Šćepanović: Stvorićemo ambijent i uslove za održivu saradnju privrede i nauke

"Naš fokus će biti na unapređenju ambijenta za razvoj naučnoistraživačkog rada, kao i kao stvaranje najboljih mogućih preduslova za održivu saradnju privrede i preduzetnika s jedne i nauke s druge strane”, saopštila je ministarka nauke i tehnološkog razvoija

1717 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Foto: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Fokus rada Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja biće na izgradnji uslova za motivisanje mladih istraživača da nastave karijeru u Crnoj Gori, čime će se osnažiti poslovni i akademski ambijent, ocijenila je resorna ministarka, Biljana Šćepanović.

Ona je otvarajući Biznis forum Rumunije i Crne Gore, koji je održan danas u Podgorici, kazala da je današnji događaj veoma značajan sa aspekta povezivanja svih partnera i zainteresovanih strana ove dvije zemlje.

Šćepanović je takođe izrazila zahvalnost na prilici da razmijeni znanja iz oblasti nauke, inovacija i tehnologije ali i čuje iskustva Rumunije kao mlade države članice Evropske unije koja je ujedno i jedno od najbrže rastućih tržišta informacionih tehnologija u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

“S obzirom na nedavne promjene u Vladi Crne Gore i činjenicu da su nauka i tehnološki razvoj ponovo zajedno u novoformiranom Ministarstvu, institucionalno odvojenim od ostalih oblasti, naš fokus će biti na unapređenju ambijenta za razvoj naučnoistraživačkog rada, kao i kao stvaranje najboljih mogućih preduslova za održivu saradnju privrede i preduzetnika s jedne i nauke s druge strane”, saopštila je Šćepanović.

Ističući digitalnu transformaciju crnogorskog društva kao jedan od prioriteta rada Vlade, prepoznatu u najvažnijim strateškim dokumentima, Strategiji pametne specijalizacije Crne Gore i Strategiji digitalne transformacije, Šćepanović je ukazala i na značaj inovacija u dijelu ekonomskog razvoja i jačanja konkurentnosti, i na njihovo podsticanje na svim nivoima – pravnom, strateškom i institucionalnom.

“Usmjeravanjem inovacionih aktivnosti na specifične prioritete pametne specijalizacije Crne Gore, uz postojanje jasne institucionalne i programske osnove za inovacije, otvara se širok spektar mogućnosti za saradnju, posebno sa zemljama koje dijele iste prioritete, gdje možemo da iskoristimo naše komparativne prednosti i kreiramo mnogo zajedničkih inicijativa”, poručila je Šćepanović.

Ona je zaključila da je ovaj susret od izuzetnog značajata za dalju regionalnu saradnju i za povećanje pozitivnog uticaja u ciljanim oblastima.

Bonus video: