Iz fioke da izvade prijave protiv funkcionera

Bojanić je Vijestima kazao da je Odjeljenje za borbu protiv korupcije napisalo 15 prijava protiv kadrova DPS-a, SD-a, kao i BS-a koje je sada preuzelo rukovođenje tim resorom. On tvrdi da je pitanje da li će kadar BS-a nastaviti da ohrabruje zaposlene iz tog odjeljenja da nepristrasno i nezavisno rade na svim slučajevima u kojima su značajnu ulogu imali funkcioneri i članovi te stranke

69802 pregleda 34 komentar(a)
Nije mu nuđeno da bude dio nove Vlade: Mladen Bojanić, Foto: Luka Zekovic
Nije mu nuđeno da bude dio nove Vlade: Mladen Bojanić, Foto: Luka Zekovic

Doskorašnji ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić u intervjuu za “Vijesti” kazao je da vjeruje da će se nakon promjena u Tužilaštvu povećati aktivnosti po pitanju 15 krivičnih prijava u kojima se navode imena bivših funkcionera i direktora državnih kompanija kojima su rukovodili kadrovi Demokratske partije socijalista (DPS), Bošnjačke stranke (BS) i Socijaldemokrata (SD), a koje je to ministarstvo podnijelo zbog postojanja mogućih krivičnih djela.

”Jedno od najaktivnijih odjeljenja u MKI bilo je Odjeljenje za borbu protiv korupcije. Prepoznajući značaj ove aktivnosti, zaposleni u tom odjeljenju su predano, nepristrasno i savjesno prikupljali i analizirali svu dokumentaciju za slučaje koji su prijavljeni ili su sami smatrali da se moraju provjeriti. Ostaje da vidimo da li će kadar BS-a nastaviti da ohrabruje zaposlene iz ovog odjeljenja da nepristrasno i nezavisno rade na svim slučajevima u kojima su značajnu ulogu imali funkcioneri i članovi te stranke. Ono što sam siguran je da ovaj sastav odjeljenja neće praviti nikakve kompromise”, istakao je Bojanić.

On je kazao da na osnovu stepena završenosti poslova i napora koji se trenutno ulažu od strane svih uključenih u projekat auto-puta vjeruje da će se turisti ove ljetnje sezone voziti dionicom od Smokovca do Mateševa i to počev od prve polovine juna.

Njegova je poruka da za konačnu strategiju razvoja Aerodroma Crne Gore treba obezbijediti najširi javni konsenzus koji nije postojao u prethodnoj vladi, pa je to pitanje ostalo i dalje otvoreno.

Bojanić je naglasio da je apsolutno siguran da je u postupku davanja koncesije na kamenolomu Platac kompaniji “Carinvest”, koja je u vlasništvu porodice gradonačelnika Budve Marka Carevića, sve rađeno po zakonskim procedurama uz punu transparentnost u donošenju svih odluka.

”Meni su jasni razlozi zašto je predsjednik Opštine Kotor dizao medijsku buku, zašto je NVO MANS tražio dlaku u jajetu ne bi li zaustavio javni poziv za dodjelu koncesija kamenoloma Platac, ali nemam namjeru da polemišem javno o tome. Neka žive u svojoj začaurenoj svijesti da su oni sami vrhovni sud po pitanju korupcije, da samo oni imaju pravo na istinu, da su svi koruptivni, a samo oni borci protiv korupcije. Ili su neki drugi razlozi u pitanju, politikanstvo ili politička ambicija, grantovi ili biznis plan, vidjećemo ubrzo”, kazao je Bojanić.

Prije godinu i po preuzeli ste resore saobraćaja, pomorstva i energetike, koji su imali ogromne naslijeđene probleme poput loše ugovorenog auto-puta, velikih gubitaških kompanija iz oblasti saobraćaja i pomorstva, rad Termoelektrane mimo standarda EU... Da li ste zadovoljni onim što ste zajedno sa svojim timom uradili u ovom periodu?

Ovih godinu i po dana obilježili su svakodnevni izazovi iz svih oblasti koje ste pomenuli, a dodatni napor predstavljalo je organizovanje rada novoformiranog ministarstva, koje je, kao što je javnost već upoznata, preuzelo djelatnosti skoro dva cijela prethodna ministarstva. Kad dodam da smo prva četiri mjeseca bili smješteni na privremenoj lokaciji u hotelskim sobama, jasno da se radi o veoma živom periodu. Nisam se žalio na obim posla ni na zatečene probleme ni za vrijeme mandata, pa nemam namjeru ni nakon prestanka funkcije, želim samo da još jednom ukažem na kompleksnost poslovanja.

Da li sam zadovoljan urađenim? Uglavnom jesam, žao mi je što nismo uradili još više dobrih stvari, ali je za mnoge jednostavno trebalo više vremena i podrške van ministarstva, koja je, nažalost, u mnogim slučajevima izostala.

Najviše sam ponosan na rad ministarstva kao funkcionalne i efikasne cjeline. Bili smo svi do jednog posvećeni poslu, bez obzira na sve izazove sa kojim smo se svakodnevno suočavali. Imali smo jedinstvenu saradnju na svim nivoima ministarstva i neizmjerno sam zahvalan svim kolegama na uloženom trudu i kolegijalnom odnosu. Kao što sam im rekao na posljednoj sjednici kolegijuma, ne žalim niti za jednim jedinim trenutkom za ovih godinu i po dana, sve bih ponovio, sa izuzetkom nedavnog 18. aprila za koji bih volio da se nije desio, da ne postoji.

Bojanić
Bojanićfoto: Luka Zeković

Koji su rezultati poslovanja državnih kompanija iz Vašeg resora u prošloj godini?

Širok obim poslova kojima smo se bavili mi ne daje puno prostora da nabrojim mnoge rezultate, zato ću pomenuti samo neke za koje smatram da, pored administrativnih i poslova na izradi zakona, podzakonskih akata, studija, strategija i ostalih akata, mogu značajno uticati na razvoj Crne Gore.

Saobraćajna povezanost se uveliko popravlja izgradnjom i rekonstrukcijom mnogih puteva, nastavlja se rekonstrukcija željezničke infrastrukture i modernizacija željezničkog prevoza, obezbijeđeni veliki poslovi na transportu roba željeznicom, aerodromi i nova nacionalna avio-kompanija ulažu velike napore da Crna Gora bude lakše dostupna, pomorske kompanije su iz višegodišnjeg negativnog poslovanja prešle u pozitivne finansijske pokazatelje, razvijaju se mnogi energertski projekti u korist obnovljivih izvora energije, vrše se pripremne radnje za značajne rudarske projekte, stvaraju se neophodni uslovi za snabdijevanje Crne Gore gasom iz dva izvora…

Moram pomenuti i veliki rad posvećen praćenju poslovanja 21 državne kompanije iz našeg resora i prvi put ustanovljeno redovno i sveobuhvatno izvještavanje o njihovim poslovnim performansama.

Šta biste preporučili novoj Vladi i Vašem nasljedniku, kako završiti gradnju auto-puta Bar - Boljare, da li treba objediniti pomorske kompanije, treba li dati Aerodrome u zakup i da li nastaviti sa ulaganjem u ToMontenegro?

Vjerujem da nova Vlada i novi ministri razumiju neophodnost nastavka radova na autoputu Bar - Boljare, tako da im ne trebaju moji savjeti. Što se tiče objedinjavanja pomorskih kompanija postoji u MKI analiza koju smo radili i koja im može pomoći u tom pravcu.

Važno je naglasiti da za konačnu strategiju razvoja aerodroma treba obezbijedi najširi javni konsenzus, mi ga nismo imali pa je to pitanje ostalo i dalje otvoreno. Mislim da smo svi saglasni da Crnoj Gori treba nacionalna avio-kompanija, ali na način da bude ekonomski održiva. Nije jednostavno, imajući u vidu veličinu kompanije i tržišta, ali uz određenu i zakonitu državnu podršku, to nije nerealan cilj.

