cilj obezbjeđivanje finansijske inkluzije žena na nacionalnom nivou

U petak konferencija o ekonomskom osnaživanju žena u Crnoj Gori

Iz IRF-a su dodali da je fokus na olakšanom pristupu finansijama, informacijama i tržištu, te većoj zastupljenosti žena na izvršnim i rukovodećim pozicijama, kao i prevazilaženju razlika u zaradama među polovima

3235 pregleda 0 komentar(a)
Foto: IRF
Foto: IRF

Investiciono-razvojni fond (IRF) organizovaće u petak, u okviru kampanje Ona pokreće biznis, prvu Nacionalnu konferenciju pod nazivom Ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori - Smanjenje rodnog jaza za inkluzivni postpandemijski oporavak.

Cilj konferencije, koju IRF organizuje u saradnji sa skupštinskim odborima za rodnu ravnopravnost i ekonomiju, finansije i budžet, je obezbjeđivanje finansijske inkluzije žena na nacionalnom nivou i sprovođenje rodno osjetljivog odgovora na krizu kako bi se obezbijedio inkluzivni i zeleni ekonomski oporavak.

Iz IRF-a je saopšteno da će konferencija okupiti predstavnike javne uprave, Skupštine, javnog i privatnog sektora, međunarodnih i nevladinih organizacija, političkih partija, naučnih i akademskih institucija, lokalnih samouprava i medija.

„Na konferenciji će biti predstavljena Akciona agenda o integraciji ekonomskog osnaživanja žena u Crnoj Gori, koja je usmjerena na podsticanje i ubrzanje inkluzivnog ekonomskog oporavka i razvoj realizacijom konkretnih i mjerljivih aktivnosti kojima se ukljanjaju barijere i kreira podsticajan ambijent za ostvarivanje punog ekonomskog potencijala žena“, navodi se u saopštenju.

Iz IRF-a su dodali da je fokus na olakšanom pristupu finansijama, informacijama i tržištu, te većoj zastupljenosti žena na izvršnim i rukovodećim pozicijama, kao i prevazilaženju razlika u zaradama među polovima.

Na konferenciji će biti dodijeljene nagrade u okviru javnog poziva koji je IRF raspisao za najbolje investicione projekte za žene u biznisu.

Kampanja Ona pokreće biznis, kako su podsjetili, ima za cilj podizanje svijesti o značaju, benefitima, potencijalu i uticaju ženskog preduzetništva na društvo, osnaživanje žena u Crnoj Gori za pokretanje novog ili unapređenje razvojnog potencijala postojećeg biznisa kako bi se obezbijedilo otvaranje novih radnih mjesta, afirmacija ženskog preduzetništva kroz direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, informisanje o dostupnim izvorima finansiranja, mogućnostima i uslovima za kreditiranje ženskog preduzetništva putem kreditnih linija IRF-a.