Savez penzionera napustilo još 750 članova i pristupilo Pokretu penzionera

Pokret traži da Fond PIO prestane da po automatizmu naplaćuje članarinu za Savez penzionera, već da se ta praksa prekine a penzioneri sami odluče da li će i kome plaćati članarinu

22253 pregleda 6 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Savez penzionera do sada je napustilo više od 750 dosadašnjih članova koji su pristupili novoosnovanom Pokretu penzionera i predali su Fondu PIO zahtjeve da prestane da im se obračunava članarina za Savez penzionera, saopšteno je iz Pokreta penzionera.

Pokret penzionera je do sada formirao tri opštinska odbora u Bijelom Polju, Nikšiću i Rožajama, uskoro će se, kako su najavili, osnivačke skupštine odbora održati u Podgorici, Beranama, Pljevljima i drugim opštinama.

"Za kratko vrijeme od upisa Pokreta u registar NVO u Ministarstvu javne uprave interesovanje penzionera za učlanjenje u našu organizaciju iz dana u dan je sve veće. Do sada je pristupnice potpisalo blizu hiljadu penzionera čime su na dobrovoljnoj osnovi stekli status člana Pokreta. Oko 750 pristupnica, sa svojeručnim potpisom i osnovnim podacima penzionera, dostavljeno je Fondu PIO Crne Gore, čime prestaje njihovo članstvo u Savezu udruženja penzionera Crne Gore, a time i obaveza plaćanja članarine ovoj organizaciji", saopšteno je iz Pokreta nakon sjednice izvršnog odbora.

Oni smatraju da je jedini vid legitimnog učlanjenja u penzionersku organizaciju zasnovan na dobrovoljnoj iskazanoj volji koja se potvrđuje potpisivanjem odgovarajućeg dokumenta – izjave i pristupnice.

"Sve drugo je neregularno i nezakonito. Stoga, treba raskinuti sa neprihvatljivom praksom da se status člana Saveza udruženja penzionera Crne Gore stiče po automatizmu, na način što se penzioneru odmah po penzionisanju odbija članarina u korist ove organizacije, bez njegovog znanja i saglasnosti date u pisanoj formi. Na osnovu naših saznanja u Fondu PIO ne posjeduju bilo kakav validan dokument na osnovu kojega se penzionerima od penzija izdvaja članarina, osim Sporazuma koji je zaključen sa Savezom udruženja penzionera, čija valjanost je upitna i sporna. Ovaj dokument nije ovjeren niti unesen u djelovodnik Fonda. Razmotrićemo sve aspekte ove godinama prisutne prakse i utvrditi da li je ona regularna i na zakonu zasnovana. Ako se pokaže da nije, nego da se radi nezakonito pokrenućemo pitanje odgovornosti i Saveza udruženja penzionera i Fonda PIO, uključujući i krivičnu, kako bi se stvorili jednaki uslovi za sve. Pri postojećem stanju stvari najlogičnije bi bilo obustaviti naplatu članarine za sve penzionere koji nijesu svojm potpisom dali saglasnost na članstvo u Savez udruženja penzionera Crne Gore. Na tom zahtjevu ćemo insistirati kod Fonda PIO", navedeno je u saopštenju Pokreta.

Izvršni odbor dao je bezrezervnu podršku organima i institucijama na nivou države i lokalnim samoupravama naporima koje treba preduzeti da bi se nastavilo sa rješavanjem stambenih potreba penzionera.

"Istovremeno, odlučno ćemo se suprotstaviti nastojanjima da se organizovanje i fininsiranje gradnje stanova prepusti Savezu udruženja penzionera i Udruženjima penzionera u opštinama, što je do sada bio slučaj. Ovakav stav zasnivamo na saznanjima da Savez kao i udruženja u njegovom sastavu nijesu registrovani za obavljanje privrednih djelatnosti. Osim toga, neopohodno je stati na put svim mogućim zloupotrebama u radu pojedinih opštinskih udruženja, prije svega finansijske prirode kao i pri raspodjeli stanova na koje je ukazano u obimnoj dokumentaciji koju je sačinila Komisija formirana od strane Fonda PIO. Dalja aktivnost na rješavanju stanbenih poterba penzionera jeste jedno od pitanja od najvećeg značaja za penzionere i zato ona mora biti vođena odgovorno, stručno i pravedno kako ne bi izgubila svoj humani karakter. U tom smislu kao rješenje vidimo inicijativu da se formira zadruga koja bi preuzela sve ingerencije na planu organizacije i finansiranja izgradnje stanova za penzionere po povoljnim uslovima kao i dodjelu odnosno njihovu raspodjelu", navedeno je u saopštenju.

U dijelu tekućih obaveza Pokret je prema nadležnim institucijama – Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ministarstvu zdravlja i Fonda PIO, preduzeo korake u cilju pronalaženja rješenja kojim bi se obezbijedio besplatan ogrijev za najsiromašnije penzionere i subvencije za struju, ljekove i slično.

Bonus video: