduzeća i Regionalnog vodovoda.

”Preporuka je da Regionalni vodovod u saradnji sa lokalnim vodovodnim preduzećima preispita postojeći način regulisanja regionalnog vodosnabdijevanja i pronađe model koji je prihvatljiv za sve korisnike regionalnog vodosnabdijevanja”, navodi se u izvještaju.

Bonus video: