Ibrahimoviću preča politika od struke

Ministarstvo kapitalnih investicija raspisalo je prošle nedjelje tri oglasa za zapošljavanje na radnim mjestima u tom resoru u domenu pomorstva za koja se ne traži adekvatna školska sprema. Ovaj resor nije odgovorio na pitanje “Vijesti” povodom te kadrovske poltike

47199 pregleda 89 komentar(a)
Postupanjem ponižava pomorsku struku: Ervin Ibrahimović, Foto: Vlada crne gore
Postupanjem ponižava pomorsku struku: Ervin Ibrahimović, Foto: Vlada crne gore

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) raspisalo je prošle nedelje tri oglasa za zapošljavanje na radnim mjestima u tom resoru, u domenu pomorstva za koja se ne traži adekvatna školska sprema.

Riječ je o dva nova radna mjesta u Lučkoj kapetaniji u Baru na poziciji samostalni savjetnik/ca III, kao i o radnom mjestu za inspektor/ka III za sigurnost plovidbe u Direktoratu za inspekcijske poslove (Direkciji za inspekcijski nadzor u pomorskom saobraćaju i unutrašnjoj plovidbi)

Iako su dva nova radna mjesta u sektoru za prihvat i otpremu brodova Lučke kapetanije u Baru što podrazumijeva da izvršioci moraju imati adekvatno znanje engleskog jezika koji je službeni jezik u svjeskom pomorstvu jer će prirodom posla, svakodnevno komunicirati sa agentima i zapovjednicima brodova koji uplovljavaju i isplovljavaju iz Luke Bar i akvatorijuma u nadležnosti barske Lučke kapetanije, u propozicijama javnog oglasa, MKI od kandidata uopšte ne traži nikakvo poznavanje engleskog jezik. Uz to, od kandidata se traži da što se informatičke pismenosti tiče, oni poznaju samo rad u word programu za pisanje dokumenata, traži se položen stručni ispit za rad u državnim organima, najmanje godina radnog iskustva, te fakultetska diploma (VII-1 stepen stručnosti) koja uopšte ne mora biti iz pomorske struke.

Prema oglasu MKI koje vodi ministar Ervin Ibrahimović (BS) dovoljna je bilo koja fakultetska diplomu “iz oblasti društvenih nauka, tehnološko-tehnoloških nauka ili iz oblasti prirodnih nauka.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, novotvorena radna mjesta namijenjena su za funkcionere i članove barskog opštinskog odbora BS-a Seheru Kalender i Ilhana Hasovića.

Kalender
Kalenderfoto: Bošnjačka stranka

Iz MKI nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” u vezi sa ovim oglasom, kao ni na traženje da potvrde ili demantjuju da je jedno novootvoreno mjesto namijenjeno za Seheru Kalender koju je Vlada nedavno na predlog Ibrahimovića imenovala za članicu Odbora direktora brodarske kompanije Barska plovidba.

Pitanje za ovaj resor je bilo kako zamišljaju da osobe koje ne poznaju engleski jezik, niti MKI od njih to traži, ubuduće tokom obavljanja svojih radnih dužnosti, komuniciraju sa stranim trgovačkim ili ratnim brodovima, odnosno jahtama koje dolaze u akvatorijum pod nadležnošću Lučke kapetanije Bar.

Izvor “Vijesti” iz sektora pomorstva koji je upućen u detalje ovog oglasa, ocijenio je da je neshvatljivo, ali i za pomorsku struku ponižavajuće raditi ovako nešto - dovesti u Lučku kapeteniju ljude koji nemaju adekvatnu stručnost, a još i više od toga, uopšte ne tražiti da oni poznaju engleski jezik koji je službeni jezik u svjetskom pomorstvu.

”U Luku Bar dolaze NATO ratni brodovi, to je trgovačka luka u koju godišnje uplovi i iz nje isplovi više stotina trgovačkih brodova koji svi u tim slučajevima prvo i posljednje komuniciraju upravo sa Lučkom kapetanijom u kojoj se izdaju i vinjete za plovidbu našim vodama stranim jahtama kojih je godišnje u zoni odgovornosti Lučke kapetanije više od hiljadu. Lučka kapetanija je podcentar službi traganja i spasavanja na moru, zaštite mora od zagađenja, a sve to podrazumijeva da zaposleni moraju imati adekvatnu stručnost i poznavanje engleskog jezika najmanje na B1 nivou, što se jednostvano, podrazumijeva. U suprotnom, osim što se narušava ugled države, jer strani brodovi treba da komuniciraju sa crnogorskim državnim službenicima koji ne znaju engleski jezik, ovakvim propozicijama javnog oglasa kojeg je raspisalo MKI, urušavaju se svi nacionalni planovi za hitna reagovanja u slučaju vanrednih situacija na moru, kao i još mnogo toga”, kazao je izvor “Vijesti”.

