Javnost ima pravo da zna ko je tužio Aerodrome

Aerodromi ne objavljuju imena osam osoba iz bivšeg menadžmenta koja su tužila kompaniju. AZLP saopštio da je to tema od javnog interesa i da se imena mogu objaviti

2726 pregleda 2 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Ko je od predstavnika bivšeg menadžmenta tužio Aerodrome Crne Gore (ACG) predstavlja temu od javnog interesa.

To su saopštili “Vijestima” iz Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), upitani da protumače da li je opravdan stav ACG da medijima ne dostave imena predstavnika bivšeg menadžmenta, jer se to prema njihovom mišljenju kosi sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

ACG je tužilo osam predstavnika bivšeg menadžmenta, a ti postupci se nalaze u različitim fazama.

”Uz uvažavanje prava javnosti da zna, nismo u mogućnosti da vam saopštimo lične podatke kolega koji su tužili kompaniju, jer se to kosi sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti”, kazali su ranije iz Aerodroma.

Komentarišući ovakav stav iz AZLP su kazali da mediji imaju dužnost da šire informacije i obavještavaju javnost o svim pitanjima od javnog interesa. Oni su naveli da prilikom obrade ličnih podataka u novinarske svrhe često dolazi do sukoba prava na zaštitu ličnih podataka sa pravom na slobodu izražavanja i informisanja, naročito kada se informacije o privatnosti osoba objavljuju bez pristanka osoba čiji se podaci obrađuju, ali da kada se radi o pravu na privatnost, treba odvojeno posmatrati javne ličnosti i javnosti nepoznate građane.

”Praksa Evropskog suda za ljudska prava u pogledu javnih ličnosti pokazuje da se kao kriterijum koriste pitanja: da li objavljena informacija doprinosi debati od opšteg interesa; koliko je osoba o kojoj je reč poznata javnosti; kako se on/ona prethodno ponašala i kakvi su sadržaj, forma i posljedice objavljivanja članka. Vezano za konkretan slučaj, shodno pravu novinara na slobodu izražavanja, objavljivanje imena i prezimena lica, ukoliko su ta lica javni funkcioneri, a koja su, a na osnovu prethodnog saznanja novinara, podnijela tužbu prema kompaniji Aerodromi Crne Gore čiji je većinski vlasnik država, vezano za poslove iz oblasti djelovanja ove javne kompanije, predstavlja temu od javnog interesa”, rekli su AZLP.

Oni su objasnili da međunarodne uredbe (Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta), koje su u skladu sa domaćim zakonodavstvom, predviđaju izuzeća ili odstupanja u pogledu opštih načela obrade ličnih podataka, prava lica na zaštitu i nadležnosti nezavisnih organa, ako su ona potrebna kako bi se uskladilo pravo na zaštitu ličnih podataka sa slobodom izražavanja i informisanja, te da je radi uzimanja u obzir važnosti prava na slobodu izražavanja u svakom demokratskom društvu potrebno široko tumačiti pojmove u vezi sa tom slobodom, kao što je novinarstvo.

Iz ACG su ranije objasnili da su sudski postupci pokrenuti radi isplate duga na ime manje isplaćene zarade zaposlenih, do čega je došlo direktnom primjenom zaključka Vlade od 3. maja 2012. godine.

ACG je za sudske sporove za 2020. godinu rezervisao 933.000, a skoro 800.000 odnosilo se na naknade štete za manje isplaćene zarade za šest bivših članova menadžmenta, kao i na naknadu štete za manje isplaćene zarade za faktički rad za šest zaposlenih u iznosu od 140.000.

”U 2021. godini izvršeno je rezervisanje iz dva radna spora u iznosu od 88.000, a ujedno je došlo do smanjenja rezervisanja koja su bila formirana u 2020. godini i to u iznosu od 143.000”, piše u dokumentu koji je uz finansijski izvještaj predat Upravi prihoda i carina. I. I.

Ćutanje političkih partija

Iz ACG nisu precizirali kolika su pojedinačna potraživanja svakog od članova menadžmenta, niti kada su tužbe podnijete, da li nakon što je došlo da promjene rukovodstva u kompaniji ili prije, ali su poručili da će “beskompromisno nastojati da zaštite interese kompanije”.

”Vijesti” su uputile pitanja partijama na vlasti: Građanskom pokretu URA i Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP), kao i Socijaldemokratama, čiju su funkcioneri ranijih godina najčešće pokrivali pozicije u menadžmentu ACG, da li su upoznati sa tužbama, te da li će se kao partije zalagati da se objelodane imena koja su podnijela tužbe ali odgovor nismo dobili.