"Praćenje i kontrola realizacije revizorskih preporuka"

Rad revizorskih institucija zavisi od partnerskog odnosa sa Vladom i Skupštinom

Senator DRI Branislav Radulović naveo da gotovo sve revizorske institucije širom EU imaju procedure za naknadno praćenje i kontrolu realizacije revizorskih preporuka, ali da je važno definisati formalne procedure i rokove za izvještavanje i klasifikaciju preporuka.

3213 pregleda 2 komentar(a)
Sa današnje konferencije, Foto: Luka Zeković
Sa današnje konferencije, Foto: Luka Zeković

Da bi revizorske institucije u što boljoj mjeri radili svoje izvještaje, kao i praćenje i realizaciju revizorskih preporuka neophodan je partnerski odnos između njih, Vlade i Skupštine Crne Gore.

To je poručeno sa današnje regionalne radionice "Praćenje i kontrola realizacije revizorskih preporuka" koju organizuje Državna revizorska institucija (DRI) uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju.

Predsjednik Senata DRI Milan Dabović istakao je da vrhovne revizorske institucije treba da utvrde one nepravilnosti koje se ponavljaju godinama.

"Treba promovisati primjere dobre prakse. Uticaj revizije umnogome zavisi od parterskog odnosa sa Vladom i Skupštinom", rekao je Dabović.

Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković istakao je da je DRI, kao vrhovni organ revizije, jedan od najznačajnijih partnera u kontrolnoj ulozi Vlade zajedno sa Skupštinom, te da imaju veliki značaj u sistemu javnih finansija.

Senator DRI Branislav Radulović istakao je važnost revizorskih institucija.

Naveo je da gotovo sve revizorske institucije širom EU imaju procedure za naknadno praćenje i kontrolu realizacije revizorskih preporuka, ali da je važno definisati formalne procedure i rokove za izvještavanje i klasifikaciju preporuka.

"Svaka preporuka nema jednak značaj, u okviru DRI mi smo podijelili preporuke na tri značaja", rekao je Radulović.

On je istakao posebno važnom samu formu revizorskih izvještaja.

"Čemu sve ti izvještaji ako nisu javni", kazao je Radulović.

Konferencija
foto: Luka Zeković

Dodao je da je značajno i uključivanje informacione tehnologije u sistem revizorskih izvještaja kao i postojanje elektronskog sistema preporuka, kako bi se preporuke pratile.

"Potrebno je sistemsko, a ne ad hoc praćenje preporuka", naveo je on.