Krivična prijava protiv „Petrola” i Medenice

Podgorička kompanija “Temple’s glory 2.9” smatra da je neko iz Vlade 2019. godine preko predsjednice Vrhovnog suda uticao da izgube spor sa slovenačkom firmom vrijedan devet miliona eura

70958 pregleda 45 komentar(a)
Za samo par dana proučili dokumentaciju o sudskom sporu od šest godina: Vrhovni sud, Foto: BORIS PEJOVIC
Za samo par dana proučili dokumentaciju o sudskom sporu od šest godina: Vrhovni sud, Foto: BORIS PEJOVIC

Podgorička kompanija “Temple’s glory 2.9” podnijela je preko punomoćnika krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu protiv “Petrola” Ljubljana, predsjednice Uprave te kompanije Nade Drobne Popović, ovlašćenog lica u prethodnoj upravi kompanije Tomaža Berločnika, nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, sudije Vrhovnog suda Branimira Femića, drugih NN lica iz Petrola, kao i protiv NN lica - visokih funkcionera Vlade Crne Gore koja je bila u mandatu do avgusta 2020. godine.

Krivičnom prijavom, kako je kazao advokat firme “Temple’s glory 2.9” Veselin Radulović, njima je stavljeno na teret izvršenje krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i najteži oblik krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Kao što su “Vijesti” ranije pisale, u kompaniji “Temple’s glory 2.9” sumnjaju da je visoki funkcioner Vlade 2019. godine, na zahtjev iz “Petrola”, preko Medenice uticao da Vrhovni sud donese presudu u korist slovenačke kompanije, a na njihovu štetu.

U ovom sudskom postupku “Temple’s glory 2.9” je tužio “Petrol” i tražio obeštećenje od devet miliona eura. Nakon šest godina suđenja Apelacioni sud je dijelimično prihvatio tužbu i pravosnažno dosudio obeštećenje od 2,9 miliona eura. Međutim, obje kompanije su zatražile reviziju Vrhovnom sudu, a sudija Femić je za samo nekoliko dana, 4. februara 2020, presudio da “Temple’s glory 2.9” vrati “Petrolu” 2,9 miliona uvećano za kamate i sudske troškove, i od tada traje blokada računa i poslovanja podgoričke firme.

Iz “Petrola” su početkom maja ove godine “Vijestima” kazali da pravosnažnom odlukom Vrhovnog suda tužilac “Temple’s glory 2.9” iz Podgorice, nije imao pravo na iznos od 2.449.000 eura za razliku u kupoprodajnoj cijeni nepokretnosti, koliko mu je ranije dosudio Viši sud.

”Pošto ‘Petrol’ nije dobio povraćaj, pokrenuli smo izvršni postupak i podnijeli krivičnu prijavu. Kompanija je osnovana kao javno akcionarsko društvo koje prati stroge smjernice korporativnog upravljanja i poštuje zakone na svim tržištima na kojima poslujemo. U slučaju potencijalne štete za našu kompaniju sprovodimo dostupne pravne procedure za zaštitu poslovnih interesa kompanije. Sve što očekujemo je fer postupak u skladu sa vladavinom prava”, kazali su tada iz “Petrola”.

Prema navodima krivične prijave Vrhovni sud je donio presudu pod nezakonitim uticajem koji je izvršen iz samog vrha tadašnje izvršne vlasti. To sumnjaju na osnovu iskaza predstavnika “Petrola”, koji je u posjedu podgoričke firme “Temple’s glory 2.9”.

Kazna zatvora od četiri godine

Iz ove kompanije su ranije “Vijestima” kazali da imaju dokaze koji ukazuju na osnovanu sumnju da su prijavljeni postali pripadnici kriminalne organizacije, koja je imala za cilj vršenje krivičnih djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, a sve radi sticanja nezakonite dobiti.

”Nakon što je Apelacioni sud Crne Gore u oktobru 2019. godine donio presudu kojom je prihvatio pravni osnov i djelimično usvojio tužbeni zahtjev, obavezao “Petrol CG MNE” Podgorica da kompaniji “Temple’s glory 2.9” isplati iznos od 2,9 miliona eura, spisi predmeta su po izjavljenim revizijama dostavljeni Vrhovnom sudu krajem januara 2020. godine. Tadašnje rukovodstvo “Petrol” Ljubljana i “Petrol CG MNE” Podgorica preko tadašnje Vlade Crne Gore direktno je uticalo na ishod ovog sudskog postupka i na presudu koju je donio Vrhovni sud Crne Gore tako što su predstavnici uprave “PETROL” Ljubljana na sastanku s predstavnicima izvršne vlasti Crne Gore, prvo krajem 2019. godine, a zatim i početkom 2020. godine, poslovanje u Crnoj Gori uslovili donošenjem presude u njihovu korist”, smatraju u kompaniji “Temple’s glory 2.9”.

Za samo nekoliko dana od prijema predmeta u sudu, sudija Vrhovnog suda Branimir Femić, pripremio je predmet za odlučivanje po reviziji ekspresno i to 4. februara 2020.godine. Vrhovni sud je prethodno pravnosnažno okončani predmet riješio na način što je na štetu “Temple’s glory 2.9” preinačio presudu Apelacionog suda.

”Predmet je tada prvi i jedini put bio u nadležnosti Vrhovnog suda, pa je isključena svaka mogućnost da je sudija Femić mogao biti upoznat sa stanjem u spisima predmeta i da je mogao u tako kratkom roku pripremiti predmet za odlučivanje na način što će preinačiti pravosnažnu presudu u tako obimnom predmetu koji se pred nižestepenim sudovima vodio već punih šest godina”, naveli su iz podgoričke kompanije.

U pregovorima priznali uticaj na Vladu i Vrhovni sud

Oni navode da im je u jednom od zvaničnih razgovora predstavnik “Petrola” kazao da su od Vlade tražili da presuda bude u njihovu korist.

“Tokom pregovora koje su vodili rukovodstvo “Petrol” Ljubljana, s predstavnicima društva “Temple’s glory 2.9” kojima je prisustvovao i njen vlasnik Nreka-Nešo Gojčaj, od strane “Petrol” DD Ljubljana je nedvosmisleno potvrđeno da su njihovi predstavnici na sastanku u tadašnjoj Vladi Crne Gore saopštili stavove i očekivanja u odnosu na presudu Vrhovnog suda, a posebno da će se presuda Vrhovnog suda Crne Gore u ovom predmetu cijeniti kao stav države prema kompaniji “Petrol” Ljubljana i da će u slučaju negativnog ishoda oni smatrati da nijesu dobrodošli u Crnu Goru. O svemu navedenom kompanija “Temple’s glory 2.9” posjeduje dokaze. Dakle, predstavnici prethodne uprave “Petrol” DD Ljubljana, imali su dobro uhodanu vezu s predstavnicima prethodne izvršne vlasti u Crnoj Gori i tu vezu iskoristili su, ne u cilju dogovora za legalno poslovanje u Crnoj Gori, već za protivzakoniti uticaj radi rješavanja sudskog spora u njihovu korist”, naveli su iz ove podgoričke firme.

Da li su uticaji preko Medenice na Vrhovni sud bile “ustaljene šeme”?

U krivičnoj prijavi kompanija “Temple’s glory” ukazuje da je presuda Vrhovnog suda donesena pod uticajem tadašnje izvršne vlasti i u roku u kome objektivno nije mogao kvalitetno ni da se prouči predmet, te da je taj nezakoniti uticaj vjerovatno izvršen preko tadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Medenica se nalazi u istražnom zatvoru zbog optužbi da je član kriminalne grupe koja je vršila nezakonit uticaj na pravosuđe, a da je naručene presude naplaćivao njen sin Miloš.

“Imajući u vidu aktuelne predmete koji su nedavno pokrenuti i koji ukazuju na osnovanu sumnju da su se presude Vrhovnog suda donosile pod nezakonitim uticajem, da je taj uticaj vršen preko nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice upravo na sudiju Branimira Femića, očekujemo da Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ispita na koji način se vršio nezakoniti uticaj i kako je za samo nekoliko dana donesena preinačujuća presuda u ovom predmetu, zbog čega “Temple’s glory 2.9” trpi značajne posljedice takvih odluka, čija se više decenija sticana imovina prinudno prodaje u postupku protivizvršenja. SDT bi moralo da ispita da li je nezakoniti uticaj na sudiju Femića i u ovom predmetu izvršen preko Vesne Medenice i da li se radilo o nekoj vrsti “ustaljene šeme” s unaprijed podijeljenim i dogovorenim ulogama u rješavanju određenih predmeta pod nezakonitim uticajem”, naveli su iz podgoričke kompanije.

