PISMO UPUTIO KOLEGAMA IZ CEDIS-A

Bogetić: Čađenović i Živković iznose neistinite informacije o nabavci električne energije

"Tvrdnje g-dina Čađenovića iznijete u medijima i zaključivanje kolege Živkovića iznijeto u saopštenju koje je distribuirano svim zaposlenima CEDIS-a u vezi namjere prethodnog rukovodstva (i mene lično) da svesno i sa namjerom nanese štetu CEDIS-u i novom menadžmentu su apsolutno netačne, neutemeljene i krajnje nelogične"

14038 pregleda 4 komentar(a)
Foto: CEDIS
Foto: CEDIS

Bivši rukovodilac Sektora za upravljanje mrežom u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) Predrag Bogetić pismom, koje je dostavljeno portalu Vijesti, se obratio menadžmentu CEDIS-a, sindikalnim organizacijama i zaposlenima, zbog kako navodi "iznošenja neistinitih, zlonamjernih i netačnih informacija na njegov račun o pitanju nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u elektrodistributivnom sistemu.

On u obraćanju tvrdi da te informacije već duže vrijeme plasira izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović i rukovodioc sektora za upravljanje mrežom Stevan Živković.

Obraćanje Bogetića prenosimo integralno

"Obraćam Vam se povodom iznošenja neistinitih, zlonamjernih i netačnih informacija od strane Izvršnog direktora CEDIS-a Vladimira Čađenovića i Rukovodioca sektora za upravljanje mrežom Stevana Živkovića u pogledu nabavki el. energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu.

U prilogu je moje prethodno obraćanje Odboru direktora, menadžmentu i sindikatima CEDIS-a (oktobar 2021.god.) koje za razliku od saopštenja članova novog menadžmenta nije proslijeđeno zaposlenima CEDIS-a.

Činjenice su sledeće:

1. Prethodni menadžment je izvršio nabavku ukupno 74,06% od ukupno ostvarenih količina za 2021.god.

2. Prethodni menadžment je navedene količine nabavio po ponderisanoj cijeni od 51,97€/MWh (regulatorno odobrena cijena za 2021.god. je 53,4€/MWh)

3. Prethodni menadžment je na ovaj način ostvario oko 372.000,00€ profita u 2021.god.

4. Obaveza novog menadžmenta je bila da izvrši nabavku preostalih 25,94% od ukupno ostvarenih količina za 2021.god.

5. Novi menadžment je navedene količine nabavio na način da je ostvaren gubitak preko 10M€ (za samo 25,94% energije).

Tvrdnje g-dina Čađenovića iznijete u medijima i zaključivanje kolege Živkovića iznijeto u saopštenju koje je distribuirano svim zaposlenima CEDIS-a u vezi namjere prethodnog rukovodstva (i mene lično) da svesno i sa namjerom nanese štetu CEDIS-u i novom menadžmentu su apsolutno netačne, neutemeljene i krajnje nelogične. Naime, kolega Živković u saopštenju konstatuje da se vrtoglavi skok cijena nije mogao predvidjeti a sa druge strane u istom saopštenju zaključuje da prethodno rukovodstvo svjesno i namjerno nije obezbijedilo sve potrebne količine el. energije. Naravno da ni prethodno rukovodstvo nije moglo predvidjeti ovakav scenario pa samim tim nije ni moglo imati ovakve zlonamjerne namjere.

Tvrdnja g-dina Čađenovića da sam kao izvjestilac na sjednici odbora direktora CEDIS-a od 23.04.2021.godine, predložio kupovinu na mjesečnom nivou kako bih dodatno naštetio CEDIS-u i novom menadžmentu je takođe apsolutno netačna. Istina je potpuno suprotna, jer je najbolji interes kompanije uvijek bio moj jedini i primarni cilj kojim se rukovodim u radu. Činjenica je da sam novom menadžmetu predložio kupovinu po berzanskim cijenama isključivo za maj mjesec 2021.god., i da se na dnevnom nivou prati stanje na tržištu el. energije i da menadžment u skladu sa tim donosi naredne odluke o kupovini el. energije. Predaja dužnosti kolegi Živkoviću izvršena je nakon ove sjednice Odbora direktora u periodu 26- 28. april 2021.god. Prilikom ove predaje dužnosti kolega Živković je bio upozoren na trenutno stanje tržišta el. energije i upoznat sa modelima nabavke, načinom na koji se prati stanje na tržištu, načinima kako bi trebalo reagovati u različitim situacijama u zavisnosti od trendova na berzi... Takođe sam kolegi proslijedio kontakte sa kojima bi trebao izvršiti konsultacije u vezi nabavki (kolege iz EPCG i CGES-a).

