Najviše nezaposlenih sa srednjom školom

Uporedna analiza po opštinama govori da Tivat ima više nego tri puta manju stopu nezaposlenosti od državnog prosjeka. Na birou rada skoro polovinu čine teže zapošljiva lica

30750 pregleda 28 komentar(a)
U čekanju za posao: Oglasna tabla Biroa rada u Nikšiću, Foto: Svetlana Mandić
U čekanju za posao: Oglasna tabla Biroa rada u Nikšiću, Foto: Svetlana Mandić

Od crnogorskih opština najmanji problem sa traženjem posla imaju Tivćani, jer je stopa nezaposlenosti više nego trostruko manja od državnog prosjeka koji iznosi 19,24 procenta.

Kao i posljednjih godina, statistika govori da najviše nezaposlenih stanovnika u lokalnim uprava čine osobe sa srednjom stručnom spremom, a u odnosu na pol znatno više žena je u potrazi za poslom.

Po dužini čekanja na posao, najviše je onih koji čekaju posao od jedne do tri godine, ali zabrinjava činjenica da je visok procenat starijih od 40 godina koji su na birou rada.

Nikšić: Na birou 6,5 odsto stanovnika

Na evidenciji Područne jedinice (PJ) Nikšić, kako su “Vijestima” kazali iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), 15. marta 2023. godine nalazilo se 5.037 nezaposlenih osoba i to 4.690 u Nikšiću, 252 u Plužinama i 95 u Šavniku.

Od tog broja, nešto preko 56 odsto nezaposlenih su žene. Imajući u vidu da su u Nikšiću na popisu 2011. godine bila 72.443 stanovnika, skoro 6,5 odsto njih je bez posla.

Kada su Plužine u pitanju, od 2.349 punoljetnih stanovnika (broj birača na predsjedničkim izborima) njih 10,7 odsto je bez posla, dok je taj procenat u odnosu na ukupan broj stanovnika (3.286) nešto niži i iznosi 7,66 odsto. U Šavniku je broj nezaposlenih, u odnosu na ukupan broj stanovnika (2.077), 4,57 odsto, dok je u odnosu na broj birača (1.777) nezaposlenih 5,34 odsto.

”Posmatrano prema stepenima stručne spreme, u Područnoj jedinici Nikšić najviše nezaposlenih srdanjoškolaca sa III, IV i V stepenom 2.987 ili 59,3 odsto (žena je bilo 1.586 ili 53,09 odsto), zatim sa I i II stepenom 1.129 ili 22,41 (619 žena ili 54,83 odsto), dok je visokoškolaca (VI, VII i VII stepen) bilo 921 ili 18,29 odsto (620 žena ili 67,32 odsto)”, odgovorili su iz ZZCG.

Tako je u Nikšiću 2.744 nezaposlenih srednjoškolaca, 1.055 sa I i II stepenom i 891 visokoškolac. U Plužinama, od ukupnog broja nezaposlenih, njih 174 imaju III, IV Ii V stepen, 55 ih je sa I i II stepenom, dok je 23 nezaposlenih visokoškolaca. U Šavniku sedmoro visokoškolaca je bez posla, 69 njih koji imaju srednju školu i 19 osoba sa I i II stepenom stručne spreme.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

”Posmatrano prema godinama starosti, najviše nezaposlenih je u starosnoj grupi od 35 do 39 godina, 774 ili 15,37 odsto (490 žena ili 63,31 odsto), zatim od 40. do 44. godine, 736 lica ili 14,61% (416 žena ili 56,52 odsto) i od 45 do 49 godina 669 ili 13,28 procenta (343 žena ili 51,27 odsto)”, kazali su iz ZZZCG, pojašnjavajući da se podaci odnose na sve tri opštine, odnosno na PJ Nikšić.

U Nikšiću, 742 nezaposlena građanina imaju od 35 do 39 godina, 705 ih je starosti od 40. do 44. godine, a 632 imaju između 45 i 49 godina. Njih 610 imaju od 30 do 34 godine, dok ih je 546 u starosnoj grupi od 25 do 29 godina. U starosnoj grupi od 50. do 54. godine je njih 481, od 55 do 59 godina 391, od 20. do 24. godine su 294 nezaposlena građanina, dok je njih 212 starije od 60 godina, a 77 imaju do 19 godina.

U opštini Plužine najviše nezaposlenih se nalazi u starosnoj grupi od 55 do 59 godina, njih 35, zatim od 50. do 54. godine, 31, dok je najmanje nezaposlenih, 11, između 15 i 19 godina. U najmlađoj starosnoj grupi, do 19 godina, u opštini Šavnik je samo jedna osoba, a najviše ih je u starosnoj grupi od 30. do 34. godine, njih 17, dok 13 nezaposlenih u toj poddurmitorskoj opštini ima između 45 i 49 godina, a toliko ih je i starijih od 60 godina.

Tokom sezone biće smanjen broj nezaposlenih

Prosječna stopa nezaposlenosti u Tivtu trenutno iznosi 6,3 odsto i više je nego trostruko manja od državnog prosjeka koji iznosi 19,24 procenta.

Na evidenciji Biroa rada trenutno je 361 nezaposlena osoba, od čega je 220 žena. Valja napomenuti da je na evidenciji ZZCG u Tivtu i 50 lica sa invaliditetom, dok su 86 nezaposlenih korisnici novčane nanade. Preko 150 onih koji traže posao starije je od 50 godina i spada u kategoriju teže zapošljivih lica.

Po kvalifikaciji obrazovanja, najviše nezaposlenih Tivćana je sa diplomama srednjih škola - njih 177, nakon čega slijede oni koji imaju VI stepen stručne spreme kakvih trenutno posao traži 115 stanovnika najmanje bokeljske opštine.

Po dužini čekanja na zaposlenje, najviše je onih koji na zaposlenje čekaju od jedne do tri godine, a takvih je 106 građana.

U odnosi na stanje 1. januara kada je na Birou rada bio 391 nezaposleni, broj onih koji traže posao u tom gradu se u protekla dva mjeseca smanjio za oko osam odsto, a u Zavodu ističu da će se i narednih mjeseci sigurno još smanjivati s obzirom na početak ljetnje turističke sezone i sa time značajno narasle potrebe ovdašnjih poslodavaca za sezonskom radnom snagom - prije svega u domenu hotelijerstva, ugostiteljstva i trgovine.

Ilustracija
Ilustracijafoto: Shutterstock

Prema statističkim podacima Biroa rada Budva, ukupan broj nezaposlenih je 817. Imajući u vidu da u Budvi živi 22.600 stanovnika to je procenat nezaposlenih 3,36 odsto.

Od tog broja više od polovine čine žene, odnosno 551. Kada je riječ o starosnoj strukturi, najviše nezaposlenih je životne dobi preko 50 godina, te se na evidenciji trenutno nalazi 291 nezaposleno lice. Najveći broj ih je za srednjom stručnom spremom - 302, sa završenom osnovnom školom 158, sa trećim stepenom stručne spreme 154 i sa visokom stručnom spremom 131.

U 2022. godini oglašeno je 2.847 slobodnih radnih mjesta, od toga je najveći broj za sezonske poslove - 1.462. Na određeno vrijeme oglašeno je 1.179 i na neodređeno 182 slobodna radna mjesta. Uglavnom se traži radna snaga sa srednjom stručnom spremom, zatim kvalifikovana i nekvalifikovana radna snaga.

Po djelatnostima najveći broj oglašenih slobodnih radnih mjesta odnosio se na usluge smještaja i ishrane - 1.719, obrazovanja 356, administrativne djelatnosti 229 i trgovine 197. U protekloj godini sa evidencije Biroa rada zaposleno je ukupno 386 lica. Najveći broj zaposlenih je angažovan na sezonskim poslovima - 223, dok je na određeno vrijeme zaposleno 153 i na neodređeno 10 lica.

Bez zaposlenja skoro svaki deseti stanovnik Pljevalja

Na evidenciji zavoda za zapošljavanje u Pljevljima 21. marta ove godine bilo je upisano 2.465 nezaposlenih Pljevljaka, 30 manje nego krajem prošle godine. Broj nezaposlenih u odnosu na kraj 2021. je smanjen za 538.

Direktor Biroa rada u Pljevljima Slavko Tošić kazao je “Vijestima” da je do smanjenja broja nezaposlenih došlo nakon što je dio našao zaposlenje, a neki su ispunili uslov za penziju.

Statistika ZZCG pokazuje da je bez zaposlenja skoro svaki deseti stanovnik Pljevalja u kojima prema procjeni Monstata živi između 25 i 26 hiljada stanovnika.

Zgrada Biroa rada u Pljevljima
Zgrada Biroa rada u Pljevljimafoto: Goran Malidžan

Od ukupnog broja nezaposlenih skoro 62 odsto su žene. Posmatrano po stepenu stručne spreme, na evidenciji najviše je bilo nezaposlenih sa četvrtim stepenom stručne spreme - 882. Veliki broj nezaposlenih je i sa I stepenom stručne spreme, odnosno građani bez kvalifikacija (668), od kojih su većina žene. Sa drugim stepenom, odnosno završenom osnovnom školom posao čeka 103 građanina Pljevalja.

Posao je čekalo i 601 nezaposleni Pljevljak sa završenim trećim stepenom stručne spreme gdje takođe dominiraju žene. Posao je na Birou rada 21. marta čekalo 165 građana sa završenim sedmim stepenom stručne spreme i njih 30 sa šestim stepenom. U odnosu na kraj prošle godine broj nezaposlenih visokoškolaca smanjen je skoro za polovinu, kako su Vijestima kazali u Birou rada, najviše zahvaljujući Programu stručnog osposobljavanja visokoškolaca.

Prema statističkim podacima koje je objavio Zavod za zapošljavanje, skoro svaki peti nezaposleni u Pljevljima je sa invaliditetom. Registrovano je preko 500 nezaposlenih sa invaliditetom, a najviše ih je sa prvim stepenom stručne spreme.

Kolašin: Traže se doktori i profesori

Na evidenciji Biroa rada Kolašin, na dan 9. mart 2023. godine bilo je 836 nezaposlenih osoba, što predstavlja 1,87 odsto ukupne nezaposlenosti u Crnoj Gori (44.595, od čega je 25.437 žena ili 57,04 odsto). Najviše nezaposlenih je srednjoškolaca (III, IV i V stepen) - 437 ili 55,86 odsto, zatim nekvalifikovanih i polukvalifikovanih radnika (I i II stepen) - 305 ili 36,48 odsto, a na evidenciji su 64 visokoškolca (VI, VII stepen) ili 7,66 odsto. Među nezaposlenim visokoškolcima više od 70 odsto su žene.

”Posmatrano prema grupama zanimanja najviše nezaposlenih u Kolašinu je iz sljedećih grupa: ugostiteljstva i turizma - 100 ili 11,96 odsto, trgovci - 81 ili 9,69 odsto, društveno-humanistička zanimanja - 66 ili 7,89 odsto… Nezaposlenih ekonomista je 45, proizvođača odjeće 23, obrađivača metala 21, mehaničara i mašinista 20. Na evidenciji kolašinskog Biroa rada je i po 16 vaspitača i nastavnika društveno-humanističke oblasti, metalurga, prerađivači i obrađivači drveta, kako i 14 građevinara”, saopštili su iz ZZZCG.

Poslodavci su u Kolašinu, od janura do početka marta, kako objašnjavaju u ZZZCG, pokazali potrebu za zapošljavanjem 27 osoba. Bilo je slobodno po jedno radno mjesto doktor medicine, diplomirani ekonomista, konobar, recepcioner, građevinski tehničar, mašinski tehničar, kao i profesori engleskog jezika, psihologije, matematike, fizike i računarske grupe predmeta. Za 11 slobodnih radnih mjesta poslodavci nijesu konkretizovali radno mjesto, već tražili bilo koje zanimanje sa I stepenom, ali je oglašeno i jedno slobodno radno mjesto sa VII stepenom.

Na ulcinjskom birou rada, posao čeka 1.451 osoba, što je oko 6,3 od ukupnog broja stanovnika. Od tog broja 884 su žene, njih 318 je sa visokom stručnom spremom, a 491 sa završenom osnovnom školom.