DF traži parlamentarnu istragu o Možuri

Anketni odbor da utvrdi da li su pojedinci iz vrha vlasti i neke firme postupali nezakonito i nanijeli štetu državi

8468 pregleda 10 komentar(a)
Možura, Foto: Vlada CG/Sasa Matic
Možura, Foto: Vlada CG/Sasa Matic

Poslanici DF-a traže da se pokrene parlamentarna istragu i formira Anketni odbor sa ciljem prikupljanja informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura u blizini Ulcinja na osnovu kojih Skupština može cijeniti da li je njihovim činjenjem ill nečinjenjem, povrijeđen javni interes i da li je kao posljedica toga nastupila šteta po građane i državnu imovinu.

Predlog DF-a u formi odluke je uvršten u dnevni red sjednice koja je u toku i o njemu bi trebalo da se rapravlja ove sedmice.

”Razlozi otvaranja parlamentarne istrage i obrazovanja odbora sadržani su u činjenici da se radi o jednoj velikoj međunarodnoj korupcionaškoj aferi čiji kraci vode do Crne Gore i posla u vezi sa davanjem u zakup, izgradnjom i radom vjetroelektrane na Možuri. Nažalost, kao žrtvu imamo novinarku sa Malte Dafnu Kaurana Galiciju koja je svojim životom platila zbog činjenica do kojih je dosila kao novinar istraživač, a čiji sin, istraživački novinar, Metju Kaurana Galicija je izjavio da je njegova majka u “vrijeme kada je ubijena, istraživala sve ljude koji su bill uključeni u ovaj dogovor u Crnoj Gori”. Vrh vlasti na Malti koji je zbog ove afere morao da podnese ostavku je u ovom poslu bio povezan sa određenim krugovima tadašnje vlasti u Crnoj Gori”, navode iz DF-a.

Kako su obrazložili, zato je prisutna osnovana sumnja da je rad nadležnih organa, pojedinaca iz vrha vlasti i nekih crnogorskih firmi bio protivzakonit, te da su država i građani kao poreski obveznici u ovom poslu, pretrpjeli visemilionsku štetu, a da Vlada i drugi nadležni organi nijesu preduzimali mjere, radnje i aktivnosti koji su po Ustavu i zakonu bill dužni preduzeti u zaštiti državne imovine, već naprotiv, sumnja se da su bill dio ovog koruptivnog posla.

”Odbor će u sprovođenju parlamentarne istrage zahtijevati da mu se dostave odgovarajuće odluke, ugovori, izvodi iz evidencija i drugi akti nadležnih državnih, lokalnih i drugih organa i subjekata koji se odnose na pitanja koja su predmet parlamentame istrage, kao i podatke o ponudama, uplatama, cijenama opreme i svim finansijskim transakcijama za šta odbor procijeni da je potrebno pribaviti radi neposrednog uvida u iste, a sa ciljem objektivnog sagledavanja i utvrđivanja istine na osnovu stvarnog činjeničnog stanja”, obrazložili su iz DF-a.

U predlogu odluke je navedeno da bi odbor imao mogućnost da sasluša sve osobe za koje procijeni da su im poznate činjenice u vezi pitanja Možure.

Cilj je i da odbor utvrdi eventualno postojanje političke odgovornosti konkretnih osoba, da pokrene kod nadležnih organa postupke eventualne krivično-pravne i građansko-pravne odgovornosti, kao i da pokrene postupke za poništenje ugovora i akata koji su donijeti na štetu Crne Gore i da nađe način za obeštećenje čime bi se otklonile ili makar smanjile štete koje su nastale kao posljedica tih akata i ugovora.

Rok za izvještaj četiri mjeseca uz mogućnost produženja

U predlogu Odluke je navedeno da bi odbor imao obavezu da pripremi izvještaj o istrazi u roku od 120 dana (četiri mjeseca) od dana stupanja na snagu odluke.

”Ako se ukaže potreba zbog obimnosti posla za produženjem roka odbor može donijeti odluku o produženju roka, ne dužem od 15 dana. Odbor je dužan da najkasnije za 15 dana od dana zakijučenja parlamentarne istrage pripremi i dostavi Skupštini izveštaj na usvajanje”, predlog je DF-a.