finansijski plan preduzeća utvrđen na sjednici vlade

Agencija za civilno vazduhoplovstvo planira plus od 647.000 eura

U strukturi prihoda najviše se u iznosu od 3,8 miliona eura očekuje od rutnih naknada, odnosno od usluge koju korisnici plaćaju ACV za ustupanje vazdušnog prostora (prelet aviona)

9149 pregleda 5 komentar(a)
Planirani prihodi su projektovani na gotovo pet miliona, Foto: BORIS PEJOVIC
Planirani prihodi su projektovani na gotovo pet miliona, Foto: BORIS PEJOVIC

Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV) planira da ove godine profitira 647 hiljada eura, pokazuje finansijski plan ovog preduzeća, koji je Vlada utvrdila na sjednici 18. jula.

Planirani prihodi su projektovani na gotovo pet miliona i veći su za 43 odsto u odnosu na godinu ranije, dok su planirani rashodi od 4,35 miliona 24 odsto veći nego 2021. godine.

U strukturi prihoda najviše se u iznosu od 3,8 miliona eura očekuje od rutnih naknada, odnosno od usluge koju korisnici plaćaju ACV za ustupanje vazdušnog prostora (prelet aviona).

Dodatnih 220 hiljada se očekuje od terminalnih naknade. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) ustupa 10 odsto ovih prihoda ACV, a koji se naplaćuju avio-kompanijama koje koriste podgorički i tivatski aerodrom.

Ostali prihodi od 951.300 eura su planirani iz domaćih izvora, odnosno od naknada koje plaćaju putnici u odlasku.

Iz Agencije napominju da se dominantno finansiraju iz međunarodnih izvora treba korigovati, a insistiraju da se dugoročno mora povećati učešće prihoda iz domaćih izvora.

”Treba napomenuti da su sve zemlje u regionu propisale i realizovale ovakav način finansiranja vazduhoplovnih vlasti”, navode iz ACV.

Kada su u pitanju rashodi, planiran je trošak od 2,05 miliona za plate i naknade 60 zaposlenih, dok će naknade Savjetu biti 100 hiljada. Na službena putovanja otići će 175 hiljada, od čega za dnevnice 62 hiljade. ACV godišnje će platiti 405 hiljada eura na troškove članarina međunarodnim organizacijama i 742 hiljade za traganje i spašavanje (SAR).

”Bitno je istaći da je katastrofa koja je zadesila vazdušni saobraćaj u vrijeme zdravstvene kovid krize, ima evidentne posljedice i da će za njihovu sanaciju trebati nekoliko godina. Sve avio-kompanije su ostvarile velike gubitke, a mnoge su i bankrotirale. Slična je situacija i sa aerodromima, koji su takođe u finansijskim gubicima, kao i provajderi vazduhoplovnih usluga (kontrole letjenja) i vazduhoplovne vlasti. Radi finansiranja svi oni su bili prinuđeni da uzmu kreditna zaduženja, uključujući i finansijsku najmoćniju evropsku instituciju Eurocontrola, koji je uzeo kredit kod konzorcijuma evropskih banaka. I ACV je još od prvog kvartala 2020. godine ozbiljno finanjski pogođena ogromnim i iznenadnim padom vazdušnog saobraćaja”, piše u izvještaju.

Navode da je sve to uticalo na smanjenje (u jednom trenutku čak i potpunu obustavu) svih prihoda i negativan finansijski rezultat poslovanja u 2020. godini.

”Samo zahvaljujući određenim sredstvima neutralnih rezervi akumuliranih ranijih godina, koje je sačuvala zahvaljujući domaćem poslovanju, Agencija je uspjela da obezbijedi finansijsku likvidnost i finansiranje osnovnih zakonskih funkcija u očuvanju bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva. U skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima, ova sredstva se evidentiraju u finansijskim izveštajima kao sredstva rezervisana za buduće rashode. U skladu sa preporukama Ministarstva finansija i Savjeta Agencije, sredstva su fiksirana kod tri poslovne banke, na osnovu postupka prikupljanja ponuda svih poslovnih banaka u Crnoj Gori”, piše u finansijskom planu.

Kazali su da su 2020. godine u saradnji sa Eurocontrolom, iz već pomenutog kredita, koji su uzeli od konzorcijuma evropskih banaka, pod istim uslovima, zadužili dio tog kredita u iznosu od 565.634 eura uz kamatu od 1,5 odsto. Obaveze Agencije po ovom kreditu za 2022. godinu su 98.857 eura.

”Agencija će se, kao i prethodnih godina, prilikom realizacije finansijskog plana za 2022. godinu dominantno rukovoditi principima racionalnosti i poslovanja domaćinstava, posebno kada se uzimaju u obzir troškovi. To znači da će se i tokom 2022. godine stalno pratiti finansijska situacija i da će, ukoliko se ukaže potreba, doći do dodatnog ograničenja troškova, do nivoa koji ne sme da ugrozi obavljanje zakonskih funkcija Agencije, odnosno bezbjednost i sigurnosti vazdušnog saobraćaja”, zaključili su iz ACV.