Kolega Živković je već početkom maja (04.05.2021.god.) putem maila, od strane nadležne Službe, upozoren da zbog trendova na tržištu hitno reaguje kupovinom električne energije po fiksnoj cijeni za duži period. Nemam informaciju da li je sa ovim upozorenjem upoznat menadžment kompanije, ali je činjenica da menadžment donosi poslovnu odluku da nabavlja el. energiju na mjesečnom nivou po berzanskim cijenama.

Postavlja se pitanje zašto je novi menadžment donio ovakvu poslovnu odluku i vršio nabavke el. energije iz mjeseca u mjesec ako u aktelnim izjavama i saopštenjima tvrde da je to bilo pogrešno i štetno za CEDIS. Postavlja se i pitanje zašto su nabavke na mjesečnom nivou vršene po nepovoljnom modelu tj. po berzanskim cijenama. Opšte je poznato da se ovakav model nabavke primjenjuje kada se očekuje/prognozira pad cijena u datom mjesecu a nikako se ne primjenjuje kada se očekuje/prognozira porast cijena. Iako su dešavanja na tržištu ukazivala da će doći do skoka cijena el. energije model nabavke je nažalost ostao isti, copy-paste. Insistiranje na ovako nepovoljnom modelu nabavke čudi, ako se zna da je menadžment bio upoznat da je u skladu sa dešavanjima na tržištu moguće primjenjivati i druge, povoljnije, modele nabavke el. energije (kvartalni, polugodišnji ...). Primjera radi, da je el. energija za poslednji kvartal 2021.god. nabavljena čak i u avgustu troškovi bi bili manji za oko 5 miliona €.

Činjenica da je menadžmet CEDIS-a dio potreba za 2022.god. već realizovao na kvartalnom nivou, iako kolega Živković u saopštenju tvrdi da je u 2021.god. bilo moguće nabavljati el. energiju isključivo na mjesečnom nivou.

Kolega Živković je u obraćanju zaposlenima CEDIS-a konstatovao da kupovina el. energije na mjesečnom nivou po berzanskim cijenama, a ne po fiksnoj na duži period, nije bila odraz neiskustva već jasna poslovna odluka. Koliko je bila dobra ovakva poslovna odluka novog menadžmenta najbolje pokazuju ostvareni rezultati.

O istinitosti tvrdnji g-dina Čađenoviča dovoljno govori njegov intervju za decembarsko izdanje biltena u kojem izjavljuje: „Treba napomenuti da je Odluku o popustu korisnicima Odbor donio u maju tekuće godine kada je cijena električne energije bila stabilna i nije bilo naznaka daće uslijediti vrtoglavi skok usljed kojeg kompanija u najvećoj mjeri trpi finansijske posljedice“. Apsurdno je iznijeti tvrdnju da nije bilo naznaka za vrtoglavi skok cijene el. energije a nakon toga iznijeti optužbe, protiv mene lično, za nekorektno prikazivanje stanja na tržištu el. energije na sjednici Odbora direktora iz aprila 2021.god. Ponoviću da je već 04. maja novo rukovodsvo zvanično bilo upozoreno na hitno reagovanje zbog dešavanja na tržištu.

Uvažene kolege,

Smatram da ovakva i učlestala obraćanja i izjave nisu u interesu CEDIS-a ali sam zbog Vaše informisanosti i zaštite mog ličnog i profesionalnog integriteta prinuđen da reagujem na ovakav način", zaključio je Bogetić.