Kredit iz Abu Dabi fonda za razvoj

Ministarstvo finansija platilo dospjele rate od 2,6 miliona dolara

Državna sekretarka Mila Kasalica objasnila da se u ime Vlade otvorio poseban devizni račun kod komercijalne banke za jednokratnu namjenu prenosa ovog novca

23507 pregleda 21 komentar(a)
Kasalica, Foto: Vlada Crne Gore
Kasalica, Foto: Vlada Crne Gore

Ministarstvo finansija uplatilo je danas 2,6 miliona dolara po osnovu dvije dospjele rate za kredit iz Abu Dabi fonda.

To je "Vijestima" saopštila državna sekretarka u ovom Vladinom resoru Mila Kasalica.

"U ime Vlade se otvorio poseban devizni račun kod komercijalne banke, koji bi imao jednokratnu namjenu, a s ciljem da se sredstva sa prelaznog računa banke prenesu na taj, a nakon toga transferišu Abu Dabi fondu po osnovu izmirenja obaveza za dva dospjela anuiteta po Ugovoru o kredita, zaključenim između Abu Dabi fonda i Investiciono-razvojnog fonda (IRF) . Nakon transfera sredstava na račun Abu Dabi fonda, račun se treba ugasiti. Ministarstvo finansija u ime Vlade je sprovelo navedene aktivnosti, slijedeći činjenicu da su se sredstva nalazila na računu ranijeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji je banka u međuvremenu ukinula u novembru 2021. godine. Stoga je bilo potrebno da se sredstva sa prelaznog računa banke preko namjenski otvorenog računa prenesu međunarodnom povjeriocu", objasnikla je Kasalica.

Prema njenim riječima, ovim transparentnim postupanjem se izbjegao rizik da se cjelokupan dug, u iznosu od oko 24 miliona dolara proglasi dospjelim i padne na teret budžeta države.

"Na ovaj način su se stekli uslovi da se pokrenu aktivnosti u realizaciji dopunskog zaključka Vlade o tome da u saradnji resornih ministarstava i IRF-a, trebaju da se pripreme predlozi na osnovu kojih bi se pravovremeno plaćanje povjeriocu uvelo u ugovorne odnose, a što će dodatno potvrditi reputaciju Crne Gore kod međunarodnih povjerilaca", kazala je Kasalica.