Kako je Žugić dijelio novac penzionera

Tužilaštvo radilo po prijavi o zloupotrebama novca za udruženja penzionera i naplaćivanja članarina od 2004. do 2010.

50053 pregleda 27 komentar(a)
Postupao po zahtjevima Saveza penzionera o uplatama  novca bez pravnog osnova: Žugić, Foto: Boris Pejović
Postupao po zahtjevima Saveza penzionera o uplatama novca bez pravnog osnova: Žugić, Foto: Boris Pejović

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić bio je predmet provjera Specijalnog državnog tužilaštva 2018. godine povodom prijave o zloupotrebama novca za udruženja penzionera i naplaćivanja članarina u periodu od 2004. do 2010. godine kada je bio direktor Fonda PIO, saznaju “Vijesti”.

Prema dokumentaciji koju imaju “Vijesti”, penzionerima je odbijano od penzije za članarinu Savezu penzionera do 2009. godine bez ikakavog sporazuma između Fonda PIO i Saveza penzionera, a tek 24. avgusta 2009. godine su tadašnji predsjednik Saveza Veljko Golubovića i direktor Fonda Žugić potpisali Sporazum. Međutim, na taj Sporazum nikada nije stavljen pečat Fonda PIO niti je on zaveden u toj instituciji.

S obzirom na to da Savez nije dostavljao spisak članova, članarina se odbijala od svih penzionera, a izuzeti bi naknadno bili samo oni koji bi slali Fondu PIO takav zahtjev i dokazivali da nisu članovi. Tu proceduru je uradio vrlo mali broj penzionera.

Predsjednik države Milo Đukanović predložio je Skupštini da ponovo izabere Žugića za guvernera.

Prema ovim podacima, Savez penzionera i njegova udruženja su u proteklih 18 godina od članarine dobili osam miliona eura, od čega je oko tri miliona eura podijeljeno kao pomoć penzionerima a većinu preostalog iznosa je rukovodstvo Saveza i Udruženja trošilo na svoj rad.

Tužilaštvo 2018. tražilo Žugićev Sporazum

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je na osnovu prijave pokrenulo izviđaj. U martu 2018. godine specijalni državni tužilac Lidija Mitrović šalje zahtjev tadašnjem direktoru Fonda PIO Dušanu Peroviću, sada osumnjičenom bivšem članu borda “Plantaža” u slučaju “Briketi”, da joj shodno Zakonu o krivičnom postpuktu dostavi traženu dokumentaciju.

Mitrović je tražila da joj se dostave podaci ko je vršio obustavu i obračun članarine penzionerima prije potpisivanja sporazuma, kao i podatke o članovima Saveza sa imenom i prezimenom i jedinstvenim matičnim brojem penzionera “koje je Savez penzionera predao Fondu PIO radi vršenja svakomjesečnog obračuna članarine”.

Specijalna tužiteljka u zahtjevu napominje Peroviću da joj nije dostavio sve ranije tražene odluke kojim je uplaćivan novac Savezu penzionera i Udruženju penzionera Podgorice, pa moli da joj se i to dostavi.

Penzioneri koji su podnosili te prijave tužilaštvu još čekaju na rezultat istrge tužilaštva.

Savez nije dostavljao spisak članova

Prema i ovom sporazumu, Savez penzionera je bio obavezan da Fondu PIO dostavlja spisak članova da bi se samo njima odbijala članarina, međutim to se nije dešavalo. I prije i poslije sporazuma novac je od penzija za članarinu odbijala Stručna služba Fonda PIO i uplaćivala Savezu penzionera, čije je rukovodstvo dalje raspolagao ovim novcem i raspoređivalo njegovu potrošnju.

Savez penzionera dobio milione bez pravno valjane dokumentacije: Fond PIO
Savez penzionera dobio milione bez pravno valjane dokumentacije: Fond PIOfoto: Luka Zekovic

Do 2009. godine mjesečna članarina za penzionera sa primanjima ispod 200 eura iznosila je 20 centi, a za one preko tog iznosa 30 centi. U toj godini članarine su povećane na 40 i 60 centi. Međutim, s obzirom na broj penzionera koji je tih godina prosječno bilo oko 110 hiljada, riječ je o ozbiljnim sumama koje je ova nevladina organizacija dobijala.

I prije sporazuma Savez je dostavljao Fondu PIO svoje odluke o visini članarine, a direktor i Stručna služba Fonda su po njima postupali. U odluci iz 2005. godine se navodi da se ovaj novac odbija na osnovu saglasnosti Upravnog odbora Fonda PIO, kao i da svaki penzioner ima pravo da bude član organizacije s tim da plaća mjesečnu članarinu. Istim dopisom se od Fonda traži da ih obavijesti o broju penzionera po opštinama, kojima su skinuli članarinu, što je dokaz da oni Fondu nisu slali spisak članova.

”Novim penzionerima odmah odbiti članarinu”

Iz dopisa Saveza penzionera direktoru Fonda PIO Žugiću od marta 2010. godine, se vidi da Savez penzionera, kako je navedeno prema “ranijem dogovoru sa Vama” - Žugićem, traži da se svim novim penzionerima odmah odbija za članarinu bez obzira da li su se učlanili.

”U posljednjih nekoliko mjeseci uočeno je značajno smanjenje broja penzionera kojima se od penzije odbija članarina u svim opštinama. Opštinska udruženja koja vode evidenciju članstva nemaju informaciju da je neko od penzionera odustao od članstva. Molim da stručna služba Fonda PIO svim novim penzionerima, ukoliko se izričito ne izjasne da ne žele da budu članovi penzionerske organizacije, odbija članarinu. Penzioneri sadašnji članovi koji hoće da izađu iz članstva treba da upute opštinskom udruženju kako bi vratili člansku knjižicu i bili iščlanjeni iz evidencije. Ovo je zahtjev svih opštinskih udruženja, kojeg podržava ovaj Savez, a jedan od ranijih dogovora sa Vama”, navedeno je u dopisu Žugiću.

Ovaj dopis dokazuje da Savez spiskove članova nije dostavljao Fondu ni nakon potpisivanja Sporazuma, kao i da su se penzioneri sami obraćali Fondu ako ne žele da im se penzija umanjuje za članarinu. Dakle, umjesto da Savez penzionera dokazuje ko su njihovi članovi kako bi se samo njima odbila članarina, odbijana je po automatizmu, a penzioneri koji ne žele morali su da dokazuju da nisu članovi organizacije.

Rukovodstvu više novca, nego što su dijelili za pomoć

Prema aktu Saveza penzionera, novac od članarine se dijelio tako da je 10 odsto išlo Savezu penzionera za redovnu djelatnost, od koje je rukovodtsvo sebi isplaćivalo i naknade, finansiralo rad kancelarije, službenih automobila, dnevnica... Ova suma iznosila je oko 50 do 60 hiljada eura godišnje.

Opštinska udruženja dobijala su 45 odsto članarine sa svoj rad, koje su takođe trošile na rad kancelarija, svoje naknade... To je oko 250 hiljada eura godišnje.

Od članarine 35 odsto je išlo na pomoć ugroženim penzionerima - oko 200 hiljada eura godišnje. U ovim slučajevima otkrivene su brojne zloupotrebe.

Crnogorskom sportsko-rekreativnom društvu “Veterani” išlo je sedam odsto od članarine (40 hiljada eura godišnje), a Komisiji za kulturu i stvaralaštvo penzionera tri odsto (17 hiljada eura godišnje).

Upravni odbor Saveza je imao pravo da vrši izmjene ovih procenata.