zastoj u dodjeli koncesije na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane

MFSS tvrdi da nije krivo za kašnjenje tendera

MFSS nije određivalo modalitet ovog pravnog posla, niti ima nadležnost u dijelu prema kojem će se riješiti pitanje trajektnih linija na ovoj relaciji već to, na predlog resornog MKI, nužno čini Vlada”, kazali su u Spajićevom resoru

6493 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) odbacilo je odgovornost za drastično kašnjenje procedure raspisivanja tendera za dodjelu koncesije za obavljenje brodskog linijskog prevoza vozila i putnika na jedinoj trajektnoj liniji u državi Kamenari-Lepetane u Boki Kotorskoj.

Iz resora koji vodi ministar Milojko Spajić nisu željeli da precizno odgovore na pitanje “Vijesti” koji je službenik ministarstva dao mišljenje da pitanje statusa trajektne linije u Boki koju decenijama održava kompanija Pomorski saobraćaj treba riješiti kroz Zakon o javno-privatnom partnerstvu (JPP) umjesto kroz Zakon o koncesijama.

Mišljenje

”MFSS je na predlog tadašnjeg Direktorata za politiku javnih nabavki, dalo 26. aprila 2021, po osnovu zahjeva resornog Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), tumačenje Zakona o JPP kao propisa iz nadležnosti MFSS-a. Prema tome, MFSS nije određivalo modalitet ovog pravnog posla, niti ima nadležnost u dijelu prema kojem će se riješiti pitanje trajektnih linija na ovoj relaciji već to, na predlog resornog MKI, nužno čini Vlada”, rekli su “Vijestima” iz MFSS, izbjegavši da konkretno odgovore na pitanje kako je moguće da su dali tu preporuku kada Zakon o sigurnosti pomorske plovodbe izričito propisuje da se trajekna linija dodjeljuje koncesijom.

Agencija za investicije je krajem februara saopštila da je na osnovu zvaničnog mišljenja MFSS MFSS, koje je dato na zahtjev MKI, donijeta odluka da je pružanje usluge prevoza trajektom između pristaništa, javna usluga koja podliježe primjeni Zakona o JPP.

Ako se pitanje trajektne linije riješi po Zakonu o JPP, biće to prvi projekat koji će realizovati AZI jer do sada ova agencija nije sprovela nijedan projekat po modelu partnerstva države i privatnog interesa, niti je projekata tog karaktera bilo.

Iz MFSS (Direktorat za poltiku javnih nabavki), tvrde da “nijesu bliže upoznati sa pojedinostima ovog pravnog posla”.

”U tumačenju Zakona o JPP mišljenje MFSS-a odnosi se na primjenu propisa za sprovođenje procedure zaključivanja eventualno novog ugovora, koji za predmet ima ovu javnu uslugu. Radi se o mišljenju MFSS u vezi sa primjenom propisa iz svoje nadležnosti, dok je resorno MKI sa mandatom da odredi i predloži Vladi koncept najboljeg za državu i građane najisplativijeg rješenja u vezi sa trajektnim prevozom na relaciji Kamenari - Lepetane”, poručili su iz ovog resora dodajući da “mišljenje dato prije skoro godinu ne prolongira proceduru za novi ugovor, jer za koju god proceduru se budu opredijeli mora se sprovoditi postupak izbora pružioca te usluge”.

Zbog mišljenja MFSS-a, MKI na čijem je čelu ministar Mladen Bojanić još nije riješilo pravni status jedine trajektne linije u državi, iako je ranije Bojanić u više navrata javno obećavao da će tender biti raspisan i završen najkasnije do kraja prošle godine. Stvari su se zakomplikovale kada je MKI promijenilo strategiju pa umjesto na osnovu koncesije planiralo da trajektnu liniju dodijeli nekom operateru po modelu JPP. Ta praksa vrlo se rijetko primjenjuje bilo gdje u inostranstvu, a skoro nikad kada su u pitanju komercijalno vrlo profitabilne trajekne linije kakva je Lepetane-Kamenari. Godišnje na ovoj liniji trajekti prevezu više od milion vozila svih kategorija, dok kompanija Pomorski saobraćaj godišnje ostvaruje milionske profite. Po modelu JPP-a u svijetu se po pravilu, operaterima dodjeluju neprofitabilne linije koje država subvencioniše da bi se uopšte odvijale, jer je njihovo održavanje u javnom interesu.

Namjeru države da umjesto koncesije, trajektnu liniju u Boki ubuduće dodjeljuje po modelu JPP, kritikovali je i Pomorski saobraćaj kompanije koji je istakao da je postupak po Zakonu o JPP daleko složeniji od koncesionog postupka, te da će zbog neriješenog statusa linije i neizvjensosti hoće li je oni i dalje održavati kompanija zamrznuti sve investicije.

Promjena strategije MKI izazavala je zastoj i kod potencijalnih drugih interesenata koji su namjeravali da se takmiče za eventualno preuzimanje ovog vrlo unosnog posla od Pomorskog saobraćaja. Neki od njih su već bili preduzeli i konkretne korake u smislu pregleda i preliminarnih pregovora za kupovinu novijih polovnih trajekata u Norveškoj i Grčkoj sa kojima bi konkurisali za dodjelu koncesije za koju MKI međutim, nije (još) raspisao tender.

Analiza opravdanosti

Iz MKI su u februaru kazali da je nakon mišljenja MFSS Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama pokrenula formiranje Komisije za otvoreni postupak javne nabavke - izrada Analize opravdanosti za prevoz trajektom Kamenari-Lepetani od čijih će rezultata zavisiti dalji koraci u rješenju ovog pitanja.

Iz Spajićevog resora sada, tri mjeseca nakon što je MKI ovako reagovalo na njihovu preporuku, tvrde da “određivanje modela shodno kojem će se riješiti pitanje trajektne linije u vezi je sa analizom opravdanosti koja mora uvažiti sve modalitete koji državi stoje na raspolaganju, a imajući u vidu relavantno iskustvo drugih zemalja uporedne prakse”.

”Potrebno je razraditi sve opcije kao što je klasični modeli nabavke predmetne usluge, infrastrukturna povezanost - izgradnja mosta ili druge saobraćajne veze ili osnovanje državnog subjekta koji bi realizovao ovaj posao u smislu javnog interesa. Resorno MKI predlaže Vladi optimalan i u skladu sa javnim interesima zadovoljavajući model, koji će u konačnom biti odluka Vlade za određenje dalje procedure”, kazali su “Vijestima” iz MFSS-a.

Dok ministarstva Spajića i Bojanića međusobno “prebacuju lopticu” i igraju se analizama, pitanje pravnog osnova na kojem se obavlja djelatnost na jedinoj trajeknoj liniji u državi “visi u vazduhu”. Upravni odbor JP Morsko dobro sredinom februara je odlučio da pokrene postupak raskida ugovora sa kompanijom Pomorski saobraćaj jer, navodno, kompanija nije poštovala ugovorom predviđene obaveze. Pomorski saobraćaj je to demantovao, dok je Morsko dobro tražilo saglasnost vlade na predloženu odluku što se do danas nije desilo. Iz Morskog fobra tvrde da su spremni i sposobni da, ako Vlada da zeleno svjetlo na raskid ugovora sa Pomorskim saobraćajem, samo ili u saradnji sa drugim firmama brzo preuzme održavanje trajektne linije u Boki iznajmljenim brodovima.