Podrška Bundesbanke u vrijeme pandemije bila posebno značajna za CBCG

"Kontinuirana podrška koju Deutsche Bundesbank pruža CBCG posebno je značajna kada je riječ o projektima koje crnogorska vrhovna monetarna institucija sprovodi na putu ka članstvu u EU"

1141 pregleda 1 komentar(a)
Sa sastanka, Foto: CBCG
Sa sastanka, Foto: CBCG

Podrška njemačke Bundesbanke je za Centralnu banku (CBCG) bila posebno značajna u vrijeme pandemije izazvane koronavirusom, kao i u projektima koji za cilj imaju jačanje kapaciteta crnogorske vrhovne monetarne institucije, saopšteno je na sastanku njihovih predstavnika.

Iz CBCG je saopšteno da se njen guverner, Radoje Žugić, danas sastao sa predstavnicima Savezne banke Njemačke i zahvalio na saradnji i podršci koju pružaju crnogorskoj vrhovnoj monetarnoj instituciji već pune dvije decenije.

Žugić se sastao sa direktorom Centra za međunarodni dijalog, Martinom Dinkelborgom i koordinatorom za IPA projekte, Piterom Špikom.

„Tema sastanka je bila nastavak saradnje CBCG i Savezne banke Njemačke, posebno u domenu realizacije bilateralnih programa dvije institucije i implementacije zajedničkog Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana, sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka, koji se finansira iz EU fondova“, objasnili su iz CBCG.

Žugić je naveo da je saradnja sa Saveznom bankom Njemačke, prvenstveno u realizaciji međunarodnih i bilateralnih projekata, veoma važna za CBCG.

„Kontinuirana podrška koju Deutsche Bundesbank pruža CBCG posebno je značajna kada je riječ o projektima koje crnogorska vrhovna monetarna institucija sprovodi na putu ka članstvu u EU, poput implementacije tvining projekta Podrška regulaciji finansijskih usluga koji je vodila Banka Njemačke. U sklopu tog projeta je crnogorski supervizorski i regulatorni okvir, prvenstveno kroz usvajanje Zakona o kreditnim institucijama i velikog broja pratećih odluka, usklađen sa pravnom tekovinom EU“, istakao je Žugić.

Dinkelborg je naveo da je međunarodna saradnja veoma važan segment poslovanja Savezne banke Njemačke.

On je kazao i da će ova institucija nastaviti da podržava CBCG u procesu evropskih intergacija, naročito kroz projekte koje podržava i finansira EU.