Oni podsjećaju da je sudstvom 13 godina upravljala Medenica, kao i da je u toj poziciji bila zahvaljući prije svega podršci visokih funkcionera bivše izvršne vlasti i da je sudstvom i sudijama upravljala na krajnje autokratski način, kao i da je za treći neustavni mandat na poziciji predsjednice Vrhovnog suda predložena jednoglasno od strane svih sudija tog suda.

“Visoki funkcioneri bivše izvršne vlasti čijom voljom je isključivo Vesna Medenica bila u poziciji da autokratski upravlja sudstvom i kontroliše veliki broj sudija i utiče na njihovo napredovanje i položaj uopšte, upravo su uslovljeni od strane “Petrola” Ljubljana i “Petrol CG MNE” Podgorica da se donese presuda u nihovu korist. S obzirom na navedene veze koje je Vesna Medenica imala s bivšom izvršnom vlašću, čijom voljom je godinama kontrolisala pravosuđe, logično je zaključiti da taj uticaj nije vršen preko svakog sudije i da je upravo Vesna Medenica vršila nezakoniti uticaj i zloupotrebu ovlašćenja, te da je to radila uglavnom preko istih sudija, među kojima je i sudija Femić.

Simptomatično je da su brojni predmeti koji se pominju kao sporni i u kojima se sumnja da je presuda donesena pod nezakonitim uticajem, upravo završavali kod sudije Femića, pa se postavlja pitanje i načina dodjele predmeta u Vrhovnom sudu, posebno kod brojnih argumentovanih sumnji da se metod slučajne dodjele predmeta nije poštovao. Kako se više spornih predmeta dovodi u vezu sa sudijom Femićem, postoji osnovana sumnja da određeni predmeti koji su dodijeljeni u rad sudiji Femiću nijesu dodijeljeni metodom slučajne dodjele predmeta, već da su njemu dodjeljivani kako bi ih završio “na željeni način” i po određenom nalogu”, navode iz kompanije “Temple’s glory 2.9”.

SDT da ispita ko je iz Markovićeve Vlade bio blizak s “Petrolom”

Iz podgoričke kompanije “Temple’s glory 2.9” smatraju da bi sadašnje rukovodstvo SDT-a moralo hitno da preduzme radnje iz okvira svojih nadležnosti i da pokrene postupak bez obzira, odnosno tim prije što prijavljena kompanija i jedan broj prijavljenih dolaze iz EU.

”Zakon mora biti primijenjen na svakoga bez izuzetka, a način na koji je konkretni predmet riješen preko uticaja na izvršnu vlast svakako ne pripada vrijednostima za koje se zalaže EU, pa ni Slovenija kao njena članica. U tom smislu podsjećamo da se države članice Evropske unije koje se uspješno bore protiv korupcije unutar svojih granica, često suočavaju upravo s poteškoćama zbog postupanja svojih trgovačkih društava u inostranstvu, posebno u državama u kojima je korupcija česta pojava.

Državne institucije imaju priliku da na djelu pokažu konkretne korake u borbi protiv visoke korupcije, teških zloupotreba službenog položaja od strane državnih funkcionera i nosilaca pravosudnih funkcija, kao i nezakonitog uticaja politike na pravosuđe u državi čiji su cilj evropske integracije, a samim tim stroga i jednaka primjena zakona za sve, u skladu s EU pravosudnim standardima”, naveli su iz “Temple’s glory 2.9”.

”Vijesti” su i ranije objavljivale da je ova firma još krajem 2020. godine podnijela krivičnu prijavu SDT-u protiv “Petrol” Ljubljana, njene prethodne uprave, “Petrol Crna Gora MNE” i ostalih lica zbog brojnih teških krivičnih djela, između ostalih i za pranje novca, kao i za nezakoniti uticaj na sud, a na štetu društva “Temple’s glory 2.9”.

”Očekujemo da SDT u sadašnjem sastavu ispita sve okolnosti pod kojima je donesena presuda Vrhovnog suda, posebno ko je iz bivše izvršne vlasti, na koji način, iz kojih motiva i preko koga, izvršio direktni nezakoniti uticaj na Vrhovni sud Crne Gore”, navode iz podgoričke firme.

Od 2016. do pred kraj 2020. predsjednik Vlade bio je Duško Marković.

Bonus video: