Folić: Sedmoro zaposlenih u ZZZCG traži isplatu skoro 800.000 eura

Postupci za naknadu štete za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, pokrenuti krajem 2017. i početkom 2018. godine, i dalje nisu okončani i traju i danas. Folić je saopštio da ukupna šteta pričinjena Zavodu po navedenim predmetnim osnovama iznosi 732,46 hiljada eura

15664 pregleda 44 reakcija 25 komentar(a)
Folić, Foto: ZZZCG
Folić, Foto: ZZZCG

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), Goran Folić, iznio je nove, kako je rekao, brutalne primjere privatizacije državne uprave od bivšeg rukovodstva, Vukice i Zorana Jelića, u kojima sedmoro zaposlenih traži isplatu gotovo 800 hiljada eura.

Folić je na konferenciji za novinare saopštio da je sedmoro zaposlenih, krajem prošle godine, pokrenulo sudski postupak po osnovu naknade štete za rad u Centralnoj komisiji za praćenje projekata za čiju realizaciju se dodjeljuju grantovi.

„Nalazom vještaka izvršen je obračun naknade, sa obračunatom zateznom kamatom, u ukupnom iznosu od čak 778,47 hiljada eura. Ono što nikako nije moglo ostati neprimijećeno je podatak da je nalazom vještaka za samo jednog zaposlenog, koji je zasnovao radni odnos na samom kraju 2014. godine, obračunata naknada za rad u Centralnoj komisiji u iznosu od čak 180,16 hiljada eura. Sve zahvaljujući dosjetljivim Jelićima i skandaloznim odlukama“, rekao je Folić.

On je dodao da su odluke o smanjenju najniže cijene rada i brojne komisije i druga radna tijela, formirane odlukama za vrijeme rukovodstva Vukice i Zorana Jelića, iznjedrile veliki broj sporova.

„Za posljednjih pet godina pokrenuto je preko 360 predloga za mirno rješavanje radnih sporova radi naknade štete zbog manje isplaćene zarade, usljed neosnovanog umanjenja najniže cijene rada, odnosno obračunske vrijednosti koeficijenta, za period od 1. januara 2009. do 1. avgusta 2013. godine. Odluke o umanjenju najniže cijene rada su donešene za vrijeme rukovodstva Zorana Jelića, a da apsurd bude veći, i lično se našao u svojstvu tužioca po ovom osnovu i naplatio od institucije kojom je rukovodio 12,94 hiljade eura“, tvrdi Folić.

Ukupni bruto troškovi ZZZ po tom osnovu su bili 2,93 miliona eura.

„Takođe, tu je i 453 postupka za rad u komisijama i drugim radnim tijelima u vezi sa projektima koji se tiču njege starih osoba u Crnoj Gori i mjera aktivnih politika zapošljavanja. Šteta koja je prouzrokovana Zavodu po tom pravnom osnovu za prvi projekat je iznosila 187,03 hiljade eura, a za drugi 322,5 hiljada eura“, precizirao je Folić.

Prema njegovim riječima, straješina organa ZZZ je u periodu od 2016. do 2018. godine formirao komisije odlukama za praćenje projekata, za čiju realizaciju su dodijeljeni grantovi, a po istim nije postupala, čime je prouzrokovala štetu u ukupnom iznosu od dodatnih 222,94 hiljade eura.

Postupci za naknadu štete za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, pokrenuti krajem 2017. i početkom 2018. godine, i dalje nijesu okončani i traju i danas.

Folić je saopštio da ukupna šteta pričinjena Zavodu po navedenim predmetnim osnovama iznosi 732,46 hiljada eura.

„Virtuozi zapošljavanja i razvoja malih i srednjih biznisa su zaboravili građanima da pomenu da su zaposleni protiv Zavoda, za vrijeme njihovog rukovodstva, pokrenuli preko 3,35 hiljada radnih sporova, čija ukupna vrijednost potraživanja prelazi iznos šest miliona eura“, precizirao je Folić.

On je rekao da su se Vukica i Zoran Jelić i sami našli u svojstvu tužioca po osnovu neisplaćene jubilarne nagrade, odluka o umanjenju najniže cijene rada, prevoza, neisplaćenog toplog obroka i regresa i u krajnjem povraćaja sredstava po osnovu obaveznog kolektivniog osiguranja zaposlenih.

„Na taj način bračni par Jelić je prihodovao ukupno 31,58 hiljada eura. Nesporna su velika nepočinstva i brojne zloupotrebe za vrijeme rukovodstsva bračnog para Jelić, čime je nanijeta nesaglediva štetu ovoj važnoj instituciji. Sve je javno i transparento i prije svega dokazivo“, poručio je Folić.

On je rekao da će novi menadžmenta Zavoda učiniti sve da Vukica i Zoran Jelić budu predmet crnogorskog pravosuđa

„Zbog sumnje i osnovanih dolaza da su godinama sprovodili politiku zapošljavanja u korist Demokratske partije socijalista (DPS), sav materijal biće predat nadležnom tužilaštvu, kao još jedan od brojnih predmeta o nepočinstivma porodice Jelić koja je privatizovala Zavod i nanijela mu višemilionsku štetu“, zaključio je Folić.

Bonus video: