Rudnik uglja Pljevlja u plusu 4,6 miliona eura

Državna firma za prvih devet mjeseci 2022. godine ostvarila za 1,04 miliona eura bolji rezultat nego lani

17125 pregleda 3 komentar(a)
Manje isporučena količina uglja uticala na još bolji rezultat: Rudnik uglja, Foto: Boris Pejovic
Manje isporučena količina uglja uticala na još bolji rezultat: Rudnik uglja, Foto: Boris Pejovic

Rudnik uglja Pljevlja (RUP) ostvario je za prvih devet mjeseci ove godine dobit od 4,63 miliona eura, pokazuje finansijski rezultati te kompanije, objavljeni na Montenegro berzi.

To je za 1,04 miliona eura bolji rezultat nego prethodne godine, ali i za 2,2 miliona eura manji profit nego 2019. godine u istom posmatranom periodu.

Sa tim profitom kompanija na kraju septembra ima neraspoređenu dobit od preko 20 miliona eura.

Izvršni direktor kompanije je Milan Lekić, dok je predsjednik odbora direktora Dušan Janjušević. RUP je dio državne EPCG grupe.

Prihodi RUP-a su za ovu godinu iznosili 36,74 miliona eura i veći su za skoro devet miliona nego lani. Oni su veći i za petinu u odnosu na 2019. godinu, ali je došlo i do značajnog porasta rashoda.

Za devet mjeseci ove godine troškovi su bili skoro 32 miliona. Od toga je na plate i naknade izdvojeno 13,11 miliona, a ostatak se odnosi na nabavnu vrijednost robe, amortizaciju, rezervisanja...

U odnosu na prošlu godinu izdaci za zarade i troškovi poslovanja su veći 30 odsto, a u odnosu na 2019. godinu za 58 odsto.

Iz menadžmenta kompanije navode da je i pored manje isporučene količine uglja Termoelektrani (TE) u Pljevljima povećana prodaja na tržištu široke potrošnje uticala da su ostvareni ukupni prihodi 18,3 odsto veći od plana, dok su troškovi 4,9 odsto veći od projektovanih.

Oni objašnjavaju da je u trećem kvartalu (jul - septembar) ove godine na poslovni ambijent RUP-a uticala situacija sa globalnog nivoa i to na otežanu nabavku energenata i materijala i na kvalitet rezervnih djelova rudarske mehanizacije koji nije bio na zadovoljavajućem nivou, a samim tim i na raspoloživost iste.

Poručuju da u prilog tome ide i činjenica da je duži vremenski period bio onemogućen (zbog bezbjednosti) pristup portalu javnih nabavki, što se sve zajedno odrazilo na otežano odvijanje proizvodnog procesa.

Naglašavaju, da se u drugom kvartalu (april - jun), zbog prolongiranog remonta TE isporuka uglja za njene potrebe nije odvijala planiranom dinamikom, što je uticalo na rezultat.

”Ali, izuzetnim naporom i dobro osmišljenom poslovnom politikom može se sa pravom konstatovati da su za prva tri kvartala 2022. godine postignuti zadovoljavajući proizvodni rezultati i na uglju i otkrivci. To treba posebno istaći sa stanovišta isporuke uglja za široku potrošnju, jer je trend rasta iz 2020, 2021. godine, i dva kvartala 2022. godine, nastavljen i u trećem kvartalu tekuće godine, što će biti cilj i u narednom periodu”, poručuju iz menadžmenta.

Ističu da će realizacija nabavke, pokrenute u prethodnom periodu, i uključivanjem u eksploataciju ključne rudarske mehanizacije, omogućiti ostvarivanju planskih zadataka uz maksimalno angažovanje svih zaposlenih u kompaniji.

Proizvodnja uglja veća od planirane za ovu godinu

Prema podacima RUP-a za devet mjeseci proizvedeno je ukupno 1.179.629 tona uglja, što je za 4,4 odsto više od planiranog i za 17,8 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

”Isporuka uglja za potrebe TE je iznosila 990.073,94 tone i realizovana je u obimu 4,8 odsto manjem od plana, a 11,7 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. Isporučeni ugalj (9.952 kJ/kg) je za osam odsto iznad u odnosu na ugovoreni kvalitet od 9.211 kJ/kg, a na nivou prosječnog kvaliteta u poređenju sa posmatranim periodom prethodne godine. Za potrebe široke potrošnje za devet mjeseci ove godine plasirano je ukupno 189.556 tona uglja, što je za čak 110,6 odsto više od planiranih 90.000 tona, a za 65,2 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine”, naveli su u kompaniji.

Povoljne vremenske prilike i uvođenje u posao dijela nove mehanizacije su omogućili da, kako kažu u kompaniji, rezultati na otkrivci dostignu 6.067.561 metar kubni čvrste mase i budu za 20,7 odsto bolji u odnosu na isti period 2021. godine, a za 4,9 odsto manji u odnosu na plan.

Bonus video: