Politička i institucionalna kriza utiče na dalji ekonomski rast Crne Gore

"Za zabrinutošću gledamo reputaciju CG kao atraktivne destinacije za strane investicije i ohrabrujemo političke aktere da svoje razlike prevaziđu konstruktivnim dijalogom

5305 pregleda 3 komentar(a)
Popa i Šoen, Foto: Luka Zeković
Popa i Šoen, Foto: Luka Zeković

Crna Gora će se u narednoj godini suočiti sa brojnim izazovima, što će uticati na neizvjestan ekonosmki rast, ocijenili su na današnoj skupštini Savjeta stranih investitora u CG, predsjednik Savjeta Kristof Šoen i ambasadorka Evropske unije u CG Oana Kristina Popa, koji su kao jedan od glavnih izazova ocijenili političku i institucionalnu krizu u zemlji.

Šoen je kazao je da je u prethodnom periodu nakon snažnog oporavka u prošloj godini, crnogorska ekonomija i u prvoj polovini ove nastavila da raste stabilnim tempom.

"Oporavak nakon pandemije pratilo je povećanje domaće i inostrane potražnje i značajan oporavak sektora turizma. Ipak, spoljni faktori, rat Rusije protiv Ukrajine, poremećaj inflacije i snabdijevanja imaju značajan uticaj na oporavak i kreiraće negativne efekte u budućnosti", rekao je Šoen.

On je kazao da je ne manje bitan negativan efekat za budući prosperitet i poslovni ambijent aktuelna politička i institucionalna kriza koja odlaže sprovođenje važnih reformi i dodatno usporova proces pristupanja Evropske unije.

"Za zabrinutošću gledamo reputaciju CG kao atraktivne destinacije za strane investicije i ohrabrujemo političke aktere da svoje razlike prevaziđu konstruktivnim dijalogom", naveo je on.

Dodao je da država treba da nastavi odgovornu fiskalne reforme sa fokusom na sprovođenje strkturnih reformime, koje se moraju fokusirati na unapređenje tržišnih uslova, uklanjanje biznis barijera, zadržavanje starih i privlačenje novih investitora.

"Pored toga jačanje vladavine prava i efikasnosti javne uprave su ključni za budući prosperitet", naveo je Šoen.

Savjet stranih investitora
foto: Luka Zeković

Popa: Samo politička stabilnost omogućava da zemlja napreduje

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, navela je da Evropska unija i Zapadni Balkan, usljed rata u Ukrajini, ulaze u godinu sporijeg rasta i visoke inflacije što će uticati, izgleda, na ekonomski rast Crne Gore.

"Očekujemo usporavanje privrede zbog visoke inflacije, povećane političke neizvjesnosti i strožim uslovima finansiranja, što će zahtijevati odlučnu reakciju", rekla je Popa.

Navela je da Crna Gora treba da krene u sprovođenje ključnih strukturnih reformi koje bi trebalo da dovedu do fleksibilnije ekonomije, boljeg funkcionisanja tržišta i poboljšanja investicione klime.

Ona je naglasila da samo politička stabilnost omogućava zemlji da nastavi da napreduje u ključnim reformama za pristupanje Evropskoj uniji, a prioritetu su izborna i pravosudna reforma, te borba protiv organizovanoh kriminala i korupcije.

Objasnila je da vlasti treba da brzo napreduju na polju evropskih integracije ispunjavajući očekivanja građana koji u velikom procentu podržavaju članstvo zemlje u EU.

"Sadašnji međunarodni kontekst donosi dodatnu podršku proširenju i otvorio je bolje perspektive za zemlje kandidate. Crna Gora ne bi trebalo da izgubi ovu priliku", rekla je Popa.

Jedan od izazova za Vladu biće, kako je ocijenila, potreba za politikima fiskalne konsolidacije kako bi se obuzdao budžetski deficit i javni dug.

"Potrebni su opipljivi rezultati u javnoj upravi, javnim finansijama, poboljšanje poslovnog okruženja, tržišta rada, jačanje socijalne zaštite, reforme u obrazovnom sistem... Takođe, unapređenje inovacionih kapaciteta treba da postanu osnova za zelenu i digitalnu tranziciju u nastojanjima da se diversifikuje uska proizvodna baza Crne Gore i takođe poveća konkurentnost".

Naglasila je da regulatorno okruženje nije dovoljno poslovno orijentisano, što otežava razvoj domaćih kompanija i aktivnosti stranih investitora.

"Nedostatak transparentnosti u javnom donošenju odluka zabrinjava. Treba obratiti pažnju na uklanjanje nedosljednosti i proizvoljnog tumačenja od strane javnih organa kada se radi o sprovođenja zakona. Svi ovi nedostaci se pretvaraju u izgubljene prilike u smislu investicija, radnih mjesta..."

Ona je pohvalila uvođenja elektronskog sistema javnih nabavki koji ima potencijal da smanji prostor za korupcije.

"Digitalizacija javnog sektora je još jedan proces koji zaslužuje našu podršku i ohrabranja", navela je Popa.

Dodala je da je uloga privatnog sektora od suštinskog značaja za uspostavljanje potpuno funkcionalne tržišne ekonomije u Crnoj Gori, te u tom kontekstu treba unaprijediti mehanizme komunikacije između vlasti i poslovne zajednice.

Kazala je i da Savjet stranih investitora može olakšati proces pristupanja EU, te da bi vlasti trebalo da traže njihovo učešće.

"Uprkos svim ovim izazovima Crna Gora jeste u mogućnosti da nastavi da napreduje u stvaranju privlačenja novih investicija i otvaranju novih tržišta", zaključila je Popa.