Spremaju pravilnik, ali ne kažu kad će ga završiti

Crnogorsko udruženje poslodavca nije predalo zahtjev za reprezentativnost koju osporavaju Uniji poslodavca, niti su odgovorili na pitanje “Vijesti” ko su njihovi članovi koji su prethodno napustili UPCG. Iz UPCG “Vijestima” nisu odgovorili na pitanja kako komentarišu javna osporavanja reprezentativnosti, i da li je i koliko članova tu organizaciju napustilo od početka godine

23347 pregleda 5 komentar(a)
Najavio da će pravilnik uskoro biti donijet: Admir Adrović, Foto: Luka Zeković
Najavio da će pravilnik uskoro biti donijet: Admir Adrović, Foto: Luka Zeković

Ministarstvo rada i socijalnog staranja formiralo je u novembru radnu grupa za izradu nacrta Pravilnika za utvrđivanje reprezentativnosti poslodavaca, ali za “Vijesti” nisu precizirali kada će završiti taj posao.

Crnogorsko udruženje poslodavaca (CUP), osnovano prije godinu, osporava reprezentativnost Uniji poslodavaca (UPCG), ali iz CUP-a za “Vijesti” nisu potvdili da li oni imaju reprezentativnost i da li su podnijeli zahtjev u vezi sa tim resornom ministarstvu iz kojeg kažu da im nije stigao nijedan zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti.

Iz UPCG “Vijestima” nisu odgovorili na pitanja kako komentarišu javna osporavanja reprezentativnosti, da li je i koliko članova tu organizaciju napustilo od početka godine... Na sajtu UPCG nema podataka o članovima, samo o onim koji se nalaze u organima te organizacije, dok CUP uopšte nema sajt.

”Vijestima” je iz ministarstva kojim rukovodi Admir Adrović rečeno da novoformiranu radnu grupu čine predstavnci Vlade i socijalni partneri, i to reprezentativna udruženja sindikalnih organizacija (Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata) i reprezentativno udruženje poslodavaca (Unija poslodavaca), kao i predstavnici NVO sektora.

Oni su naveli da je planirano da rad ove grupe počne nakon praznika, a Adrović je prije mjesec kazao da se nada da će se proces izrade pravilnika “ubrzo završiti”.

Iz Ministarstva su naglasili da im nije podnijet nijedan zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca. Dodali su i da ne postoji obaveza sprovođenja javne rasprave za podzakonska akta kao što je ovaj pravilnik.

Iz CUP-a su više puta tvrdili da je UPCG napustilo najveći broj kompanija koje su sada njihove članice, ali u odgovorima “Vijestima” nisu naveli koje su to kompanije.

”Realno je pretpostaviti da je većina kompanija koje su članice našeg udruženja, bilo član UPCG što su nam kompanije same potvrdile”, saopštili su iz udruženja.

Oni su “Vijestima” dostavili spisak članica koji čine 192 preduzeća i koja kako tvrde, prema podacima za prošlu godinu, zapošljavaju više od 20.000 ljudi sa zbirnim prihodom od 2,38 milijarde eura.

Naveli su da su te kompanije potpisivanjem pristupnice dale ekskluzivno pravo CUP-u da ih jedino ono može zastupati u socijalnom dijalogu shodno zakonima i ukazali da je promet tih kompanija ove godine po aktuelnim cijenama veći za 20 odsto (gotovo tri milijarde), što je oko 60 odsto bruto-domaćeg proizvoda (BDP).

Prema Zakonu o radu i važećem Pravilniku za utvrđivanje reprezentativnosti, udruženje poslodavaca smatra se reprezentativnim ako njegovi članovi zapošljavaju najmanje 25 odsto zaposlenih u privredi Crne Gore i učestvuju u BDP-u sa 25 odsto.

Podaci Monstata iz oktobra pokazuju da je u zemlji bilo 226 hiljada radnika, od čega je brojka zaposlenih u javnom sektoru oko 55 hiljada, pa je prema pomenutom članu zakona za reprezentativnost poslodavaca neophodno da oni zastupaju nešto više od 42 hiljade radnika.

CUP je izbjegao direktan odgovor na pitanje da li su podnijeli zahtjev za utvrđivanje reprezentativnost, već su naveli da je važeći pravilnik na snazi od 2005. godine i da nikada nije mijenjan, niti usaglašavan sa važećim Zakonom o radu.

Dalje su naveli da je prema članu tog pravilnika reprezentativno udruženje poslodavaca dužno da obavijesti ministarstvo o svakoj promjeni koja se tiče spiska članova udruženja, dokaze o broju zaposlenih i prihoda članova udruženja... dodajući da u slučaju kada ministarstvo utvrdi da te promjene utiču na reprezentativnost, donosi odgovarajuće rješenje i o tome obavještava udruženja poslodavaca upisanih u knjigu evidencije.

“Kao što definiše ovaj član, Pravilnikom nije predviđeno, da neko drugi može pokrenuti pitanje reprezentativnosti. Dakle, udruženje koje je reprezentativno je dužno da obavijesti ministarstvo o promjeni, a ministarstvo je to koje treba da utvrdi da li ta promjena utiče na reprezentativnost postojećeg udruženja. Na promjene u članstvu do kojih je došlo, mi smo ukazivali ministarstvu i predočavali spisak članova, no do danas očigledno ministarstvo to pitanje nije pokrenulo”, naveli su iz CUP-a.

Zaključili su da je na njihovu inicajativu ministarstvo prihvatilo da se radi novi pravilnik o reprezentativnosti, navodeći da je predsjednik njihovog udruženja jedan od članova radne grupe koja do danas nije održala niti jedan sastanak.

CUP predstavlja njen predsjednik Vasilije Kostić, dok je generalna sekretarka Željka Radak Kukavičić.

Mitrović
Mitrovićfoto: UPCG

UPCG: Radimo po konvencijama, CUP obmanjuje javnost

Predsjednik UPCG Predrag Mitrović je prije dva dana kazao, na optužbe CUP-a, da je UPCG organizovan od strane međunarodnih organizacije poslodavaca i rada i da rade potpuno legitimno i ozbiljno po svim konvencijama.

”Da li su neke grupe sa raznim interesima htjeli nešto drugo, to je pitanje za njih. Što se tiče reprezentativnosti uvijek smo tu da je dokažemo”, naveo je on.

Iz UPCG su krajem novembra saopštili da CUP, uz pomoć nekih od fukcionera najstarijeg privrednog udruženja - Privredne komore (PKCG), sprovodi radikalnu fazu kampanje u cilju urušavanja socijalnog dijaloga i zaustavljanja procedure zaključenja novog OKU.

Oni su naveli da se radi o “interesno-političkoj grupaciji vođenoj opasnim namjerama”, te da vrše “kontinuirane, beskrupulozne pritiske na institucije sistema i njihov rad (u prvom redu Ministarstvo rada i socijalnog staranja), obmanjuju javnost brojnim spekulacijama i neistinama u vezi sa statusom svog CUP-a, a uz to se i lažno predstavljaju”.

”PKCG traži da se CUP-u, kao privatnoj ispostavi jednog broja čelnih ljudi i članova organa Komore, prizna reprezentativnost – uprkos činjenici da zahtjev za dobijanje reprezentativnosti CUP još uvijek nije ni podnio, i to upravo iz razloga što broji tek nešto više od stotinjak članova”, navodi se, između ostalog, u ranijem saopštenju UPCG.

Bonus video: