Ski centri u Mojkovcu, Bijelom Polju i Rožajama: Izgradnja žičara pri kraju, fale put, struja, voda...

U izvještaju Skijališta piše i da su prethodne ljetnje sezone obilazili ova gradilišta i da je opšte zapažanje bilo da se, osim radova na izgradnji žičare i skijaških staza, ostali radovi izvode nedovoljno brzo ili se opšte ne izvode

14503 pregleda 15 komentar(a)
Još malo ostalo do završetka izgradnje žičara (ilustracija), Foto: Skijališta CG
Još malo ostalo do završetka izgradnje žičara (ilustracija), Foto: Skijališta CG

Kapitalni projekti izgradnje tri skijališta na sjeveru Crne Gore realizuju se usporenom dinamikom, rečeno je “Vijestima” u Upravi za kapitalne projekte, iz koje nijesu mogli da preciziraju kada će biti kompletno otvoreni ski-centri: Žarski u Mojkovcu, Cmiljača u Bijelom Polju i Hajla u Rožajama.

Prema informacijama dostavljenim iz Uprave, izgradnja žičara na pomenutim lokalitetima je pri kraju, ali postoje određeni problemi u obezbijeđivanju putne i elektroenergetske infrastrukture do skijališta i vodosnabdijevanja.

U izvještaju Skijališta Crne Gore za 2022. navedeno je da planiraju da ove ili na početku sljedeće godine otvore ove ski-centre, kojima bi nakon toga i upravljalo ovo državno preduzeće. Iz tog preduzeća su ocijenili da je neophodno završiti izgradnju puta do skijališta, parkinge, elektroenergetsku i vodovodnu infrastruktruru,...

U izvještaju Skijališta piše i da su prethodne ljetnje sezone obilazili ova gradilišta i da je opšte zapažanje bilo da se, osim radova na izgradnji žičare i skijaških staza, ostali radovi izvode nedovoljno brzo ili se opšte ne izvode. Smatraju da je potrebno u dogovoru sa Upravom za kapitalne projekte i Ministarstvom ekonomskog razvoja (MER) izvršiti pritisak na izvođače radove da dostave nove dinamičke planove za svaki pojedinačni projekat da bi se mogli odrediti novi rokovi završetka projekata i puštanja u rad.

”Vijesti” su pitale Upravu za kapitalne projekte i MER da li se kasni sa završetkom radova, ako kasni zbog čega, te da li je pokrenuta procedura kažnjavanja izvođača zbog neopravdanih kašnjenja.

”Usljed pojave pandemije izazavane COVID-om došlo je do globalnog poremećaja funkcionisanja tržišta radne snage i građevinskog materijala koje je usporilo dinamiku realizacije projekata. Takođe krajem 2021. godine došlo je i do značajnog rasta cijena u sektoru građevinarstva zbog kojih se veći dio izvođača obratio sa zahtjevima za povećanje ugovorenih cijena radova. Usljed svega navedenog kapitalni projekti se realizuju usporenom dinamikom. Na državnom nivou se sprovode aktivnosti na prevazilaženju ove problematike koja će omogućiti nastavak i završetak svih započetih projekata”, kazali su iz Uprave za kapitalne projekte.

Iz MER-a su odgovorili da je za na navedena pitanja nadležna pomenuta Uprava.

Upitani kada će ova skijališta biti okvirno otvorena, iz Uprave za kapitalne projekte su kazali da je završetak izgradnje uslovljen kompleksnošću projekata, rješavanjem problematike navedene u prethodnom odgovoru, kao i koordinacijom institucija (resorna ministarstva, opštine, CEDIS...) koje su uključene u realizaciju.

Žičarom na Cmiljači se ne vozite već od jula 2020.

Na ski-centru na lokalitetu Cmiljača u Bijelom Polju predviđena je izgradnja jedne žičare i tri kilometra ski-staza. Ovaj projekat je započet za vrijeme Vlade Duška Markovića.

Krajem oktobra 2019. godine je iz Vlade saopšteno da projekat napreduje, te da se gradi žičara po najvišim standardima.

”Nad ovim predjelima ćete se voziti već od jula 2020”, saopšteno je iz tadašnje Vlade. Marković je kazao da će ovo buduće skijalište i kompleks turističkih centara na Bjelasici u cjelini biti od sezone 2020/2021, da će to biti “novi zamajac ekonomiji”, te da će donijeti nova radna mjesta.

Iz Uprave za kapitalne projekte kazali da je u maju 2018. godine zaključen ugovor sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova “Novi Volvox” na iznos od gotovo osam miliona.

”U okviru ugovorenih aktivnosti do danas je realizovano oko 95 odsto vrijednosti ugovora. Gradilište je konzervirano. Problematika na realizaciji projekta odnosi se na obazbjeđenje elektroenergetske infrastrukture”, poručili su Uprave i dodali da je kapacitet žičare 2.600 skijaša po satu.

Kada je u pitanju putna infrastruktura, kazali su da su u prethodnom periodu izvođeni radovi na proboju puta Ravna rijeka - Jasikovac - Cmiljača. Objašnjavaju da je tokom izvođenja radova došlo do potrebe za izmjenama i dopunama projektne dokumentacije usljed pojave klizišta i nestabilnih kosina za čiju sanaciju je bilo potrebno uraditi dodatnu dokumentaciju i obezbijediti dodatni novac.

”Radovi na izgradnji puta su obustavljeni dok se ne obezbijedi sva potrebna tehnička dokumentacija”.

Na lokalitetu je završena izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV kao dijela elektroenergetske infrastrukture za napajanje ski-centara Cmiljača i Žarski, a iz Uprave navode da je za funkcionisanje trafostanice i izgrađene žičare neophodno izgraditi 35 kV dalekovoda Ribarevine-Cmiljača, te da su u toku aktivnosti na nastavku realizacije projekata.

Što se tiče vodosnabdijevanja poručili su da je zaključen ugovor sa izvođačem radova “Indel inženjering” iz Podgorice, ali da on do danas nije uveden u posao zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje.

Problemi sa eksproprijacijom koče projekat na Žarskom

Iz Uprave za kapitalne projekte kažu da je do sada realizovano oko 80 odsto vrijednosti ugovora kada je u pitanju izgradnja šestosjedne žičare na ski-centru Žarski u Mojkovcu. Izvođač radova je takođe “Novi Volvox”, sa kojim je u martu 2019. zaključen ugovor vrijedan 8,99 miliona.

”Problematika na realizaciji projekta odnosi se na kašnjenje u postupku eksproprijacije, koje je u nadležnosti resornih ministarstava koja sprovode aktivnosti na rješavanju ovog problema, kao i na obezbjeđivanju elektroenergetske infrastrukture”.

Iz Uprave su kazali i da je oko 80 odsto vrijednosti ugovora realizovano kada je u pitanju izgradnja oko 9,5 kilometara ski-staza uz žičaru. Sa kompanijom “Gradnja inženjering” je u junu 2019. godine zaključen ugovor za taj posao vrijedan 1,89 miliona, a problemi se takođe odnose na kašnjenje u postupku eksproprijacije.

Zbog problema sa eksproprijacijom i tehničkom dokumentacijom obustavljena je izgradnja puta do ovog skijališta, a iz Uprave za kapitalne projekte poručuju da je to u nadležnosti Opštine Mojkovac.

Dodaju da će napajanje strujom ovog ski-centra biti obezbijeđeno kroz napajanje susjednog ski-centra Cmiljača, dok je u toku izrada hidroetehničke studije za vodosnabdijevanje.

Iz budžeta za ovu godinu 5,7 miliona eura

Iz Uprave za kapitalne projekte su poručili da je rebalansom za ovu godinu opredijeljeno zbirno 5,7 miliona eura za izgradnju skijališta.

Od toga za Žarski u Mojkovcu 1,98 miliona, za Cmiljaču u Bijelom Polji 1,32 miliona i na Hajli u Rožajama 2,41 milion eura.

Do Hajle postavljen asfalt

Za lokalitet Hajla u Rožajama je u julu 2019. godine zaključen ugovor o izgradnji žičare od 8,99 miliona sa sarajevskom kompanijom “Strucon”. Iz Uprave poručuju da je do danas realizovano oko 85 odsto vrijednosti tog ugovora, dok se problematika na realizaciji projekta odnosi na obezbjeđavanju elektroenergetske infrastrukture.

Saopštili su da je u prethodnom periodu završen veći dio radova na putu Rožaje - Štedim, te da je i postavljenn prvi sloj asfalta.

”Uprava za kapitalne projekte je u saradnji sa CEDIS-om i Ministarstvom kapitalnih investicija pokrenula aktivnosti na izradi tenderske dokumentacije za izgradnju elektroenergetske infrastrukture za napajanje ski-centra ‘Hajla’ “, kazali su iz Uprave i dodali da je u toku i izrada hidrotehničke studije.

Kapacitet žičare je 2.600 skijaša na sat, a predviđeno je da skijalište ima oko devet kilometara staza.