Vlada aminovala da EPCG i CEDIS peglaju fakture

CEDIS zbog regulatornih pravila primoran da struju kupuje i po četiri puta višoj cijeni od one koju im plaćaju potrošači. Odlukom Vlade izbjegnuta šteta po kompaniju i poskupljenje struje

23712 pregleda 24 komentar(a)
Ministar Ibrahimović tražio povećanje cijena struje za potrošače: CEDIS, Foto: BORIS PEJOVIC
Ministar Ibrahimović tražio povećanje cijena struje za potrošače: CEDIS, Foto: BORIS PEJOVIC

Vlada je juče preporučila Odboru direktora Elektroprivrede (EPCG) da, u skladu sa izmjenom Zakona o energetici iz decembra, ugovori posebne cijene struje za Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) za januar i februar ove godine, na nivou regulatorno odobrene cijene metodom knjižnog odobrenja. Prema informacijama “Vijesti”, odbor direktora EPCG danas će raspravljati o ovoj preporuci.

Kako Vlada do juče nije dala saglasnost za povoljnije pružanje javne usluge, u skladu sa zakonom, CEDIS je od prvog januara morao da nedostajuće količine električne energije za pokrivanje tehničkih gubitaka kupuje na Crnogorskoj berzi električne energije BELEN po cijenama koje su skoro istovjetne kao na Mađarskoj berzi HUPX i tri do četiri puta veće nego što tu struju CEDIS može naplatiti od kupaca.

CEDIS je na berzi objavljivao javne aukcije za kupovinu nedostajuće struje, a ponude je dobio od EPCG po cijenama koje su računate prema mađarskoj berzi. Prema podacima “Vijesti” za dvije nabavke u januaru ukupna cijena je bila 7,5 miliona eura, dok je EPCG poslala dvije fakture na iznos od dva miliona eura, a preostali iznos knjižno potražuje.

Skupština je krajem prošle godine usvojila izmjene Zakona o energetici koje su trebale omogućiti da u kriznim situacijama CEDIS, ali i druge energetske kompanije čije su usluge regulisane, mogu struju direktno kupovati po nižim cijenama do iznosa regulisane cijene po kojoj je prodaju potrošačima.

Predsjednik Milo Đukanović je izmjenu zakona potpisao krajem decembra i ona je stupila na snagu, međutim da bi se trgovina mogla obavljati po nižim cijenama bilo je neophodno da Vlada propiše obavezu pružanja javne usluge za energetske kompanije pod drugačijim uslovima od tržišnih, kada se javni interes ne može ostvariti na tržišnim principima.

Vlada to nije uradila jer ta dokumenta treba da pripremi Ministarstvo kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića, koje se protivi takvoj mogućnosti. Ibrahimović predlaže da se problem riješi tako što bi CEDIS od Regulatorne agencije za energetiku zatražio povećanje cijene struju, odnosno svoje stavke na računima za sve potrošače.

Uprava CEDIS-a prvo je prošle godine, kada su utvrđivane cijene za naredni trogodišnji period, predala takav zahtjev pa ga je povukla uz obrazloženje da bi to uticalo na rast cijena za potrošače i smanjilo stepen naplate. Kako nije došlo do primjene Zakona, CEDIS je za januar morao nedostajuće količine struje da kupi na berzi i krajem decembra je objavio aukciju za nabavku struje za periode od 1. do 15. januara i od 16. januara do 31. decembra 2023.

Tada je stigla ponuda samo za prvih 15 dana januara i to 18.420 MWh po cijeni 215,92 eura, što je čak četiri puta veće od sume po kojoj tu struju prodaju potrošačima. To je trošak od skoro četiri miliona eura, dok bi od potrošača mogla do dobije najviše milion, čime kompanija ostvaruje formalni gubitak od tri miliona eura.

Jedini ponuđač bila je Elektroprivreda, koja je i vlasnik CEDIS-a, ali prema sadašnjim pravilima cijenu sa mađarske berze koristi prilikom utvrđivanja berzanske cijene u Crnoj Gori. Time EPCG formalno zarađuje, a gubi njena ćerka firma CEDIS. Problem se “rješava” kao i prethodnih godina, tako što EPCG u fakturama koje šalje CEDIS-u navodi iznos koji ta kompanija može da naplati od potrošača, a ostali dio cijene knjižno potražuje. Tako da u ovom slučaju od ukupnog računa od 3,95 miliona eura, CEDIS-u šalje fakturu za 967 hiljada eura, a knjižno potražuje 2,98 miliona.

CEDIS je 11. januara objavio drugi poziv za nabavku struje za period od 16. januara do 31. decembra, za koji im treba 311 hiljada MWh. Dan kasnije kompanije otkazuju ovu aukciju, i zakazuju novu ali za period od 16. do 31. januara. Tada dobijaju ponudu od EPCG da 19.648 MWh kupe po cijeni od 162,25 eura po MWh. Ukupan iznos za tu količinu je 3,5 miliona eura, a problem je riješen tako što je EPCG poslala CEDIS-u fakturu 1,14 miliona, a knjižno potražuje 2,35 miliona. Poziv za novu aukciju objavljen je 27. januara, kojim se traži nabavka nedostajuće struje za period od 1. do 15. februara i od 16. februara do 31. decembra. Ponuda je stigla samo za prvih 15 dana februara i to za 16.260 MWh po cijeni 144,97 eura po MWh. Na dan 31. januar cijena struje na mađarskoj berzi iznosila je 151 euro po MWh. I ovo plaćanje se reguliše kao i prethodna, tako što CEDIS dobija fakturu za dio iznosa, a ostalo se knjižno potražuje.

Zbog situacije na berzama i CGES ima veće troškove

I Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) ima sličan problem jer cijene za pokrivanje svojih tehničkih gubitaka kupuje na crnogorskoj berzi po cijenama iz Mađarske.

Tako je CGES prije dva dana kupio 14 MWh struje za februar (ali u takozvanom band profilu) po cijenama od 130 i 142 eura po MWh.

Za razliku od CEDIS-a, CGES je zatražio i dobio dijelimično povećanje svoje stavke na računu za potrošače, zbog uvećanja ovih troškova. Međutim, to nije uticalo na konačni iznos računa jer je Regulatorna agencija istovremeno smanjila odobreni prihod kompanije jer CGES ostvaruje profit od izdavanja podmorskog energetskog kabla za Italiju.