Po njemu, ako ovaj javni oglas prođe i budu primljeni kanidati iz redova BS-a za koje je ovaj oglas, prema nezvaničnim informacijama i “nacrtan”, MKI će morati da otvori još najmanje dva radna mjesta u Lučkoj kapetaniji za prevodioce za engleski jezik koji će novoprimljene samostalne savjetnike III u sektoru za prijem i otpremu brodova, morati da prate i podržavaju u svakodnevnom obavljanju njihovog posla.

MKI je prošle nedjelje raspisalo oglas za popunu radnog mjesta u tom resoru za inspektor/ka III za sigurnost plovidbe u Direkciji za inspekcijski nadzor u pomorskom saobraćaju i unutrašnjoj plovidbi, Direktorat za inspekcijske poslove. Od kandidata kojeg, shodno propisima, postavlja starješina džavnog organa na period od pet godin ne traži se poznavanje engeskog jezika. Potrebno mu je poznavanje rada u word pogramu, položen stručni ispit za rad u državnim organima i najmanje jedna godina radnog iskustva. Što se stručnosti tiče budući inspektor sigurnosti plovidbe uopšte ne mora da bude pomorac sa završenim Pomorskim fakultetom nautičkog smjera, jer se oglasom traži kandidati sa VII-1 stepenom stručnosti i završenim “fakultetom iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka - pomorske nauke ili fakultet iz oblasti društvenih nauka”.

MKI od budućeg inspektora sigurnosti plovidbe ne traži da posjeduje bilo kakav brevet – svjedočanstvo o stručnoj osposobljenosti u pomorstvu, pa sjutra taj inspektor ako nema ni najosnovniji brevet ospobljenosti za voditelja čamca, sjutra će na moru u ime države Crne Gore, kontrolisati i eventualno sankcionisati sve druge učesnike u pomorskom saobraćaju koji moraju imati najmanje taj brevet da bi uopšte legalno i sjeli za komande najmanjeg plovila.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, ovo radno mjesto Ibrahimović je namijenio za člana BS-a iz Bara Armina Čolovića koji ima završen Fakultet za bezbjednost. Iz MKI na pitanja”Vijesti” u vezi sa ovim javnim oglasom nijesu odgovorili.

Izvor “Vijesti” je kazao da ovakvo ponašanje Ibrahimovića i njegovo svjesno urušavanje kapacieta MKI u ime partijskih interesa BS-a je prešlo svaku mjeru i dovodi u pitanje ne samo ugled države, već i njenu sposobnost da efikasno kontroliše stanje na moru i pravovremeno i efikasno odgovori na eventulane vanredne situacije na moru, a koje su po pravilu, akcije koje imaju međunarodni karakter.

”Stoga očekujemo od premijera Dritana Abazovića da stane na putu ovakvom brutalnom urušavanju državnih kapaciteta u pomorstvu u ime uskostranačkih interesa pojedinaca na funkcijama ministara”, kazao je izvor “Vijesti”, izaražavajući očekivanje da će Abazović, koji i sam dolazi iz jedne od uglednijih ulcinjskih pomorskih porodica lako razmujeti suštinu ovog problema.

Kritikuje druge, dok svoje zapošljava

Ibrahimović je nedavno od Vlade dobio saglasnost da u MKI zaposli 17 novih službenika, među kojima su i ova tri radna mjesta u sektoru pomorstva u Baru. Sa druge strane, on je prije desetak dana zvanično od državnih kompanija koje su u resoru njegovog MKI, zatražio da obustave dalje zapošljavanje i optimizuju korišćenje ljudskih resursa.

On je na sjednici Vlade prošlog četvrtka ukazao na partijska zapošljavanja od strane menadžmenta koji u tim firmama kontrolišu Demokrate i DF.

”Zaposleno je preko 1.400 ljudi u svim privrednim društvima što je nedopustivo. Skoro 40 odsto je zaposleno više u odnosu na 2020. godinu što je zabrinjavajući podatak”, istakao je Ibrahimović, ne pominjući međutim, učinak u otvaranju i popunjavanju radnih mjesta u državnoj administraciji MKI “po dubini”, a koje on ispunjava kadrovima BS-a.

Bonus video: