Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade

Predloženo Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar da za članove Odbora direktora izabere Mehdija Karamanagu, Ivicu Pavlovića, Miloša Raičevića i Slavenka Šarića

5313 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Gov.me
Foto: Gov.me

Vlada je na danas održanoj sjednici razmotrila više kadrovskih pitanja.

Ovo su rješenja koja je Vlada danas donijela:

donijela Rješenje o postavljenju Marine Izgarević Pavićević za generalnu direktoricu Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

donijela Rješenje o postavljenju Tamare Brajović za generalnu direktoricu Direktorata za zaštitu prirode u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

donijela Rješenje o postavljenju Kemala Grbovića za generalnog direktora Direktorata za ekologiju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

donijela Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno - tehnološki park Crne Gore” u sastavu: Žana Kovijanić Vukićević, predsjednica i članovi Marko Radonjić i Mileta Radovanić,

donijela Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno - tehnološki park Crne Gore” u sastavu: Mileta Radovanić, Žana Kovijanić Vukićević i Nikola Pavićević,

donijela Rješenje o imenovanju Milete Radovanića za predsjednika i Sanje Peković za potpredsjednicu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno - tehnološki park Crne Gore”,

predložila Skupštini akcionara „Barska plovidba” AD Bar da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Mehdija Karamanagu, Ivicu Pavlovića, Miloša Raičevića i Slavenka Šarića,

donijela Rješenje o postavljenju Milene Durutović za generalnu direktoricu Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija,

donijela Rješenje o imenovanju Svetlane Dukić za članicu Savjeta JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore,

donijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (AFCOS mreža) u sastavu: Nataša Kovačević, koordinatorka, Niko Šoć, zamjenik kordinatorke i članovi Velibor Damjanović, Andrijana Medojević, Bojan Vujović, Dragana Božović, Saša Milić, Nikaš Petrušić, Jasna Ilić, Vukas Radonjić i Kristina Braletić,

donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove Nisere Ibrahimović,

donijela Rješenje o određivanju Draška Lončara za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove,

odredila Tanju Dašić za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na XVI vanrednoj Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore“ AD Podgorica,

donijela Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave policije Zorana Brđanina i

donijela Rješenje o određivanju Nikole Terzića za vršioca dužnosti direktora Uprave policije.