"Animirati mlade da rade u sektoru plave ekonomije"

„Ukoliko želimo da dostignemo planirani plavi rast, moramo da sagledamo kapacitete svih sektora koji čine plavu ekonomiju, definišemo potrebe za dalji razvoj, povežemo naučno istraživačke institucije sa privatnim sektorom i obezbijedimo izvore finansiranja za nove ideje“

1442 pregleda 0 komentar(a)
Foto: PKCG
Foto: PKCG

Kapaciteti svih sektora koji čine plavu ekonomiju moraju se u narednom periodu sagledati ukoliko se želi dostići planirani plavi rast, a akcenat treba staviti i na animiranju mladih za rad u toj oblasti, ocijenjeno je na konferenciji u Budvi.

Trodnevna konferencija posvećena plavoj ekonomiji, koju je Privredna komora (PKCG) organizovala u okviru plave nedjelje, završena je debatom o prelasku sa izazova i mogućnosti na rješenja ka kreiranju inovativne zajednice, nakon čega su i donijeti određeni zaključci.

„Ukoliko želimo da dostignemo planirani plavi rast, moramo da sagledamo kapacitete svih sektora koji čine plavu ekonomiju, definišemo potrebe za dalji razvoj, povežemo naučno istraživačke institucije sa privatnim sektorom i obezbijedimo izvore finansiranja za nove ideje“, saopšteno je iz PKCG.

Konstatovano je i da poseban akcenat u narednom periodu mora biti stavljen na mlade ljude i na njihovo animiranje za rad u plavom sektoru, kao i na osnaživanje i omogućavanje finansijskih okvira i mehanizama da stvaraju u ovoj oblasti.

„Ovakvi projekti značajni su za jadranskojonski makroregion i cijeli Mediteran i svi oni naglašavaju potrebu za donošenjem inovativne strategije za makro regionalnu S3 u sektoru plavog rasta sa pratećim akcionim planom, kao i korišćenje cirkularnih i održivih praksi za podsticanje inovativnih procesa“, ocijenjeno je na skupu.

Konstatovano je i da prezentovana napredna tehnološka rješenja i planovi, na kojima će se zasnivati ekonomska eksploatacija morskih resursa, na najbolji način podsjećaju da budućnost pripada onima koji imaju znanje potrebno da bogate prirodne resurse stave u funkciju podizanja kvaliteta života na Mediteranu.

„Ljudski faktor je najvažniji činilac koji utiče na dostizanje plavog rasta, pa posebna pažnja mora biti posvećena obrazovanju i obučavanju onih koji učestvuju u svim segmentima plave ekonomije“, dodaje se u saopštenju.

Jasne poruke o značaju plave ekonomije, s naglaskom na povezivanje regiona kroz inovacije, na otvaranju su uputili predsjednica PKCG Nina Drakić i državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Damir Davidović.

Skup je realizovan kroz tri EU projekta u kojima Komora učestvuje kao partner – BLUEfasma, BLUEAIR i SHIPMENTT Plus, koji se finansiraju od Interreg Mediteranskog programa, odnosno Interreg ADRION programa.

Tokom trodnevnog rada, koji je okupio više od 150 članova projektnih partnera iz zemalja od Grčke do Portugalije i predstavnika biznisa i institucija, razgovaralo se o temama kao što su prepoznavanje prilika za dostizanje održivog i inkluzivnog plavog rasta.

Razmijenjena su i iskustva na temu značaja transfera tehnologija i prava intelektualne svojine za podsticanje plave ekonomije i planova vezanih za obaveze koje slijede iz pametne specijalizacije.