Zahtjev “Džek pota” za koncesiju za priređivanje igara na sreću

Petričević protiv Vlade i svog tima

Šefica Uprave prihoda i carina nije ispoštovala zahtjev Vlade da dostavi predlog odluke u vezi sa spornom koncesijom, već je uputila mišljenje da izvršna vlast donese odluku kojom će se omogućiti nastavak priređivanja igara na sreću u kazinu u Bečićima. Radni tim koji je nedavno formirala Petričević donio isti predlog odluke kao i prethodni - da se odbije zahtjev za produženje koncesije

59265 pregleda 46 reakcija 19 komentar(a)
Ignoriše predlog odluke i svog radnog tima: Milena Petričević, Foto: Luka Zekovic
Ignoriše predlog odluke i svog radnog tima: Milena Petričević, Foto: Luka Zekovic

Vršiteljka dužnosti direktora Uprave prihoda i carina (UPC) Milena Petričević nije ispoštovala zahtjev Vlade da dostavi predlog odluke o zahtjevu kompanije “Džek pot” za produženje koncesije za priređivanje igara na sreću u kazinu hotela “Falkenštajner”, saznaju “Vijesti”.

Umjesto toga, dostavila je u ponedeljak svoje mišljenje u kome je predložila ministru finansija i socijalnog staranja Milojku Spajiću da njegov resor usvoji zahtjev ove kompanije iz oktobra kojim je traženo produženje koncesije, iako je tim koji je sama formirala donio stav da se koncesija više ne može produžiti. Za izdavanje nove koncesije potrebno je platiti dva miliona eura.

Predlozi

Petričević je predložila ministarstvu i da ono sačini predlog odluke o dodjeli koncesije u skladu sa članom 11 Zakona o igrama na sreću, nacrt ugovora o koncesiji i da taj materijal dostavi Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje.

Zakonom o igrama na sreću odluku o dodjeli koncesije nakon sprovedenog postupka, donosi Vlada na predlog nadležnog organa, odnosno UPC.

Kompanije “Džek pot”, čiji su vlasnici Branislav Mićunović i Sava Grbović, 1. oktobra prošle godine je tražila da joj se drugi put produži pravo na koncesiju, iako zakon predviđa da se koncesija izdaje na deset godina i da se može produžiti do pet godina što je jednom već urađeno.

Nakon što je Vlada početkom aprila na sjednici obavezala Petričević da dostavi predlog odluke ona je, u međuvremenu, donijela rješenje o formiranju novog radnog tima “za rješavanje predmeta iz oblasti igara na sreću koji su aktuelni duži vremenski period” i kome je dala zadatak da im prioritet u radu bude zahtjev kompanije “Džek pot” koja je 1. oktobra prošle godine podnijela zahtjev za novo produženje koncesije za priređivanje igara na sreću u kazinu hotel “Falkenštajner” u Bečićima.

Taj tim ispunio je zahtjev Petričević i u ponedeljak joj dostavio predlog odluke da Vlada kompaniji “Džek pot” odbije zahtjev za produženje koncesije jer su to pravo već jednom iskoristili. Taj predlog odluke Petričević nije dostavila resornom ministarstvu, već svoje mišljenje. U novom timu nije bilo rukovodioca Sektora za igre na sreću Andrije Ćetkovića, koji je početkom ove godine donio isto mišljenje da nema zakonskog osnova da se po drugi put produži koncesije, već da se može izdati nova.

”Vijesti” imaju uvid u kompletnu dokumentaciju - mišljenje Petričević dostavljeno Spajiću i predlog odluke radnog tima.

Dorada

U sastavu novog tima su na predlog Petričević imenovani Snežana Vukajlović (predsjednica) i četiri člana Željka Dragaš, Ilda Suruliz, Dragoljub Nikolić i Halima Ademović. Dragaš i Suruliz su iz Sektora za igre na sreću. Isto dana kada je formirala novi radni tim Petričević je raspustila stari koji je ranije predložio da se “Džek potu” ne produži koncesija jer je to pravo već jednom iskorišćeno u skaldu sa Zakonom o igrama na sreću. Protiv starog tima, kojim je rukovodio vršilac dužnosti pomoćnika direktora za Sektor za igre na sreću Andrija Ćetković, Petričević je aktivirala disciplinski postupak.

”UPC je u ponedjeljak dostavila materijal, koji nije u odgovarajućoj formi, odnosno kako to predviđa Zakon o igrama na sreću i zaključak Vlade. Materijal će biti vraćen UPC u cilju dostavljanja predloga odluke kako to zakon predviđa, sa rokom do kraja ove sedmice”, rečeno je zvanično juče “Vijestima” u Ministarstvu finansija u odgovru na pitanje da li je Petričević ispoštovala Vladin zaključak.

Iz ovog resora nije precizirano “Vijestima” šta im je Petričević navela, dok iz UPC nije odgovoreno na pitanje “Vijesti” da li su dostavili Vladi predlog odluke.

Oba predloga odluka koje su uradili radni timovi UPC da se ne produži koncesija se poklapaju sa stavom Ministarstva finansija.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo je predmet povodom sporne koncesije firme “Džek pot” za kazino u hotelu “Falkeinstener” u Bečićima i taj predmet je u fazi izviđaja. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države je kompletnu dokumentaciju koja je u njegovom posjedu dostavio SDT-u na nadležnost i postupanje kako bi to tužilaštvo ocijenilo da li je radnjama i kojih osoba državi eventualno pričinjena šteta zbog izvršenja nekog od krivičnih djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Pošto Petričević nije donijela nikakvo rješenje prije isteka koncesije, “Džek pot” je od Privrednog suda zatražio da mu omogući nastavak rada i pored isteka koncesije, sve dok se pravosnažno ne okonča postupak po tužbi koji tada nije bio ni predao. Sudija i predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić donio je rješenje da kompanija “Džek pot” može nastaviti sa priređivanjem igara na sreću i bez nove koncesije uz uplaćeni depozit od 35.000 eura, sve do okončanja spora.