Kompanija “Bumech S.A.” raskinula ugovor sa firmom “Uniprom metali”

Poljaci se povukli, zveckaju prijavom, 100 rudara bez posla

Iz kompanije “Bumech S.A.” ističu da su odustali od kupovine rudnika, iz firme Veselina Pejovića navode da su neizmirene obaveze prema radnicima i Poreskoj upravi dovoljni razlozi zbog kojih više ne mogu sarađivati

38172 pregleda 27 komentar(a)
Poljaci tvrde da su im mašine blokirane, Foto: Svetlana Mandić
Poljaci tvrde da su im mašine blokirane, Foto: Svetlana Mandić

Poljska kompanija “Bumech S.A.” raskinula je ugovor sa firmom “Uniprom metali”, sa kojom su 2016. potpisali ugovor o saradnji i organizovanju proizvodnje na rudokopima.

Iz kompanije je “Vijestima” saopšteno da će sjutra podnijeti krivičnu prijavu jer su im, kako navode, blokirane mašine, te da je ugovor raskinut 11. maja. Prethodno je, kako su naveli, kompanija “Uniprom metali” 28. marta jednostrano raskinula ugovor sa njima, o korišćenju prostorija na rudokopu Seoca.

Istakli su da su donijeli konačnu odluku da odustaje od kupovine rudnika, što praktično znači da će gotovo stotinu radnika ostati bez posla.

”Kompanija Uniprom metali nije ispoštovala ugovor u dijelu redovnog izmirivanja finansijskih obaveza, a dio ugovora potpisanog sa nama je nepravilno ustupila drugom podizvođaču bez naše saglasnosti (ležište Đurakov do)”, kazao je izvršni direktor kompanije “Bumech Crna Gora” Marćin Bašinski.

Marćin Bašinski
Marćin Bašinskifoto: Svetlana Mandić

Iz firme Veselina Pejovića kazali su “Vijestima” da su uvijek štitili interese države, a da su neizmirene obaveze prema radnicima i Poreskoj upravi dovoljni razlozi zašto više ne mogu sarađivati sa poljskom kompanijom.

”Matična kompanija ‘Bumech S.A.’ iz Poljske iskazala je interesovanje sredinom prošle godine za kupovinu rudnika crvenog boksita. Potpisan je predugovor i definisane obaveze strana koje su trebale da se ispune do 20. decembra prošle godine, nakon čega bi se potpisao ugovor o kupovini rudnika. Mi smo do tog roka ispunili sve dogovorene obaveze. Posljednjeg dana za potpisivanje ugovora, 20. decembra, ‘Uniprom metali’ dobijaju obavještenje od ‘Bumech S.A.’ da isti odustaju od kupovine rudnika (pretpostavljamo da nisu imali sredstava za kupovinu)”, navodi se u odgovoru “Vijestima” iz kompanije “Uniprom metali”.

Bašinski međutim navodi da su 13. maja htjeli da otpočnu sa premještanjem svoje opreme, mašina i dokumentacije na iznajmljeni plac i kancelarije u Nikšiću, ali da ih je u tome spriječilo obezbjeđenje koje je angažovala kompanija “Uniprom metali”, zbog čega su sudu podnijeli zahtjev da im omoguće korišćenje mašina, a da će sjutra podnijeti i krivičnu prijavu.

Tvrdi da je vrijednost mašina i opreme, koje se nalaze na rudokopu Seosa, blizu tri miliona eura, kao i da su na prostoru Željezare iznajmili halu i kancelariju.

”Nije nam dozvoljeno da izvezemo iz rudnika mašine i opremu, kao ni dokumentaciju naše kompanije. Pozvao sam policiju koja nije preduzela nikakve radnje da bi nam omogućila raspolaganje našim sredstvima. ‘Unipom metali’ je naredio obezbjeđenju zabranu ulaska nezaposlenim licima, kao i neovlašćenog odvoza opreme i imovine iz rudnika, što nam nije ni bila namjera. Odluka se odnosi, takođe, na sve radnike ‘Bumech Crna Gora’, čime se sprečavaju sve radnje vezane za izvoz naših mašina i opreme iz rudnika. Smatramo da ovakvo sprečavanje povlači krivičnu odgovornost i u vezi sa tim kompanija ‘Bumech Crna Gora’ je preduzela korake u cilju ostvarivanja svojih prava. Kompanija ‘Uniprom metali’ nije pokazala volju za mirno rješavanje nastalog spora i predala je, po nama, neopravdan predlog za obezbjeđenje dokaza u nikšićkom sudu, na koji je kompanija ‘Bumech Crna Gora’ odgovorila”, kazao je izvršni direktor.

Iz firme “Uniprom metali” su istakli da je “Bumech Crna Gora” u januaru smanjila proizvodnju u rudniku Biočki stan za više od 60 odsto, a u februaru prekinula proizvodnju, nakon što im je račun blokirala Poreska uprava.

”Dva puta smo dobijali dopis da će nastaviti sa radovima, ali to nisu ispoštovali, da bi nas početkom maja ove godine obavijestili da prekidaju Ugovor o daljem izvođenju radova na rudniku. Pokušali su 13. maja da povezu opremu sa rudnika, o čemu nas nisu obavijestili, kako bi pobjegli, a ostavili dugovanja, u čemu smo ih spriječili prijavom Osnovnom sudu u Nikšiću. Istog dana im je rudarska inspekcija rješenjem zabranila radove u rudniku zbog nepoštovanja zakonske regulative Crne Gore. Inspekcijski organi Crne Gore (Rudarska inspekcija, inspekcija za vode, ekološka inspekcija...) su više puta imali primjedbe na rad društva Bumech Crna Gora o čemu postoje zapisnici”, istakli su i dostavili “Vijestima” njihovu prijavu sudu i rješenje Uprave za inspekcijske poslove od 13. maja.

Oni su zapošljavali blizu stotinu radnika koji su u martu protestovali zbog neisplaćenih zarada i nepovezanog radnog staža.

Bašinski tvrdi da kompanija, “uprkos nastalim problemima ima namjeru da izmiri sve uredno prijavljene obaveze”.

Naveo je da se radnicima duguje jedna zarada, kao i da porezi i doprinosi nijesu uplaćivani od oktobra prošle godine.

”’Bumech Crna Gora’ zbog neprihvatljivog postupanja naručioca i jedinog kupca ‘Uniprom metali’, nije dalje u mogućnosti da izvodi radove na teritoriji Crne Gore”.

Inspekcija konstatovala da se kopa manje boksita i da Poljaci krše propise

U rješenju Uprave za inspekcijske poslove stoji da se koncesionar “Uniprom metali” i firma “Bumech Crna Gora” pozivaju da se firmi “Bumech S.A.” iz Katovice zabrani dalji rad u jami Biočki stan, “zbog neodržavanja podzemnih prostorija jame i nepoštovanja propisa iz oblasti rudarstva kojim je nanešena šteta koncesionaru”.

Rudarska inspekcija je utvrdila da Bumech ne ispunjava uslove neophodne za normalno funkcionisanje jame Biočki stan sa pratećim objektima, kao i da je eksploatacija crvenog boksita u periodu od 2016-2019. vršena sa smanjenim iskorišćenjem od oko 56,8 odsto, umjesto oko 74 procenta, iz čega “proističe da je u tom periodu načinjena štetu koncesionaru Uniprom-metali, jer istima nisu isporučili dodatnih oko 17 odsto rude crvenog boksita, koja je trajno ostala ‘zarobljena’ u dijelu ležišta Biočki stan ispod nivoa 1360 m/nv”.

Kako su naglasili iz “Uniprom metali”, nemaju neizmirenih obaveza prema firmi “Bumech”, a jedino što je sporno između dva društva je to, kako tvrde, što Poljaci ne poštuju obaveze ugovora, što je i predmet sudskog spora koji se vodi pred Privrednim sudom Crne Gore.

”Što se tiče rudnika Đurakov do, obaveza ‘Bumecha’ je bila da još 2017. godine započne radove na istom, međutim to nisu uradili, pa smo zbog preuzetih obaveza prema državi morali pokrenuti proizvodnju 2019. godine angažovanjem drugog izvođača”.