Bojanić
Bojanićfoto: Luka Zeković

MKI je tužilaštvu podnijelo više informacija o postojanju mogućih krivičnih djela u kojima se navode imena bivših funkcionera i direktora državnih kompanija iz vašeg resora, koji su pripadali bivšoj vlasti DPS-BS-SD. Šta očekujete da će se desiti sa ovim prijavama i aferama, pošto se na čelo ovog resora vratio kadar Bošnjačke stranke?

Kao što je poznato, jedno od najaktivnijih odjeljenja u MKI bilo je Odjeljenje za borbu protiv korupcije. Prepoznajući značaj ove aktivnosti, zaposleni u tom odjeljenju su predano, nepristrasno i savjesno prikupljali i analizirali svu dokumentaciju za slučaje koji su prijavljeni ili su sami smatrali da se moraju provjeriti. Rezultat tog njihovog rada su 15 informacija o mogućim zloupotrebama, sve su poslate Tužilaštvu, a jedan broj i Skupštini Crne Gore.

U par navrata, Tužilaštvo je najavilo formiranje slučaja, nemamo detaljnih informacija, ali vjerujem da će se aktivnosti Tužilaštva povećati nakon promjena koje su se desile u toj organizaciji. Što se tiče Skupštine, nažalost, pokazali su ignorantski odnos prema svim informacijama koje su dobili od nas. Ostaje da vidimo da li će kadar Bošnjačke stranke nastaviti da ohrabruje zaposlene iz ovog odjeljenja da nepristrasno i nezavisno rade na svim slučajevima u kojima su značajnu ulogu imali funkcioneri i članovi te stranke. Ono što sam siguran je da ovaj sastav odjeljenja neće praviti nikakve kompromise.

U dijelu javnosti je problematizovana odluka Vašeg ministarstva da kompaniji “Carinvest”, u vlasništvu porodice gradonačelnika Budve Marka Carevića, odobri novu koncesiju od 30 godina na kamenolom Platac u kotorskom dijelu Grblja. Da li ostajete pri stavu da je MKI u ovom poslu poštovao sve zakonske procedure i obaveze? S obzirom da je NVO MANS podnio krivičnu prijavu protiv Vas zbog sumnje u zloupotrebu položaja, da li su Vas ovim povodom kontaktirali iz tužilaštva?

Apsolutno sam siguran da je sve rađeno po zakonskim procedurama i uz punu transparentnost u donošenju svih odluka. Uostalom, kako sam saznao iz medija, a niko me za sada nije kontaktirao iz Tužilaštva, MANS je podnio krivičnu prijavu pa će sve biti dodatno provjereno od nadležnih institucija. Ono što bih dodao, a cijenim da je zanimljivo za javnost, je činjenica da sam od Vlade tražio da se učine javnim sva dokumenta, kao i tonski zapisi sa svih sjednica Vlade na kojima se raspravljalo po ovoj temi.

Nemam nijednu dilemu da razvoj energetike i bolja saobraćajna povezanost, uz neophodno proširenje i modernizaciju Luke Bar, može za kratko vrijeme preporoditi Crnu Goru u ekonomskom smislu

Kao dodatni kuriozitet može biti podatak da je nakon medijske halabuke protiv ove koncesije u kojoj je značajno mjesto zauzeo predsjednik Opštine Kotor, predstavnik te opštine u tenderskoj komisiji za ocjenu ponuda dao je, ustalom kao i svi članovi, maksimalan broj bodova kompaniji “Carinvest”. Meni su jasni razlozi zašto je predsjednik Opštine Kotor dizao medijsku buku, zašto je MANS tražio dlaku u jajetu ne bi li zaustavio javni poziv za dodjelu koncesija kamenoloma Platac, ali nemam namjeru da polemišem javno o tome.

Neka žive u svojoj začaurenoj svijesti da su oni sami vrhovni sud po pitanju korupcije, da samo oni imaju pravo na istinu, da su svi koruptivni, a samo oni borci protiv korupcije. Ili su neki drugi razlozi u pitanju, politikanstvo ili politička ambicija, grantovi ili biznis plan, vidjećemo ubrzo.

Da li Vam je nuđeno da budete dio nove Vlade?

Ne, niti sam imao bilo kakav direktan ili indirektan kontakt sa sadašnjim premijerom po tom pitanju. Ko hoće da vjeruje, može, ko neće, neka ostane u zabludi da sam već dogovorio mnoge pozicije u sadašnjoj vlasti. Toliko je bilo nezvaničnih, a navodno pouzdanih informacija, da bih se morao višestruko klonirati da ih sve pokrijem.

Najavili ste prije nekoliko mjeseci da će auto-put biti otvoren do početka ljetnje turističke sezone. Ostajete li pri istom stavu?

Na osnovu stepena završenosti poslova i napora koji se trenutno ulažu od strane svih uključenih u ovaj projekat, vjerujem da će se turisti ove ljetnje sezone voziti dionicom auto-puta, i to počev od prve polovine juna.

Zašto nije u zakonskom roku izabran novi odbor direktora nacionalne avio-kompanije To Montenegro nakon ostavke predsjednika odbora i jednog od članova. Da li se ušlo u kršenje zakona i sa izborom novog odbora direktora ACG pošto je i tamo upražnjeno jedno mjesto?

Nakon ostavke predsjednika odbora i jednog člana odbora, aktivno smo radili na popuni tih važnih mjesta. Nažalost, nismo stigli da nađemo odgovarajući kadar, ali to se nije odrazilo na poslovanje kompanije. Ostali članovi odbora direktora i menadžment su radili svoj posao, kako bi se pripreme za narednu sezonu na vrijeme obavile.

U odboru ACG smo zbog smrtnog slučaja ostali bez jednog člana, vjerujem da će se u najskorijem roku naći adekvatna zamjena. Ni u jednom, ni u drugom slučaju nema kršenja zakona, nema zakonskog roka koji precizira do kad se moraju izvršiti izmjene, jasno da je to potrebno što skorije, ali okolnosti su bile takve da je za sve trebalo više vremena.

Bojanić
Bojanić foto: Luka Zeković

Zašto je tajan ugovor o radu koji su ACG sklopili sa izvršnim direktorom Goranom Jandreovskim? Hoćete li nam saopštiti detalje tog ugovora?

Ne znam odakle ta informacija da je ugovor tajan. Nijedan ugovor o radu u državnim kompanijama ne smije biti tajan, pa ni ovaj. Vjerujem da će vam detalje tog ugovora saopštiti Odbor direktora ili sam direktor, sve ostalo bilo bi izigravanje propisa i skrivanje podataka koji, ponavljam, moraju biti javni. Bilo bi neprimjereno da ja objavim ugovor direktora ACG nakon prestanka funkcije ministra.

Za ekonomski napredak potreban konsenzus o ključnim odlukama

Za godinu i po dana ste se upoznali sa svim problemima u oblasti saobraćaja i energetike. Na osnovu tog iskustva možete li reći na kojim stvarima treba poraditi u korist daljeg ekonomskog razvoja države?

Zbog svih podjela koje imamo po pitanju politike, vjere, ideologije, jezika, kulture imamo svakodnevna razmimoilaženje u kom pravcu treba razvijati saobraćaj i energetiku. Svi smo svjedoci da su nam potrebne kapitalne investicije u ove dvije izrazito važne grane privrede i apsolutno podržavam ideju da sve te investicije treba da budu održive i ekolološki prihvatljive.

Ne može brza saobraćajnica u zaleđu primorja da zaobiđe svako selo, ne mogu svako selo ili zaseok imati priključak na autoput, ne mogu se graditi vjetroelektrane koje se neće vidjeti, ne mogu se raskinuti svi ugovori za mHE bez značajne cijene koju bi trebalo da plati država, neizvodljivo je graditi bilo kakav krupan saobraćajni ili energetski infrastrukturni objekat, a da ne postoji neke vrste uticaja na životnu sredinu.

Apsolutno je neprihvatljivo, a usuđujem se reći i štetno, da NVO organizacije, uz sve uvažavanje za njihov rad, kreiraju javno mnjenje po pitanju potrebnih investicija u saobraćaj i energetiku. Ne može biti da je važniji stav bilo kojeg pojedinca iz NVO sektora u odnosu na stav akademske zajednice, neće biti da neko ko se uzgred bavi energetikom ili saobraćajem ima bolju namjeru ili znanje od onih koji su cijelim svojim bićem i karijerom u tim oblastima

Ako želimo ekonomski napredak, a valjda smo svi u tome saglasni, moramo naći balans u razvoju saobraćaja i energetike i zaštite životne sredine. Pojedinačni interesi, lokalna uskogrudost, partijske kalkulacije, favorizovanje pojedinih kompanija i neracionalno inaćenje već nas je mnogo koštalo i teško da možemo ostvariti brz napredak ako nastavimo sa tim ponašanjem. To ne može biti posao samo za ministarstvo ili vladu, tu svi moraju dati doprinos, u prvom redu struka. Akademska zajednica mora biti aktivnija, a njeni stavovi jasniji i transparentniji.

Apsolutno je neprihvatljivo, a usuđujem se reći i štetno, da NVO organizacije, uz sve uvažavanje za njihov rad, kreiraju javno mnjenje po pitanju potrebnih investicija u saobraćaj i energetiku. Ne može biti da je važniji stav bilo kojeg pojedinca iz NVO sektora u odnosu na stav akademske zajednice, neće biti da neko ko se uzgred bavi energetikom ili saobraćajem ima bolju namjeru ili znanje od onih koji su cijelim svojim bićem i karijerom u tim oblastima. Naravno, te teme treba otvoriti u javnosti i razmijeniti sve argumente.

Kao krajnji rezultat tog procesa treba da donesemo neke od sljedećih odluka - u kom pravcu razvijati energetiku, da li i kako obezbijediti izgradnju novih hidro, vjetro i solarnih elektrana, koji je to prihvatljiv nivo uticaja na životnu sredinu a da obezbijedimo siguran, jeftin, stabilan izvor električne energije, kako i kada zaustaviti emisiju štetnih gasova iz TE Pljevlja a da se sačuva stabilnost napajanja i ekonomska sigurnost zaposlenih, da li i kako premostiti Boku, mostom ili tunelom, da li i kako obezbijediti izgradnju brze saobraćajnice zaleđem primorja a da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuva kulturna baština i životna sredina, kako proširiti i modernizovati kapacitete Luke Bar a da sačuvamo turističku privredu, da li imamo kapaciteta, kadrovskih i finansijskih, da sami modernizujemo aerodrome ili nam je koncesija neophodna.

Na sva ova pitanja i mnoga druga koja se već nameću moramo imati jasne odgovore i postići što veće saglasje između donosioca odluka i javnosti. Mora se naći kompromis, a svakodnevna medijska iscrpljivanja i situacija da što god uradite ili predložite, odmah nailazi na osudu 50% Crne Gore, nije način na koji možemo ići naprijed. Nemam nijednu dilemu da razvoj energetike i bolja saobraćajna povezanost, uz neophodno proširenje i modernizaciju Luke Bar, može za kratko vrijeme preporoditi Crnu Goru u ekonomskom smislu. Postoji veliki broj projekata, još veći broj spremnih investitora, a na nama je da poradimo društvenom konsenzusu, na planskoj dokumentaciji i sprovedemo jasne i nepristrasne procedure. Ako ovo brzo ne shvatimo kao prioritet, šanse će nam se drastično umanjivati.

Bonus video: