auto-put Bar- Boljare

Vlada dala saglasnost za proceduru probnog rada na dionici Smokovac-Mateševo

„Tim povodom, Vlada je dala saglasnost da se sprovede procedura probnog rada i funkcionalnog ispitivanja ugrađene opreme u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata“, kaže se u saopštenju

19174 pregleda 75 reakcija 11 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Luka Zeković
Ilustracija, Foto: Luka Zeković

Vlada je danas dala saglasnost da se sprovede procedura probnog rada na dionici Smokovac-Mateševo, auto-puta Bar- Boljare.

Iz Vlade su saopštili da je na sjednici usvojena informacija u vezi sa probnim radom dionice Smokovac-Mateševo.

„Tim povodom, Vlada je dala saglasnost da se sprovede procedura probnog rada i funkcionalnog ispitivanja ugrađene opreme u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za ovu godinu kojim je opredijeljeno 400 hiljada eura kroz četiri mjere podrške.

Iz Vlade su kazali da je cilj programa obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude uz poboljšanje aktivnosti marketinga kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta.

"A u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti", kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je usvojena informacija o pokretanju postupka za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca električnom energijom za period od sljedeće do 2025. godine.

Snabdjevač posljednjeg izbora i ranjivih kupaca snabdijeva električnom energijom domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava priključenih na distributivne sisteme električne energije na 0,4 kV, koji bez svoje krivice ostanu bez snabdjevača ili ugovora o snabdijevanju, odnosno one koji izaberu snabdijevanje preko snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca i ranjive kupce koji su zdravstveno i socijalno ugroženi.

Iz Vlade su kazali da se snabdijevanje ranjivih kupaca koji su zdravstveno i socijalno ugroženi vrši uz subvencioniranje mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju.

Pri tome je, kako su kazali, zabranjena obustava snabdijevanja električnom energijom za tu grupu kupaca, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije.

Kako su rekli iz Vlade, snabdijevanje ranjivih kupaca koji su socijalno ugroženi vrši se uz zabranu obustave snabdijevanja električnom energijom u periodu od početka oktobra do kraja aprila za vrijeme trajanja ugovora, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije.

Iz Vlade su kazali da su, imajući u vidu da važeći trogodišnji ugovor koji je zaključen sa Elektroprivredom ističe u decembru ove godine, usvojili tendersku dokumentaciju sa javnim oglasom.

„Kojim se pozivaju zainteresovani domaći i strani energetski subjekti koji obavljaju djelatnost snabdijevanja električnom energijom da dostave ponude za obavljanje djelatnosti snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za period od sljedeće do 2025. godine“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Vlade, u okviru procesa usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske Unije, utvrđen je Predlog izmjena i dopuna Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti.

„Izmjenama se dopunjuje terminologija koja je u osnovnom tekstu Zakona djelimično usklađena i unosi se „multilateralna klauzula“ kojom se prihvata da se bez dodatnih ograničenja na tržište Crne Gore isporučuju proizvodi koji su isporučeni na zajedničko tržište EU, Turske i zemalja potpisnica EFTA sporazuma“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je konstatovano da se donošenjem zakona kompletira čitav okvir tehničkih zahtjeva za proizvodnju industrijskih proizvoda i stavljanje na tržište samo bezbjednih proizvoda.

Vlada je usvojila informaciju o izmirenju obaveza Vlade prema Evropskoj banci za obnovu i razvoja (EBRD) po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana zaključenog između Regionalnog vodovoda i EBRD-a za projekat Regionalno vodosnabdijevanje.

Kako se navodi, imajući u vidu da Regionalni vodovod, usljed trenutne nelikvidnosti društva, ne može da izmiri obavezu prema EBRD-u po osnovu kreditnog aranžmana, Vlada je za tu svrhu odobrila pozajmicu iz budžeta koja će tokom godine bila izmirena prema državi.

„Vlada je prihvatila zahtjev za plaćanje po ugovorima o garanciji koji se odnose na projekat Regionalno vodosnabdijevanje, u iznosu od 500 hiljada eura, kao i sve dodatne troškove po osnovu kamate i provizije koji će se naknadno obračunati od dana dospijeća do dana plaćanja“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva finansija i socijalnog staranja za prošlu godinu.

U izvještaju se navodi da su Programom rada Vlade za prošlu godinu utvrđene 43 obaveze Ministarstva, s tim da je jedna prešla u nadležnost resora pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Navodi se da je tokom programskog perioda uspješno realizovano 30 obaveza iz tematskog i normativnog dijela, što je 71 odsto.

„Od 12 obaveza koje iz objektivnih razloga nijesu u potpunosti realizovane sedam je u završnoj fazi, četiri su u pripremi i jedna nije započeta, a njihova realizacija je odložena za ovu godinu“, rekli su iz Vlade.