Tuzi „Plantažama” uzele još 300.000 eura

Kompanija se žalila Upravnoj inspekciji, jer je poresko rješenje napisano na osnovu uredbe koju je poništio Ustavni sud. Nema odgovora iz inspekcije. Preostalo je da se plati još oko 300 hiljada eura

31783 pregleda 60 komentar(a)
U ponedjeljak su iz “Plantaža” poslali urgenciju Ministarstvu javne uprave: Vinogradi kompanije, Foto: Luka Zeković
U ponedjeljak su iz “Plantaža” poslali urgenciju Ministarstvu javne uprave: Vinogradi kompanije, Foto: Luka Zeković

Opština Tuzi od 1. juna do juče skinula je sa računa kompanije “Plantaže” skoro 300 hiljada eura na ime spornog duga za poreza na imovinu, zbog čega je izostala isplata martovske zarade radnicima u ovoj državnoj firmi. Preostalo je da se plati još oko 300 hiljada eura.

Iz kompanije su prema informacijama “Vijesti” 2. juna uputili inicijativu upravnoj inspekciji da provjeri zakonitost poreskog rješenja Opštine Tuzi kao i akta kojim je uvedena blokada računa. Kako za četiri dana nije bilo reakcije inspekcije, u ponedjeljak su iz “Plantaža” poslali urgenciju Ministarstvu javne uprave.

”Vijesti” su prije dva dana poslale pitanja glavnoj upravnoj inspektorki Jeleni Pajković kao i Ministarstvu javne uprave, o spornom poreskom rješenju i inicijativi “Plantaža”, ali nisu dobili odgovor.

Sporno poresko rješenje o iznosu poreza na skoro 900 hiljada eura napisano je krajem prošle godine kada je i skinut prvi dio novca. Opština je samo odredila procjenu vrijednosti imovine “Plantaža” na svojoj teritoriji i izračunala iznos poreza, koristeći se Uredbom za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti iz 2017. godine.

Međutim, Ustavni sud je u martu ove godine ukinuo ovu uredbu kao nezakonitu. Iz “Plantaža” su se u inicijativi pozivaju na član 66 Zakona o ustavnom sudu, kojom je propisano da se izvršenje akata donijetih na osnovu zakona, odnosno drugih propisa i opštih akata, za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nijesu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, ne može dozvoliti ni sprovesti, a ako je izvršenje započeto, obustaviće se.

”Rukovodstvo kompanije se 2. juna obratilo Upravnoj inspekciji, tražeći da ta inspekcija izvrši hitan inspekcijski nadzor, budući da je u toku izvršenje rješenja koje se po Zakonu o ustavnom sudu Crne Gore ne može izvršiti, te da izrekne upravne mjere iz svoje nadležnosti, te naloži obustavu izvršenja. U međuvremenu je uprava kompanije i telefonskim putem obavijestila glavnu upravnu inspektorku o podnesenom zahtjevu, od koje smo dobili uvjeravanje da će po našem zahtjevu biti postupljeno bez odlaganja. Međutim, i nakon više urgencija, Upravna inspekcija do danas nije reagovala, iako se radi o postupku izrazito hitne prirode, budući da je u toku izvršenje pojedinačnog upravnog akta, čije izvršenje se po Zakonu o ustavnom sudu, ne može dozvoliti, a njegovim izvršenjem kompaniji se pričinjava nenadoknadiva šteta”, saopšteno je “Vijestima” iz “Plantaža”.

Predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj ranije je kazao da je rješenje zasnovano na zakonu, da su “Plantažama” pomogli tako što su naplatu dijela poreza od oko 580 hiljada eura odložili do kraja maja, ali da u tom roku on nije plaćen zbog čega su blokirali račun.

Kompanija osporova i odluku o visini godišnjeg poreza koje je odredila Opština Tuzi, a zasada su dobili jednu presudu Upravnog suda u svoju korist. Iz “Plantaža” je nedavno saopšteno da su za tri godine platili dva miliona eura ovog poreza Tuzima, a da stvarni iznos za sve tri godine ne bi trebao da bude veći od 900 hiljada eura ni po novoj uvećanoj procjeni vrijednosti imovine.

Može li ministar Dukaj poništiti rješenje partijskog šefa Đeljošaja

Upravna inspekcija je organizaciona jedinica u okviru Ministarstva javne uprave, na čijem čelu je Maraš Dukaj, funkcioner - politički direktor partije Albanska alternativa, čiji predsjednik je ujedno i predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj.

”Ne želimo da vjerujemo da je ova činjenica razlog za protivzakonito nečinjenje -nepostupanje Upravne inspekcije, organa kojem je osnovna nadležnosti nadzor nad sprovođenjem zakona, a koja nepreduzimanjem radnji iz svoje nadležnosti dopušta pravno nasilje, i izvršenje upravnog akta suprotno principima pravnog poretka, što za posljedicu ima ogromnu štetu po državnu kompaniju”, saopštili su iz “Plantaža”.

Bonus video: