Zavod za zapošljavanje još nije ispravio sve propuste Mustafića

DRI nakon negativnog mišljenja na poslovanje, Zavodu za zapošljavanje dao 45 preporuka, od čega je realizovano 27

2758 pregleda 7 komentar(a)
Nije realizovano devet preporuka: Zgrada Zavoda za zapošljavanje, Foto: Luka Zeković
Nije realizovano devet preporuka: Zgrada Zavoda za zapošljavanje, Foto: Luka Zeković

Zavod za zapošljavanje (ZZZ) i dalje nije kompletno realizovao 17 preporuka iz izvještaja o reviziji godišnjeg finansijskog poslovanja za 2020. godinu.

To pokazuje juče objavljeni izvještaj Državne revizorske institucije (DRI) o realizaciji preporuka, koji je urađen nakon dodatne terenske kontrole

ZZZ je od ukupno 45 datih preporuku realizovao 27, devet uopšte nije, jedna preporuka nije primjenljiva, dok je osam njih djelimično realizovano ili su fazi realizacije, pa će ZZZ morati u roku od šest mjeseci da dostavi novi izvještaj.

DRI je Zavodu dala negativno mišljenje za poslovanje 2020. godine, jer je utvrđeno da je ta institucija dok je njome rukovodio bivši direktor Suljo Mustafić, kršila brojne zakone o radu, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, javnim nabavkama, obligacionim odnosima i državnoj imovini, kao i više pravilnika i druge podzakonske akte. Tada je utvrđeno čak 37 nepravilnosti za koje su date preporuke da se isprave.

Mustafić
Mustafićfoto: Bošnjačka stranka

DRI je tada u izvještaju konstatovao da od Zavoda nije dobio dokumentaciju na osnovu koje je u poslovnim knjigama evidentirao vrijednost 15 poslovnih prostora u kojima obavlja djelatnost na teritoriji Crne Gore, a nije imao ni posjedovne listove za dio poslovnih prostora. Na osnovu toga DRI je dao preporuka da se u poslovnim knjigama evidentira sva pokretna i nepokretna imovina što ZZZ još nije uradio.

Zavod nije realizovao ni preporuku prema kojoj treba da od izvođača projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom (grant šema), zahtijeva dostavljanje potvrde o radnopravnom statusu angažovanih osoba radi pravilnog obračuna poreskih obaveza na isplaćene naknade, da obračun naknada osoblja vrši na osnovu stvarnih troškova rada, kao i da isplatu naknada i poreskih obaveza na naknade vrši nakon izvršenog posla, kako je to predviđeno ugovorima o djelu.

Ranija finansijska revizija je pokazala da je jedan broj izvođača projekata zapošljavanja osoba sa invaliditetom (grant šeme) osoblju isplaćivao naknade u fiksnom ugovorenom iznosu ili unaprijed, bez obzira na popunjenu satnicu, iako je priručnikom utvrđeno da se zarade obračunavaju na osnovu stvarnih troškova rada angažovanih osoba na realizaciji aktivnosti projekta.

Nije realizovana ni preporuka prema kojoj se preporučuje Zavodu da Ugovorom o dodjeli sredstava utvrdi rok u kojem je poslodavac dužan da dostavi dokumentaciju za pravdanje troškova nastalih prilagođavanjem radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Finansijskom revizijom prije dvije godine konstatovano je da Zavod nema evidencije o osobama zaposlenim nakon projekta po pozivu 2019. godine za dodjelu bespovratnog granta za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a i dalje nije uspostavljena kontrolna funkciju u dijelu monitoringa tih osoba za koja je navedeno u završnom izvještaju da su zaposlena kod izvođača nakon završenog projekta, u cilju provjere da li su izvođači ispoštovali sve obaveze preuzete projektom za koji im je dodijeljen novac za sprovođenje.

Zavod ne sprovodi ni preporuku prema kojoj je dužan da redovno sprovodi analizu javnih poziva za dodjelu grantova.

Ta institucija nije ni internim aktom utvrdila kriterijume za odabir članova komisije za praćenje realizacije projekata, kao i procedure rada komisije, način postupanja i izvještavanja u slučaju utvrđenih nepravilnosti u podnijetim izvještajima, u cilju efikasne kontrole finansiranja i realizacije projekata.

Revizija iz 2020. godine je pokazala i da su biroi rada isplaćivali novac izvođačima profesionalne rehabilitacije, a da Zavod nije dobijao informacije da li su za te isplate ispunjeni uslovi, kao i da su neki biroi rada dostavljali zahtjeve za isplatu bez dokaza o dnevnom prisustvu na tim poslovima izvođača programa profesionalne rehabilitacije, a Zavod, prema izvještaju DRI, i dalje ne zahtijeva od područnih jedinica - biroa rada da dostavljaju informacije Fondu o tome da li su ispunjeni svi uslovi neophodni za isplatu.

ZZZ je djelimično realizovao preporuku da zaključuje ugovore o dopunskom radu koji sadrže sve elemente propisane zakonom. Tu preporuku je DRI dao nakon što je finansijskom revizijom utvrđeno da je za dopunski rad za 27 zaposlenih u toku 2020. godine isplaćeno 13.450 eura, a u ugovorima o tom radu nema podataka na koji su period zaključeni, niti podataka o radnom vremenu, a prestanak ugovora je definisan danom isplate novca.

Na čelu ZZZ se sada nalazi kadar Demokrata Goran Folić.

Bonus video: