kompanija btl uložila žalbu nakon prvostepene presude

Respiratori vraćeni Privrednom sudu

Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu po kojoj je podgorička kompanija “BTL Medical Montenegro” obavezna da plati pet miliona eura sa zateznim kamatama beogradskoj firmi “Sinofarm”, zato što nije isporučila 200 naručenih respiratora

36441 pregleda 24 komentar(a)
Respiratori bili tražena roba u vrijeme početka pandemije (ilustracija), Foto: Savo Prelević
Respiratori bili tražena roba u vrijeme početka pandemije (ilustracija), Foto: Savo Prelević

Apelacioni sud ukinuo je presudu Privrednog suda prema kojoj je podgorička kompanija “BTL Medical Montenegro” obavezna da plati pet miliona eura sa zateznim kamatama beogradskoj kompaniji “Sinofarm”, zato što joj nije isporučila 200 naručenih respiratora.

U presudu u koju “Vijesti” imaju uvid navodi se da Privredni sud mora ponovo odlučivati u vezi s ovim slučajem.

Tužbu pred Privrednim sudom je pokrenula kompanija “Sinofarm”, dok je protivtužbeni zahtjev podgoričke kompanije Privredni sud odbacio kao neosnovan.

Kompanija BTL, čiji je vlasnik Sanja Lekić, uložila je žalbu Apelacionom sudu nakon prvostepene presude.

”Ispitujući pobijanu presudu u smislu člana 379, stav 1, Zakona o parničnom postupku, ovaj sud nalazi da je žalba tužioca (BTL Medical Montenegro) osnovana, budući da je presuda zahvaćena bitnim povredama odredaba parničnog postupka iz člana 367, stav, tačke 9 i 15 ZPP-a što je imalo za posljedicu da je činjenično stanje ostalo neutvrđeno”, konstatuje Apelacioni sud.

Uložila žalbu: Sanja Lekić, vlasnica kompanije BLT
Uložila žalbu: Sanja Lekić, vlasnica kompanije BLTfoto: Preduzetnica.me

Dvije kompanije su 28. marta 2020. godine potpisale ugovor o kupoprodaji 200 respiratora “ACM 812A” za pet miliona eura, a dan kasnije još jedan vrijedan 3,9 miliona eura za još 200 marke “shangrila 510S”. Respiratori su, prema preuzetim obavezama podgoričke firme, trebalo da budu otpremljeni iz Kine dva dana kasnije, nakon ukupnog avansa od 8,9 miliona eura, koliko je beogradska firma uplatila 30. marta 2020. godine.

”BTL Medical” je, međutim, nekoliko dana kasnije, 3. aprila, obavijestio da ne može na vrijeme da ispuni obaveze, zbog čega je “Sinofarm” zatražio povraćaj novca, posebno ukazujući na to da je “nabavka respiratora na tržištu postala od krucijalne važnosti za zdravstvene sisteme i da je zbog katastrofalne slike širenja pandemije koronavirusa i broja oboljelih Srbija imala urgentnu potrebu za predmetnim respiratorima u ugovorenom roku isporuke”.

U međuvremenu, “BTL Medical” je vratio 3,9 miliona, ali ne i preostalih pet miliona, poručujući da ne prihvata raskidanje tog ugovora “jer se on izvršava”.

Iz “Sinofarma” su priznali da su “napravili neoprostivu komercijalnu grešku”, jer su novac uplatili bez bankarske garancije i samo na riječ izvršne direktorice podgoričke kompanije Olivere Đuranović, pa ga sada traže sudskim putem.

Iz beogradskog “Sinofarma” su tvrdili da je BTL uključio u čitav posao još dva posrednika, firme iz Rijeke i sa Kipra, te da su svi računali na veliku zaradu, jer su provjerom, navodno, ustanovili da je Kinezima od pet miliona bilo uplaćeno samo 2,1 milion eura.

Apelacioni sud u presudi, između ostalog, navodi da Privredni sud mora da cijeni tačku tri ugovora između dvije firme (u kojoj je naznačen datum plaćanja i isporuke 30. mart 2020.) i izjavu Sanje Lekić od 30. marta 2020. u kojoj je naznačeno da koliko je njoj poznato od proizvođača tuženi protivtužilac može staviti na raspolaganje ugovorenu količinu respriatora 2. aprila u popodnevnim ili 3. aprila u jutarnjim časovima.

Advokatima različiti tretmani

”Privredni sud je je usvojio tužbeni zahtjev u cjelosti i zaključio da je tužilac (Sinofarm) izvršio svoju obavezu iz ugovora u potpunosti uplatom kupoprodajne cijene 30. marta 2020. godine, dok tuženi (BTL) nije to uradio kako je prihvatio ugovorom, pri čemu je sud cijenino izjave izvršnog direktora BTL-a od 28. i 30. marta 2020. kojima je garantovao da može staviti na raspolaganje 200 respiratora koji će biti spremni za utovar 2. aprila u popodnevnim ili 3. aprila u jutarnjim časovima. Stoga prvostepeni sud zaključuje da je Sinofarm imao pravo da u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima raskine ugovor prostom izjavom volje i da ima pravo na povraćaj novca. Ovakav stav Privrednog suda za sada se ne može prihvatiti”, ističe Apelacioni sud.

U presudi se navodi i da Privredni sud nije mogao dva puta uvažiti zahtjev advokata kompanije “Sinofarm” za odlaganje ročišta glavne rasprave, a zatim kada je advokat BTL tražio odlaganje glavnog ročišta iz zdravstvenih razloga uz dostavu medicinske dokumentacije da ne uvaži taj zahtjev. Apelacioni sud konstatuje da je ovakvim postupanjem Privredni sud počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 367 stav 2, tačka 9 ZPP-a.

Konstatovano je i da presuda Prvirednog suda nema jasne i valjane razloge o odlučnim činjenicama, niti je taj sud cijenio sve dokaze koji su od značaja za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

”U ponovljenom postupku prvostepeni sud će imati u vidu prethodno ukazano, razjasniti sve bitne činjenice pravilnom ocjenom dokaza na koje mu je ukazano i drugih dokaza u spisima predmeta nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku u ovoj pravnoj stvari”, navodi se u presudi Apelacionog suda koju potpisuje predsjednik Vijeća Ramo Striković.

BTL očekivao da Apelacioni sud uvaži njihovu žalbu

Advokat “BTL Medical Montenegra” Goran Petrović za “Vijesti” je početkom marta kazao da očekuje da Apelacionom sudu uvaži žalbu.

”Ovo je čist ugovorni odnos o isporuci robe i mi smo neprijatno iznenađeni ponašanjem Privrednog suda. U žalbi smo naznačili da je sve što je naznačeno u tužbi i presudi nezakonito. Članom 3 zaključenog ugovora definisano je da će se roba isporučiti kada se uplati novac i po uplati novac je pošao na račun trgovca koji je bio dobavljač. Sudija je odbio da sasluša direktora riječke firme Egzotrejd Borna Cicero preko koje su nabavljani respiratori i da se pribavi izvještaj od kineske kompanije da su pare legle na račun. Nadamo se da će se žalba uvažiti i da će se naložiti predloženo saslušanje i pribavljanje ovog izvještaja”, istakao je Petrović.